Symptom för Alkoholberoende(alkoholism)


Ångest
Darrningar/Skakningar
Hjärtklappning
Lättväckt
Minnesluckor
Svettnigar

Symtom
Ett av de viktigaste tecknen både vad gäller beroende och missbruk är att du fortsätter dricka trots att det får negativa följder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Andra symtom på att du är beroende, eller är på väg att bli beroende, är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

-Ökad tolerans – du tål allt mer alkohol.
-Abstinenssymtom – du får svettningar, blir darrig, får ångest och hjärtklappning.
-Återställarbehov – du känner ett sug efter att dricka dagen efter och mår bättre av det.
-Minnesluckor – du minns inte allt som hänt.
-Merbegär – en liten mängd alkohol skapar sug efter mer.
-Kontrollförlust – du dricker oftare eller mer än du tänkt.
-Lättväckt alkoholbegär – du blir sugen till exempel när du ser eller tänker på alkohol.
-Förnekelse – du förnekar ditt beroende inför dig själv och din omgivning och hävdar att du har kontroll.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Alkoholberoende(alkoholism)


Behandling
Det finns olika inriktningar när det gäller behandling av alkoholproblem. Ofta kombineras olika inriktningar i behandlingen. I flera behandlingar deltar också anhöriga.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Motivation
Här handlar det om personens egen vilja att ändra sina vanor. Syftet är att du som har alkoholproblem ska komma fram till ett eget beslut och ta itu med dina problem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Beteende
Behandlingen är inriktad på att förändra beteendet. Man lyfter fram konsekvenser av beroendet och arbetar med att hitta alternativ till det skadliga beteendet. Syftet är att ge kunskap om hur alkoholberoendet påverkar hela tillvaron.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Bakomliggande faktorer
Här riktar man in sig på orsakerna till att man dricker. Syftet är att du ska förstå bakgrunden till ditt missbruk.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Ibland behövs läkemedel för att behandla abstinensbesvär eller för att förebygga återfall.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Alkoholberoende(alkoholism)


Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden. Ett tecken på beroende är att du tål mer och mer. Det finns olika behandlingsmetoder mot alkoholism.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I Sverige beräknar man att mellan 300 000 och 500 000 personer har alkoholproblem, men få söker vård för sina problem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Alkoholproblem kan vara allt från lindriga till mycket svåra. Ett tidigt varningstecken är att du dricker allt större mängder alkohol. Då är du en riskkonsument. Hög konsumtion av alkohol kan göra att du drabbas av bland annat högt blodtryck, problem med mage, sömnproblem, ångest och depression.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Den som dricker mycket alkohol under en längre tid kan få svåra alkoholproblem och riskerar allvarliga skador och sjukdomar som drabbar lever, hjärta, blodkärl, muskler samt hjärna och nervsystem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Beroende eller missbruk?
I vården skiljer man mellan beroende och missbruk av alkohol. Det handlar inte om hur mycket man dricker utan om vilka följder drickandet får för den drabbade och hans eller hennes omgivning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

När man talar om alkoholberoende handlar det om både fysiska och psykiska följder för den som dricker. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och det blir svårt att klara sig utan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ett missbruk påverkar livssituationen genom att man missköter sitt arbete, kör bil när man är påverkad eller kan hamna i farliga situationer som slagsmål eller bli sexuellt utnyttjad. Relationen till familj och närstående påverkas också av missbruket.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp