Möjligheterna för sjukvården att använda sig av blockchain-teknologi

Sjukvården är kanske inte den bransch man först tänker på när man tänker på blockchain, eller blockkedjor på svenska. Blockkedjor associeras, i de allra flesta fall, med kryptovalutor. Det är inte fel, men det är också så att blockkedjor är mycket mer än bara kryptovalutor. Det största användningsområdet idag är just kryptovalutor men vi ser att utvecklingen allt mer pekar på att teknologin kommer användas brett i hela samhället. 

Sjukvården är inget undantag. Än har inte teknologin exploderat inom branschen, men den är absolut på uppgång. Det finns flera användningsområden som vi kommer nämna här nedanför. Häng med så får du veta allt du behöver veta för att förstå dig på den nya teknologin. 

Vad är blockkedjor?

Ja, först och främst behöver vi konstatera vad blockkedjor faktiskt är. Idag så rapporterar Aftonbladet flitigt om krypto, så läser du Aftonbladet har du med största sannolikhet stött på fenomenet. En blockkedja är en databas som inte är centraliserad, vilket innebär att den alltså lagras på många olika platser och kopior. Det bygger på ett så kallat peer-to-peer nätverk där alla datorer spelar en roll i krypteringen. Eftersom att varje händelse adderas till den breda databasen blir det mer eller mindre omöjligt att ändra något i efterhand. Man lägger alltså till ett block av data som tillsammans bildar en blockkedja. 

Vill man ha en hands-on introduktion till denna teknik så kan man faktiskt ta sig en titt på kryptovalutor. Det är som sagt inte det enda användningsområdet, men det är absolut ett av de områden där det blir absolut mest tydligt. Ta med Cryptomeister reda på var man köper kryptovaluta och gör sedan din research. Det finns tusentals olika valutor att välja mellan idag, och alla har sina för- och nackdelar. Oavsett vilken du väljer så är det en bra start för att få grepp om blockkedjor och den teknik som ligger bakom. 

Säkerställa att all data hålls säker

Som ni kanske förstått nu så är en av blockkedjeteknikens största styrkor dess säkerhet. All data krypteras på ett sätt som än så länge visat sig vara omöjlig att komma åt. Detta är förstås relevant för alla inom sjukvården. Med hjälp av blockkedjor kan man säkra all patientdata med en och samma teknik. Patientdata är något många företag fått brottas med, då tekniken inte riktigt varit så utvecklad man vill. Där kommer blockkedjan in och åtgärdar problemet. 

Det är också ett väldigt mycket billigare sätt att säkra data. Eftersom att datan inte är centraliserad utan finns på ett peer-to-peer-nätverk så finns det ingen central aktör som har makten över all din data. Sjukvården kan alltså hålla sin patientdata utan att någon större aktör ska ta några överdrivna priser. 

Datan blir tillgänglig för andra sjukvårdsinstanser

Med hjälp av blockkedjor och en decentraliserad databas så kan patientuppgifterna bli tillgängliga även för andra sjukvårdsinstanser. Att viss data lagras i vissa interna system är ett utbrett problem och något sjukvården fått brottas med i många år. Ofta finner man att viss information finns tillgänglig, men att en stor del saknas. På grund av att det finns så många olika system och databaser man måste leta bland så kan det bli svårt att hitta den information man behöver. Med blockkedjor samlas allt inom en och samma teknik, och kan därför lättare delas mellan olika sjukvårdsinstanser. 

Kommer användandet av blockchain vara utbrett?

Detta är förstås omöjligt att svara på redan nu men det finns saker som pekar på att användandet skulle bli mer vanligt. Det är en teknologi som är välutvecklad redan nu och som fyller ett behov som finns. Kommer det inte fram ett annat, bättre, alternativ så kan man med största sannolikhet anta att användandet kommer bli allt vanligare.