Symptom för Astma hos barn


Symtom
Astman yttrar sig i tung andhämtning, pipande andning, hosta, segt slem och en känsla av täppthet i bröstet. Symtomen kan vara svåra att skilja från luftrörskatarr och långvariga förkylningar.

Astmaanfallen kan vara allt från några minuter till flera timmar, men kan i vissa fall pågå i flera dagar. Obehagen är oftast värre sent på natten och tidigt på morgonen.

Obehandlad kan inflammationen i luftrörens slemhinnor ge kroniska besvär, med långdragna förträngningar av luftrören som resultat.

Behandling för Astma hos barn


Utredning och behandling
Om läkaren misstänker astma görs en noggrann utredning av barnet. Ofta tas också hänsyn till barnets miljö, till exempel om familjen har pälsdjur. Ibland mäts också lungkapaciteten.

Om astman beror på allergi är det viktigt att försöka ta bort alla allergiframkallande ämnen från barnets miljö och även informera på förskola och skola om barnets besvär.

Läkemedel
Mot astma finns många effektiva mediciner som både är symtomdämpande och förebyggande. De symtomdämpande medicinerna löser upp kramperna i luftrörens muskulatur. De förebyggande medicinerna dämpar inflammationen.

Sjukdomen Astma hos barn


Astma är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av slembildning och att musklerna som omsluter luftrören drar sig samman i kramper och försvårar andningen. Kontakta vården om barnet har en täppthet i bröstet, tung andhämtning och pipande andning eller långvarig hosta.
Astma har blivit en vanlig sjukdom i Sverige, idag har cirka åtta procent av alla skolbarn astma. Många barn har perioder med astma under uppväxten som sedan går över. Det är mindre än hälften som utvecklar kronisk astma.

Astma är en ärftlig sjukdom. Idag insjuknar dock fler i astma än vad som kan förklaras av ärftliga orsaker. Barn som har allergi, som pollen-, pälsdjurs- eller kvalsterallergi, drabbas också oftare. Astma kan ge allt från mycket allvarliga symtom till lindriga snabbt övergående besvär. Astman kan utlösas av allergiska reaktioner och av olika ämnen som irriterar luftvägarna som kringflygande damm, cigarrettrök och skadliga gaser, samt rått och kallt väder, ansträngning, luftvägsinfektioner med mera.

De allra flesta har en lindrig till måttligt svår astma. Allvarlig astma ger kraftiga, ibland livshotande astmaanfall som kan leda till täta sjukhusvistelser.

Nyheter

150 kommuner har problem med trygghetslarmen
Idag 15:40
? Våra system är sådana att vi märker direkt när något inte stämmer, så vi förstod tidigt att det fanns stora driftstörningar och sammankallade krisgruppen vid ett-tiden, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium som tillhandahåller tjänsten. Läsockså:

Läs mer här

  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende