Anal inkontinens (avföringsinkontinens)

Sjukdom - Mage och tarmar

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Anal inkontinens (avföringsinkontinens)


Avföringsläckage
Blod i avföring
Inkontinens
Gaser

Symtom
Inkontinens från tarmen är ett symtom och inte en sjukdom. Symtomen kan variera och kan vara:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

-Svårigheter att hålla gas.
-Fukt eller fläckar i underkläder.
-Läckage av lös avföring.
-Läckage av fast avföring.
-Brådskande behov vid trängning och svårighet att viljemässigt hålla tillbaka avföringen.
Förmågan att viljemässigt kunna kontrollera urin och avföring sker genom ett finstämt samspel mellan olika funktioner i kroppen. Orsaken till avföringsinkontinens kan vara en kombination av flera faktorer. Det är därför viktigt att kartlägga symtomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Anal inkontinens är vanligare hos kvinnor än män och vanligare hos äldre än yngre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Den vanligaste formen av inkontinens från tarmen är läckage av fukt och vätska. Det kan bland annat bero på hemorrojder, utbuktning av tarmslemhinnan. Detta är i regel enkelt att åtgärda med lokal behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

En mer omfattande inkontinens, som större läckage av gaser och/eller avföring kan bland annat bero på en skada i muskulaturen eller nerverna i bäckenbotten i samband med operation eller förlossning. Neurologiska sjukdomar som multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke och demens kan ge nedsatt känsel med svårighet att känna trängning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Inflammatoriska tarmsjukdomar och även tumörer kan göra att du får en ökad känslighet i ändtarmen med täta trängningar och nedsatt förmåga att hålla tillbaka. Många års krystande vid förstoppning kan också ge upphov till inkontinens. Liksom andra muskler försvagas slutmuskeln med stigande ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Diarré med täta trängningar kan leda till inkontinens på grund av den lösa avföringen. Det kan vara ett snabbt övergående besvär, men om det kommer blod i avföringen är det viktigt att söka läkare för en undersökning. Blödning och diarré eller inkontinens kan bero på inflammation i tarmen, tumörsjukdom eller tarmframfall (prolaps). Alla dessa sjukdomar bör utredas och behandlas av läkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Anal inkontinens (avföringsinkontinens)


Anal inkontinens, eller avföringsinkontinens, är om du har perioder med läckage av avföring som du inte kan förhindra med viljan. Orsaken kan vara hemorrojder, en skada i samband med operation eller förlossning, en neurologisk sjukdom, tarminflammation, försvagning av slutmuskeln med mera. Kontakta din husläkare eller gynekolog om du har problem.
Mildare symtom på anal inkontinens kan vara att du inte kan kontrollera gaser och läckage av fukt eller slem som ger fläckar på underkläderna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det är mycket tabubelagt att prata om tarmvanor och många människor är generade och därmed ovilliga att avslöja sina symtom även för den närmaste omgivningen. Många tror felaktigt att de är ensamma om att ha läckage från tarmen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tillfälliga besvär med diarré och svårighet att hinna till toaletten räknas inte som inkontinens.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Anal inkontinens (avföringsinkontinens)


Behandling
Ändrade kostvanor med hjälp av dietist eller kontroll av eventuell födoämnesallergi kan ibland ge goda resultat hos patienter med inkontinens.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Man kan också med särskilda knipövningar stärka muskulaturen i bäckenbotten och förbättra kontrollen av slutmuskeln. För vissa patienter kan så kallad ”Biofeedback”-träning vara till hjälp. Det är bäckenbottenträning med stöd av en apparat som ger en synlig återkoppling och underlättar förmågan att hitta musklerna. Träning sker under handledning av en uroterapeut som är en specialistutbildad sjuksköterska eller sjukgymnast. Du får även instruktioner till hemträning, allmänna råd, kostråd och förskrivning av hjälpmedel med mera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Muskelskador kan ibland behandlas genom en operation. Om inflammationen i ändtarmen är orsak till inkontinensen kan medicinsk behandling leda till en förbättring.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Ökade kunskaper genom bland annat nya undersökningsmetoder ger också möjlighet att utveckla nya behandlingsmetoder. Det pågår en intensiv kirurgisk utveckling av olika metoder för att stärka och/eller operera in en konstgjord slutmuskel. Sedan några år tillbaka finns en ny teknik där man med hjälp av en pacemaker stimulerar slutmuskeln till att bli starkare sammandragen, Sacral NeuroStimulering (SNS).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

En stomioperation kan vara ett behandlingsalternativ vid anal inkontinens och kan leda till en förbättrad livskvalitet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården