Symptom för Aspergers syndrom


Svår Koncentrationsförmåga
Ömhet

Symtom
Personer med Aspergers syndrom har svårigheter när det gäller:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

förmåga att förstå hur andra tänker och att leva sig in i andra människors situation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

förmåga till ömsesidig dialog, att förstå ”det outtalade” och att ”läsa mellan raderna”.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

svårt med planering och organisering av tillvaron.
De kan även ha:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

begränsade eller enformiga intressen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

fixeringar och låsningar i beteendet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

konkret tänkande vilket kan göra att de tolkar det som sägs bokstavligt.
Funktionsnedsättningen kan göra att personen får svårt att umgås med andra. Det är vanligt med motoriska problem som svårigheter att samordna rörelser, vilket kan ge problem med lagsporter och i gymnastiken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Många personer med AS har svårt att koncentrera sig, vissa är överaktiva och impulsiva. Andra kan vara långsamma eller passiva samtidigt som de har svårt att koncentrera sig. Många reagerar annorlunda på sinnesintryck, de är exemplevis känsliga för ljud eller har en ökad känslighet i huden. En del personer har svårt att sköta hygienen själv eller att klara andra vardagliga aktiviteter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Tecknen på AS visar sig ofta under förskoletiden och blir ofta tydligare i skolåldern. Symtomen finns i någon form kvar genom hela livet. Som vuxen har man ofta lärt sig strategier för att kompensera för en del av sina svårigheter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Aspergers syndrom


Sök vård
För råd och stöd som förälder bör du till exempel kontakta barnavårdscentralen (BVC), skolhälsovården, lokal BUP-mottagning eller barnläkarmottagningen vid vårdcentral om du tycker att ditt barn har svårigheter att fungera tillsammans med andra barn, inte utvecklas som andra barn i lek eller om barnet på annat sätt avviker från jämnåriga i sitt beteende. Se också andra vägar till råd och stöd genom att klicka på länkarna till höger. Om ditt barn redan har fått diagnosen AS kan du vända dig till Autismcenter för små barn (0-6 år) eller Aspergercenter (7-18 år).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Från 18 års ålder kan du ta kontakt med vuxenpsykiatrin om du tror att du har AS. Om du redan har fått diagnosen AS kan du vända dig till ditt lokala Habiliteringscenter för råd och stöd från 16 års ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Om du misstänker att ditt barn har Aspergers syndrom vänder du dig till BUP, där gör man en neuropsykiatrisk utredning för att ta reda på om det går att ställa diagnosen AS.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du som vuxen tror att du har AS kan du vända dig till en vuxenpsykiatrisk mottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid utredningen samlas information in om hur barnet eller den vuxne har utvecklats och fungerar inom olika områden. Man testar personens förmåga till abstrakt/teoretiskt tänkande och till olika slags problemlösning. Ibland kompletteras utredningen med särskilda språkliga tester och/eller motorisk bedömning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Behandlingen bygger på information och anpassningar av barnets miljö. Föräldrar, lärare och andra som kommer i kontakt med barnet behöver kunskaper för att på bästa sätt stödja och möta barnets behov. Föräldrar kan behöva stödinsatser från samhället. Kontakt med andra föräldrar genom föräldragrupper uppskattas av många. För barnet är anpassade krav och pedagogiska insatser viktiga.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Med insatser som dessa från det att barnet är litet lär sig många barn att med tiden fungera väl och kan leva ett förhållandevis självständigt liv som vuxna. Ett tidigt stöd kan också minska risken för att barnet senare i livet ska utveckla depressioner och andra psykiska problem som oftast är en reaktion på omgivningen och dess krav.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om ett barn eller en vuxen har särskilt svåra symtom, som till exempel svåra koncentrationsproblem eller uttalad tvångsmässighet kan personen behöva medicin. Då bör man vända sig till BUP eller vuxenpsykiatrin.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Som vuxen med diagnosen AS har man rätt att söka stöd från samhället, information om vilket stöd som finns hittar du bland annat på Handikappupplysningens och Autismforums hemsidor. Via ditt Habiliteringscenter kan du också få information om vilket stöd du har rätt till.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om ditt barn har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för ditt barns vård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Aspergers syndrom


Aspergers syndrom (AS) är en funktionsnedsättning som innebär ett annorlunda sätt att tänka och uppleva omvärlden. AS kännetecknas av att personen bland annat har svårigheter med inlevelseförmågan, begränsade intressen och svårt att koncentrera sig. Personer med AS kan också ha svårt att samordna sina rörelser. AS är ofta ärftligt. Kontakta vården om du tycker att ditt barn har svårt att fungera med andra barn, inte leker som andra eller avviker från jämnåriga i sitt beteende, eller om du som vuxen känner igen dig i diagnosbeskrivningen och tror att du skulle vara hjälpt av att få en diagnos.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Aspergers syndrom, AS, beror inte på psykosociala faktorer i barndomen. Studier pekar på att minst fyra av 1 000 barn i grundskolan har Aspergers syndrom. Tillståndet är troligen vanligare hos pojkar än hos flickor. Flickors symtom kan vara annorlunda och uppmärksammas därför inte alltid på samma sätt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Personer med AS har en begåvning som antingen ligger inom normalvariationen eller över.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Personer med AS skiljer sig i allmänhet inte utseendemässigt från andra, vilket gör att omgivningen inte förväntar sig att de ska ha ett annorlunda beteende. Personer med AS blir därför ofta missförstådda och kan uppfattas som ohyfsade eller ouppfostrade.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Barn med AS är oftast ojämna i sin utveckling, de kan prestera långt över sin ålder inom ett område men betydligt sämre än sina jämnåriga inom ett annat. Detta gör att omgivningen ofta har svårt att bedöma deras förmåga och ställer för höga eller för låga krav på dem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället