Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)

Sjukdom - Ögon

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)


Suddig syn
Synsvårigheter

Symtom på makuladegeneration
Torr makuladegeneration
Synen försämras långsamt, ibland över många år. Det kan uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Du kan behöva starkare ljus för att kunna läsa och bokstäver i texten kan falla bort. Det kan också bli svårt att känna igen ansikten på avstånd.

Våt makuladegeneration
Synen försämras snabbt. Raka linjer uppfattas som krokiga och hela bilden kan bli sned och förvrängd. Precis som vid torr makuladegeneration kan det uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Det blir svårt att läsa och att känna igen ansikten på avstånd.

Behandling för Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)


Behandling av makuladegeneration
Torr makuladegeneration
Mot torr makuladegeneration finns i dagsläget ingen behandling.

Våt makuladegeneration
Den våta formen av makuladegeneration behandlas med läkemedel som minskar nybildningen av blodkärl i ögat. Läkemedlet sprutas in i ögats glaskropp – den geléartade substans som fyller ut utrymmet mellan linsen och näthinnan. Ögat bedövas först med ögondroppar. Behandlingen ges på en ögonklinik. Synen påverkas obetydligt och du kan gå hem direkt efter behandlingen.

Oftast ges tre sprutor med en månads mellanrum. Sedan får du gå på kontroller där man mäter synskärpan, läsförmågan och svullnaden på näthinnan. Ögonläkaren bedömer om du behöver fortsätta med behandlingen. Ofta behöver ögat behandlas på nytt inom något eller några år.

Det är viktigt att behandlingen påbörjas så snabbt som möjligt, helst inom några veckor efter att du har fått sin diagnos.

Hos de flesta patienter som får sprutor med kärlhämmande läkemedel stabiliseras synskärpan. I vissa fall kan den till och med förbättras.

Injektioner med kärlhämmande läkemedel kan ge biverkningar i form av ögoninfektion, näthinneavlossning och grå starr. Men det är biverkningar som drabbar färre än en person per 100 behandlade.

Sjukdomen Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)


Åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration – är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning i högre åldrar. Det finns två former av sjukdomen, torr respektive våt makuladegeneration. Den våta formen kan behandlas med läkemedel. Mot den torra formen finns i dagsläget ingen behandling. Om din syn hastigt försämras ska du söka ögonläkare.

Gula fläcken är den centrala delen av ögats näthinna. I gula fläcken finns det skarpaste seendet, som vi exempelvis använder när vi läser. Förändringar i gula fläcken kan leda till att det skarpa seendet försämras. Oftast beror förändringarna på hög ålder. Förändringar i gula fläcken kallas också makuladegeneration. Makula är latin och betyder fläck. Degeneration betyder försämring eller sjuklig förändring.

I Sverige har omkring 350 000 personer någon form av makuladegeneration. Av dem uppskattas cirka 45 000 personer ha kraftig synnedsättning till följd av sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år. Risken för att drabbas av makuladegeneration ökar kraftigt med åldern. Åldersförändringar i gula fläcken är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning i högre åldrar. I västvärlden är det den vanligaste orsaken till svår synskada hos människor över 65 år.

Cirka 50 procent av de drabbade får besvär även med det andra ögat inom fem år.

Det finns två former av sjukdomen – torr respektive våt makuladegeneration.

Torr makuladegeneration
Den torra formen av makuladegeneration är den vanligaste – ungefär 85 procent av dem som drabbas av makuladegeration får den torra formen. Syncellerna i gula fläcken bryts sakta ned, vilket gör att det skarpa seendet försämras. Synnedsättningen är permanent. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt och kan pågå under många år.

Våt makuladegeneration
Nya blodkärl bildas som växer in under gula fläcken i näthinnan. De nybildade, sköra kärlen läcker blod och vätska, vilket leder till att näthinnan svullnar och syncellernas förmåga att förmedla synintryck försämras. Om förändringarna inte behandlas kan syncellerna i gula fläcken dö och den drabbade bli synskadad. Sjukdomen har ett snabbt förlopp – den utvecklas under några veckor eller månader.

Vad orsakar makuladegeneration?
Hög ålder innebär en större risk för att utveckla makuladegereration, och risken ökar ju äldre man blir. Andra saker som ökar risken för att man ska drabbas av sjukdomen är rökning, högt blodtryck, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, höga kolesterolvärden och vitaminfattig kost.

Sjukdomen är också till viss del ärftlig – det har visat sig att den är vanligare i vissa släkter och den som har en nära anhörig som utvecklat makuladegeneration löper större risk att själv få sjukdomen.

Nyheter

150 kommuner har problem med trygghetslarmen
Igår 15:40
? Våra system är sådana att vi märker direkt när något inte stämmer, så vi förstod tidigt att det fanns stora driftstörningar och sammankallade krisgruppen vid ett-tiden, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium som tillhandahåller tjänsten. Läsockså:

Läs mer här

  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende