Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)

Sjukdom - Ögon

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)


Suddig syn
Synsvårigheter

Symtom på makuladegeneration
Torr makuladegeneration
Synen försämras långsamt, ibland över många år. Det kan uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Du kan behöva starkare ljus för att kunna läsa och bokstäver i texten kan falla bort. Det kan också bli svårt att känna igen ansikten på avstånd.

Våt makuladegeneration
Synen försämras snabbt. Raka linjer uppfattas som krokiga och hela bilden kan bli sned och förvrängd. Precis som vid torr makuladegeneration kan det uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Det blir svårt att läsa och att känna igen ansikten på avstånd.

Behandling för Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)


Behandling av makuladegeneration
Torr makuladegeneration
Mot torr makuladegeneration finns i dagsläget ingen behandling.

Våt makuladegeneration
Den våta formen av makuladegeneration behandlas med läkemedel som minskar nybildningen av blodkärl i ögat. Läkemedlet sprutas in i ögats glaskropp – den geléartade substans som fyller ut utrymmet mellan linsen och näthinnan. Ögat bedövas först med ögondroppar. Behandlingen ges på en ögonklinik. Synen påverkas obetydligt och du kan gå hem direkt efter behandlingen.

Oftast ges tre sprutor med en månads mellanrum. Sedan får du gå på kontroller där man mäter synskärpan, läsförmågan och svullnaden på näthinnan. Ögonläkaren bedömer om du behöver fortsätta med behandlingen. Ofta behöver ögat behandlas på nytt inom något eller några år.

Det är viktigt att behandlingen påbörjas så snabbt som möjligt, helst inom några veckor efter att du har fått sin diagnos.

Hos de flesta patienter som får sprutor med kärlhämmande läkemedel stabiliseras synskärpan. I vissa fall kan den till och med förbättras.

Injektioner med kärlhämmande läkemedel kan ge biverkningar i form av ögoninfektion, näthinneavlossning och grå starr. Men det är biverkningar som drabbar färre än en person per 100 behandlade.

Sjukdomen Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)


Åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration – är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning i högre åldrar. Det finns två former av sjukdomen, torr respektive våt makuladegeneration. Den våta formen kan behandlas med läkemedel. Mot den torra formen finns i dagsläget ingen behandling. Om din syn hastigt försämras ska du söka ögonläkare.

Gula fläcken är den centrala delen av ögats näthinna. I gula fläcken finns det skarpaste seendet, som vi exempelvis använder när vi läser. Förändringar i gula fläcken kan leda till att det skarpa seendet försämras. Oftast beror förändringarna på hög ålder. Förändringar i gula fläcken kallas också makuladegeneration. Makula är latin och betyder fläck. Degeneration betyder försämring eller sjuklig förändring.

I Sverige har omkring 350 000 personer någon form av makuladegeneration. Av dem uppskattas cirka 45 000 personer ha kraftig synnedsättning till följd av sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år. Risken för att drabbas av makuladegeneration ökar kraftigt med åldern. Åldersförändringar i gula fläcken är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning i högre åldrar. I västvärlden är det den vanligaste orsaken till svår synskada hos människor över 65 år.

Cirka 50 procent av de drabbade får besvär även med det andra ögat inom fem år.

Det finns två former av sjukdomen – torr respektive våt makuladegeneration.

Torr makuladegeneration
Den torra formen av makuladegeneration är den vanligaste – ungefär 85 procent av dem som drabbas av makuladegeration får den torra formen. Syncellerna i gula fläcken bryts sakta ned, vilket gör att det skarpa seendet försämras. Synnedsättningen är permanent. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt och kan pågå under många år.

Våt makuladegeneration
Nya blodkärl bildas som växer in under gula fläcken i näthinnan. De nybildade, sköra kärlen läcker blod och vätska, vilket leder till att näthinnan svullnar och syncellernas förmåga att förmedla synintryck försämras. Om förändringarna inte behandlas kan syncellerna i gula fläcken dö och den drabbade bli synskadad. Sjukdomen har ett snabbt förlopp – den utvecklas under några veckor eller månader.

Vad orsakar makuladegeneration?
Hög ålder innebär en större risk för att utveckla makuladegereration, och risken ökar ju äldre man blir. Andra saker som ökar risken för att man ska drabbas av sjukdomen är rökning, högt blodtryck, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, höga kolesterolvärden och vitaminfattig kost.

Sjukdomen är också till viss del ärftlig – det har visat sig att den är vanligare i vissa släkter och den som har en nära anhörig som utvecklat makuladegeneration löper större risk att själv få sjukdomen.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum