Symptom för Aspergers syndrom


Symtom
Personer med Aspergers syndrom har svårigheter när det gäller:

-förmåga att förstå hur andra tänker och att leva sig in i andra människors situation.

-förmåga till ömsesidig dialog, att förstå ”det outtalade” och att ”läsa mellan raderna”.

-svårt med planering och organisering av tillvaron.
De kan även ha:

-begränsade eller enformiga intressen.

-fixeringar och låsningar i beteendet.

-konkret tänkande vilket kan göra att de tolkar det som sägs bokstavligt.
Funktionsnedsättningen kan göra att personen får svårt att umgås med andra. Det är vanligt med motoriska problem som svårigheter att samordna rörelser, vilket kan ge problem med lagsporter och i gymnastiken.

Många personer med AS har svårt att koncentrera sig, vissa är överaktiva och impulsiva. Andra kan vara långsamma eller passiva samtidigt som de har svårt att koncentrera sig. Många reagerar annorlunda på sinnesintryck, de är exemplevis känsliga för ljud eller har en ökad känslighet i huden. En del personer har svårt att sköta hygienen själv eller att klara andra vardagliga aktiviteter.

Tecknen på AS visar sig ofta under förskoletiden och blir ofta tydligare i skolåldern. Symtomen finns i någon form kvar genom hela livet. Som vuxen har man ofta lärt sig strategier för att kompensera för en del av sina svårigheter.

Behandling för Aspergers syndrom


Behandling
Behandlingen bygger på information och anpassningar av barnets miljö. Föräldrar, lärare och andra som kommer i kontakt med barnet behöver kunskaper för att på bästa sätt stödja och möta barnets behov. Föräldrar kan behöva stödinsatser från samhället. Kontakt med andra föräldrar genom föräldragrupper uppskattas av många. För barnet är anpassade krav och pedagogiska insatser viktiga.

Med insatser som dessa från det att barnet är litet lär sig många barn att med tiden fungera väl och kan leva ett förhållandevis självständigt liv som vuxna. Ett tidigt stöd kan också minska risken för att barnet senare i livet ska utveckla depressioner och andra psykiska problem som oftast är en reaktion på omgivningen och dess krav.

Om ett barn eller en vuxen har särskilt svåra symtom, som till exempel svåra koncentrationsproblem eller uttalad tvångsmässighet kan personen behöva medicin. Då bör man vända sig till BUP eller vuxenpsykiatrin.

Som vuxen med diagnosen AS har man rätt att söka stöd från samhället, information om vilket stöd som finns hittar du bland annat på Handikappupplysningens och Autismforums hemsidor. Via ditt Habiliteringscenter kan du också få information om vilket stöd du har rätt till.

Sjukdomen Aspergers syndrom


Aspergers syndrom (AS) är en funktionsnedsättning som innebär ett annorlunda sätt att tänka och uppleva omvärlden. AS kännetecknas av att personen bland annat har svårigheter med inlevelseförmågan, begränsade intressen och svårt att koncentrera sig. Personer med AS kan också ha svårt att samordna sina rörelser. AS är ofta ärftligt. Kontakta vården om du tycker att ditt barn har svårt att fungera med andra barn, inte leker som andra eller avviker från jämnåriga i sitt beteende, eller om du som vuxen känner igen dig i diagnosbeskrivningen och tror att du skulle vara hjälpt av att få en diagnos.

Aspergers syndrom, AS, beror inte på psykosociala faktorer i barndomen. Studier pekar på att minst fyra av 1 000 barn i grundskolan har Aspergers syndrom. Tillståndet är troligen vanligare hos pojkar än hos flickor. Flickors symtom kan vara annorlunda och uppmärksammas därför inte alltid på samma sätt.

Personer med AS har en begåvning som antingen ligger inom normalvariationen eller över.

Personer med AS skiljer sig i allmänhet inte utseendemässigt från andra, vilket gör att omgivningen inte förväntar sig att de ska ha ett annorlunda beteende. Personer med AS blir därför ofta missförstådda och kan uppfattas som ohyfsade eller ouppfostrade.

Barn med AS är oftast ojämna i sin utveckling, de kan prestera långt över sin ålder inom ett område men betydligt sämre än sina jämnåriga inom ett annat. Detta gör att omgivningen ofta har svårt att bedöma deras förmåga och ställer för höga eller för låga krav på dem.

Nyheter

150 kommuner har problem med trygghetslarmen
Idag 15:40
? Våra system är sådana att vi märker direkt när något inte stämmer, så vi förstod tidigt att det fanns stora driftstörningar och sammankallade krisgruppen vid ett-tiden, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium som tillhandahåller tjänsten. Läsockså:

Läs mer här

  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende