Symptom för Allergi hos barn


Svimning
Fjällning
Klåda
Andnöd
Heshet
Nysningar
Rinnande ögon

De vanligaste symtomen på allergi är luftvägsbesvär, eksem, nässelutslag och magbesvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Exempel på vanliga allergier hos barn
Pollenallergi
Av alla personer i Sverige som har allergi är 40 procent allergiska mot pollen, även kallat frömjöl. Det är pollen från lövträd och gräs som är de vanligaste orsakerna till pollenallergi. Ett barn med pollenallergi kan ha besvär från tidig vår till sen höst på grund av att växterna blommar vid olika tidpunkter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vanliga tecken vid pollenallergi är snuva och irriterade, kliande ögon, ibland också astma. Pollenallergi kan även ge nässelutslag i form av kliande röda utslag på kroppen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Pälsdjursallergi
Den vanligaste pälsdjursallergin är allergi mot katt. Katten har allergiframkallande ämnen i pälsen, i saliven och i urinen. Dessa ämnen förflyttar sig lätt med luften och kan därför spridas till miljöer där det inte finns pälsdjur. Det gör att mycket känsliga barn känner av sina allergier även i miljöer utan pälsdjur, som på dagis och i skola.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vanliga tecken vid pälsdjursallergi är problem med luftvägarna, som astma och snuva. Andra tecken kan vara rinnande och kliande ögon, samt nässelutslag vid direktkontakt med ett pälsdjur.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Födoämnesallergi
Födoämnesallergi betyder att barnet inte tål viss mat, det kan till exempel vara ägg, jordnötter, fisk eller mjölk. Oftast är det proteinerna i maten som orsakar allergiska besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vid födoämnesallergi är det vanligt med klåda i munnen, magbesvär som kräkningar och diarré. Födoämnesallergi kan även ge nässelutslag och försämra eksem. I vissa fall kan luftvägarna påverkas. Barnet kan även få en allergisk chock.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Komjölksproteinallergi
Det är framför allt spädbarn som blir allergiska mot komjölksprotein. Det upptäcks ofta när barnet ska börja äta välling istället för bröstmjölk. Det är vanligt att allergin växer bort. Vid tre till fyra års ålder kan mjölk ofta ingå i kosten igen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vanliga tecken på komjölksproteinallergi är kräkningar, diarré, kolik, eksem/hudutslag och att barnet inte går upp i vikt. Ibland kan barnet få andningsbesvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Insektsallergi
Det finns barn som blir allergiska mot insekter och då oftast mot bi- och getingsstick.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Den vanligaste allergiska reaktionen är att området kring sticket blir svullet och rött. Vid svår allergi kan reaktionen bli mycket allvarlig och ge allergisk chock, det vill säga andnöd, heshet, förvirring, blodtrycksfall och medvetslöshet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Glutenintolerans
Glutenintolerans, celiaki, är en tarmsjukdom som gör att tarmen skadas av gluten. Gluten är ett protein som finns i vete, korn och råg. Glutenintolerans visar sig oftast vid övergången från bröstmjölk till välling. Intoleransen växer inte bort med tiden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Tecken på glutenintolerans kan vara magbesvär som diarré eller förstoppning, samt att barnet växer dåligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Laktosintolerans
Laktosintolerans är inte en allergi, utan en överkänslighet mot laktos. Laktos är ett mjölksocker som bara förekommer i mjölkprodukter. Barn som är laktosintoleranta kan inte bryta ned laktos i tarmen. När laktosen inte bryts ner börjar den istället att jäsa av bakterier i tjocktarmen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vid laktosintolerans får barnet problem med magen. Det kan vara gaser, diarré, uppkördhet, buller, körningar eller koliksmärtor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Kontaktallergi
Kontaktallergi kan orsakas av mer än 3 700 ämnen. Den har en annan orsak än till exempel pollenallergi. Kontaktallergin uppträder när huden under en längre tid kommer i direktkontakt med ett allergiframkallande ämne.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Allergin ger eksem i form av små och kliande blåsor, främst på det ställe i huden som utsatts för kontakt med det allergiframkallande ämnet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi. Andra ämnen som kan ge hudbesvär är konserveringsmedel och parfym. Kontaktallergi börjar ofta redan hos barn och ungdomar och kvarstår hela livet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Allergi hos barn


Allergi hos barn kan utlösas vid kontakt med allergiframkallande ämnen i vår miljö. Det kan till exempel vara pälsdjur, pollen och födoämnen. Pricktest kan visa om ditt barn är allergiskt. Kontakta vården om ditt barn har allergiska besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Allergi beror på problem i kroppens immunförsvar. En av immunförsvarets uppgifter är att bilda antikroppar som skyddar kroppen mot bakterier, virus och parasiter. Hos allergiker bildas antikroppar mot helt ofarliga ämnen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Varför vissa barn utvecklar allergi och andra inte förbryllar fortfarande forskare. Idag vet man att ärftlighet har stor betydelse och att rökning kan öka risken, liksom att amning i vissa fall kan fördröja att ett barn utvecklar allergi. Ett barn, vars båda föräldrar har svår allergi, har dubbelt så stor risk att bli allergisk jämfört med andra barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om ett barn är känsligt för ett speciellt ämne kan det antingen bero på en allergi eller en överkänslighet. Besvären brukar vara störst vid allergi.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid allergi går det att ställa diagnos, behandla och förebygga problemen på ett annat sätt än vid överkänslighet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Allergi hos barn


Förebygg allergi hos barn
Om och hur allergi kan förebyggas diskuteras grundligt bland allergispecialister. Följande råd kan ges ur ett allmänt hälsoperspektiv:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

-Rök inte under graviditet eller amning.
-Rök inte inomhus.
-Amma ditt barn om du kan. Amning har många goda effekter, bland annat överförs viktiga antikroppar till ditt barn som kan hjälpa det att bättre klara av infektioner.
-Ha god ventilation inomhus.
Egenvård vid allergi hos barn
Om du vet att ditt barn är allergiskt finns det mycket du kan göra i hemmet för att undvika att ditt barn får allergiska besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

-Vid pollenallergi kan det vara bra att noga följa pollenrapporterna. Att stänga fönster, undvika att vädra kläder utomhus och använda förebyggande läkemedel när pollenhalterna är höga är några sätt att förebygga en allergisk reaktion.
-När det gäller pälsdjursallergi är det viktigt att se över miljön hemma och tänka på att noga rengöra kläder och annat som varit i kontakt med pälsdjur. Problemet med dagiskompisars och skolkamraters husdjur kvarstår, men genom att berätta om barnets allergi för dagis och skola kanske ni kan hitta lösningar.
-Födoämnesallergier ska skötas i nära samarbete med läkare och dietist. Detta för att rätt födoämne tas bort och kosten blir väl sammansatt.
-Om ditt barn får kontakteksem av kläder eller smycken ska de inte användas. Vid överkänslighet mot konserveringsmedel och parfym finns det särskilda allergianpassade hygien- och rengöringsprodukter att köpa, bland annat på apoteket.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Undersökning vid allergi hos barn
Det är viktigt att tidigt utreda om barnet är allergiskt mot något ämne. Detta för att undvika att barnet utsätts för de ämnen eller miljöer som utlöser allergin, och för att kunna sätta in rätt behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

För att ta reda på om barnet har allergi används både blodtester och hudtester, så kallade pricktester. Vid pricktest utsätts huden för flera allergiframkallande ämnen under en kort stund för att se om det blir någon allergisk reaktion. Ämnet man vill undersöka droppas på huden, oftast på underarmen. Därefter ”prickar” man lätt i huden där ämnet droppades. Pricktest kan man göra både mot födoämnen och mot allergiframkallande ämnen i luften, till exempel pollen och ämnen från pälsdjur.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Om läkaren misstänker astma undersöker han eller hon ofta lungorna. Barn som är mellan tre och sex år kan mäta lungornas funktion med en så kallad PEF-mätare. Äldre barn gör ett riktigt test av lungfunktionen, en så kallad spirometri. I båda fallen mäter man hur snabbt barnet kan blåsa ut luften i lungorna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Behandling av allergi hos barn
Grunden i behandlingen är att barnet i fortsättningen inte utsätts för det ämne eller den miljö, som ger en allergisk reaktion. Kontakt med dietist är viktigt vid födoämnesallergi.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Ibland räcker det inte att försöka undvika ämnet i fråga, utan barnet måste få läkemedel. Det finns både receptbelagda och receptfria läkemedel mot olika typer av allergi.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället