Symptom för Alzheimers sjukdom


Ångest
Minnesluckor
Nedstämd/Deprimerad

Symtom på Alzheimers sjukdom
Det vanligaste symtomet är att man har svårt att minnas det som skett nyligen, det vill säga att närminnet blir sämre. I början är den sjuke ofta medveten om sina problem och försöker dölja dem. Efterhand blir det svårare att klara det dagliga livet, som till exempel att handla, betala räkningar och att hitta hem. Den sjuke är ofta nedstämd, har ångest och är orolig. De sviktande minnesfunktionerna och den ofta förvrängda verklighetsuppfattningen kan också göra situationen svårhanterlig för närstående.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Alzheimers sjukdom och sexualitet
Vid demenssjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom skadas de så kallade högre hjärnfunktionerna. Symtomen kan variera mycket från person till person.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Ur sexuell synvinkel uppstår problem när omdömet och impulskontrollen är påverkade. Personer med sådana skador kan bli sexuellt närgångna och bete sig på ett opassande sätt. Närmandena brukar oftast ta sig ganska stillsamma uttryck men kan upplevas som generande, obehagliga eller skrämmande av den som blir utsatt. Beteendet är inte uttryck för översexualitet. Den sexuella lusten hos personer med demenssjukdom brukar snarare vara nedsatt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Alzheimers sjukdom


Egenvård vid Alzheimers sjukdom
Fasta rutiner kan underlätta vardagen för personer som lider av Alzheimers sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Man kan kompensera för den dåliga minnesfunktionen genom att utnyttja minnesord och stödord och ha gott om tid för inlärning så att man inte känner sig stressad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Att äta en allsidig kost är viktigt eftersom hjärncellerna behöver vitaminer för att fungera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är också viktigt för såväl den sjuke som närstående att få bra information om sjukdomen och dess stadier. För anhöriga finns anhörigföreningar där man kan utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Personliga berättelser
Att få läsa om hur andra upplever sin situation kan vara värdefullt, både för den som själv är sjuk och för närstående. Läs Astas och Oskars berättelser som närstående till personer som drabbats av Alzheimers sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om du eller din anhörige har minnesstörningar som pågått i mer än en månad bör du kontakta vårdcentralen. Du ska inte vänta länge med att kontakta sjukvården. Om du tar kontakt i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom finns större möjligheter till stöd och vård i hemmet. Dessutom är läkemedelsbehandlingen effektivare ju tidigare den börjar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Det krävs olika typer av undersökningar för att ta reda på om en person har Alzheimers sjukdom. Bland annat undersöks minnes- och tankefunktioner, språk och orienteringsförmåga och praktiska förmågor. Hjärnröntgen brukar ingå i utredningen och blodprover tas. Undersökning av vätskan som omger hjärnan kan göras genom att ta ett prov från ryggmärgskanalen i ryggraden. Unersökningen kallas lumbalpunktion. Genom ryggmärgsprovet går det att analysera vissa äggviteämnen som kan stärka diagnosen Alzheimers sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av Alzheimers sjukdom
Det krävs en individuellt anpassad vård där kommun, sjukvård och närstående kan samverka för att finna den bästa lösningen. Kommunens hemtjänst kan hjälpa till med praktiska sysslor som att sköta hygien, byta kläder, städa och handla mat. Kommunens biståndshandläggare bedömer vilken hjälp den drabbade behöver.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

En sjuksköterska bedömer om den sjuke behöver hemsjukvård, till exempel hjälp att ta sina läkemedel. Många kommuner har särskilda demenssjuksköterskor som kan ge råd och hjälp både till den som är sjuk och till närstående.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Alzheimers sjukdom går än så länge inte att bota. Däremot kan man lindra symtomen och bromsa sjukdomsförloppet med hjälp av läkemedel. Framförallt används läkemedel som hör till gruppen kolinesterashämmare. Läkemedlen förstärker det signalsystem i hjärnan som skadats och kan förbättra koncentrationsförmågan, minnet och språket. De här läkemedlen används framför allt i ett tidigt skede av demenssjukdomen, men de kan också vara till nytta i senare skeden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För patienter med mer långt gången sjukdom finns läkemedel som förbättrar överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minne samt dämpar överstimulerade signalsystem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Alzheimers sjukdom


Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom. Det vanligaste symtomet på Alzheimers sjukdom är att närminnet blir sämre. Det går att lindra symtomen och bromsa sjukdomens utveckling med läkemedel. Kontakta vårdcentralen om du eller din anhörige har haft minnesstörningar under längre tid än en månad.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som innebär att nervcellerna i ett eller flera områden av hjärnan förtvinar. I dessa områden finns bland annat minnet. Att drabbas av demens innebär alltid att minnesfunktionen störs samtidigt som man får nedsatt uppmärksamhetsförmåga och språkförståelse, svårare att uttrycka sig, sämre lokalsinne och svårare att utföra ändamålsenliga kroppsrörelser.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De områden i hjärnan som drabbas när man får Alzheimers sjukdom är också viktiga för att information från våra sinnesorgan ska kunna bearbetas, och för att vårt omdöme och vår koncentrationsförmåga ska fungera. Dessa egenskaper och färdigheter kan påverkas när nervcellerna skrumpnar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp och det kan gå ett till två år innan den drabbade uppsöker vård och får en korrekt diagnos. I Sverige finns ungefär 70 000 personer som lider av Alzheimers sjukdom. Det är främst äldre som insjuknar, men bland de drabbade finns ungefär 10 000 personer som är under 65 år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det är inte känt vad som orsakar Alzheimers sjukdom, men det finns några kända riskfaktorer:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

hög ålder
högt blodtryck
höga blodfetter
övervikt
upprepade skallskador, som man kan få vid exempelvis boxning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp