Symptom för Alkoholism


Ångest
Darrningar/Skakningar
Hjärtklappning
Lättväckt
Minnesluckor
Svettnigar

Symtom
Ett av de viktigaste tecknen både vad gäller beroende och missbruk är att du fortsätter dricka trots att det får negativa följder.

Andra symtom på att du är beroende, eller är på väg att bli beroende, är:

Ökad tolerans – du tål allt mer alkohol.
Abstinenssymtom – du får svettningar, blir darrig, får ångest och hjärtklappning.
Återställarbehov – du känner ett sug efter att dricka dagen efter och mår bättre av det.
Minnesluckor – du minns inte allt som hänt.
Merbegär – en liten mängd alkohol skapar sug efter mer.
Kontrollförlust – du dricker oftare eller mer än du tänkt.
Lättväckt alkoholbegär – du blir sugen till exempel när du ser eller tänker på alkohol.
Förnekelse – du förnekar ditt beroende inför dig själv och din omgivning och hävdar att du har kontroll.

Behandling för Alkoholism


Förebyggande
Om du är på väg att bli en riskkonsument, försök att skära ned på din konsumtion. Det kan du göra genom att till exempel:

dricka vatten till maten i stället för öl eller vin
hoppa över drinken före festen
varva alkohol med alkoholfri dryck, till exempel dricka vatten till vinet
inte ha sprit och vin stående hemma
tala om för personer i din omgivning att du tänker ändra dina alkoholvanor.
Sök vård

Om du har frågor om alkohol och dess risker eller behöver hjälp kan du vända dig till din vårdcentral, företagsläkare eller någon av länets beroendemottagningar. Det finns också flera stödorganisationer som arbetar med alkoholberoende.

Undersökning
Utöver de tecken som beskrivits ovan så finns det olika intervju- och frågeformulär som vårdmottagningen kan använda sig av för att bedöma vilka risker dina alkoholvanor kan innebära.

Genom blodprov kan man också undersöka alkoholkonsumtionen. Ett blodprov kan bland annat visa om levervärdena är förhöjda, vilket kan peka på en hög konsumtion.

Behandling
Det finns olika inriktningar när det gäller behandling av alkoholproblem. Ofta kombineras olika inriktningar i behandlingen. I flera behandlingar deltar också anhöriga.

Motivation
Här handlar det om personens egen vilja att ändra sina vanor. Syftet är att du som har alkoholproblem ska komma fram till ett eget beslut och ta itu med dina problem.

Beteende
Behandlingen är inriktad på att förändra beteendet. Man lyfter fram konsekvenser av beroendet och arbetar med att hitta alternativ till det skadliga beteendet. Syftet är att ge kunskap om hur alkoholberoendet påverkar hela tillvaron.

Bakomliggande faktorer
Här riktar man in sig på orsakerna till att man dricker. Syftet är att du ska förstå bakgrunden till ditt missbruk.

Läkemedel
Ibland behövs läkemedel för att behandla abstinensbesvär eller för att förebygga återfall. Läs mer om rekommenderade läkemedel för att läsa mer.

Råd till anhöriga
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. Den kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för vården.

Sjukdomen Alkoholism


Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden. Ett tecken på beroende är att du tål mer och mer. Det finns olika behandlingsmetoder mot alkoholism.

I Sverige beräknar man att mellan 300 000 och 500 000 personer har alkoholproblem, men få söker vård för sina problem.

Alkoholproblem kan vara allt från lindriga till mycket svåra. Ett tidigt varningstecken är att du dricker allt större mängder alkohol. Då är du en riskkonsument. Hög konsumtion av alkohol kan göra att du drabbas av bland annat högt blodtryck, problem med mage, sömnproblem, ångest och depression.

Den som dricker mycket alkohol under en längre tid kan få svåra alkoholproblem och riskerar allvarliga skador och sjukdomar som drabbar lever, hjärta, blodkärl, muskler samt hjärna och nervsystem.

Beroende eller missbruk?
I vården skiljer man mellan beroende och missbruk av alkohol. Det handlar inte om hur mycket man dricker utan om vilka följder drickandet får för den drabbade och hans eller hennes omgivning.

När man talar om alkoholberoende handlar det om både fysiska och psykiska följder för den som dricker. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och det blir svårt att klara sig utan.

Ett missbruk påverkar livssituationen genom att man missköter sitt arbete, kör bil när man är påverkad eller kan hamna i farliga situationer som slagsmål eller bli sexuellt utnyttjad. Relationen till familj och närstående påverkas också av missbruket.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri