ALS (amyotrofisk lateral skleros)

Sjukdom - Hjärna och nervsystem

Om sjukdomenBehandling

Symptom för ALS (amyotrofisk lateral skleros)


Förlamning
Talsvårigheter

Symtom på ALS
Det finns flera typer av debutsymtom vid ALS. Besvären ser olika ut hos olika personer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Förlamningen börjar oftast lokalt i någon del av kroppen. Vid en form av ALS, så kallad bulbärpares, påverkas först talet och sväljningsfunktionen. Vanligt är annars att svagheten börjar i en hand eller en fot. Förlamningen sprider sig därefter vartefter, för att slutligen drabba andningsmuskulaturen. Andningssvikt uppträder oftast två till fyra år efter de första symtomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Typiskt för ALS är att kraftlösheten följs av att musklerna förtvinar, så kallad muskelatrofi.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för ALS (amyotrofisk lateral skleros)


Sök vård
Om du har besvär som liknar ALS eller någon annan neurologisk sjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentralen. Läkaren kan vid behov skriva remiss till neurolog.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid ALS
Den viktigaste undersökningen för att fastställa diagnosen är den undersökning av nervsystemsfunktionerna som görs av en specialist i neurologi.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid misstanke om ALS kan diagnosen bekräftas med hjälp av EMG, elektromyografi. EMG är en undersökning som görs på neurofysiologiskt laboratorium. Med EMG mäter man nervcellernas effekt på muskelfibrerna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För att utesluta vissa andra sjukdomar, som borrelia, undersöks ryggmärgsvätskan genom lumbalpunktion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Man undersöker även hjärna och ryggmärg med magnetkamera (MRT).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid ALS
Läkemedel
ALS kan ännu inte botas. Om läkemedel sätts in tidigt kan utvecklingen av sjukdomen bromsas något.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Man kan dock behandla många av sjukdomens symtom och yttringar. Detta görs bland annat med läkemedel, arbetsterapi, sjukgymnastik, tal-, sväljnings- och andningsterapi, tekniska hjälpmedel och psykosocialt stöd.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vissa neurologiska kliniker har specialiserade ALS-team med arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, sjukgymnast och samordnande sjuksköterska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen ALS (amyotrofisk lateral skleros)


ALS, amyotrofisk lateral skleros, är en förlamningssjukdom. Förlamningssymtomen beror på att de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr musklerna bryts ned. Orsaken är inte känd, och ingen bot finns. Men några av besvären kan behandlas. Kontakta husläkare i första hand om du får besvär som liknar ALS.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

ALS, amyotrofisk lateral skleros, är en så kallad motorneuron sjukdom som leder till förlamningar. De nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr den viljemässigt styrda muskulaturen bryts ned, vilket ger förlamningar som ökar i omfattning. Däremot drabbas inte funktioner som känsel, syn, hörsel och förmågan att hålla tätt, kontinens. Än finns ingen bot.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hos 5-10 procent av patienterna kan man se en ärftlighet, så kallad familjär ALS (FALS). Något genetiskt test finns inte än.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Varje år insjuknar cirka 200 personer i Sverige. De flesta är mellan 50 och 70 år. Något fler män än kvinnor får sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Forskarna kan ännu inte förklara varför sjukdomen uppstår. Många olika teorier har diskuterats, bland annat misstänker man att virus och miljögifter kan påverka.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården