Symptom för Astma hos barn


Bröstsmärta
Andnöd
Hosta

Symtom
Astman yttrar sig i tung andhämtning, pipande andning, hosta, segt slem och en känsla av täppthet i bröstet. Symtomen kan vara svåra att skilja från luftrörskatarr och långvariga förkylningar.

Astmaanfallen kan vara allt från några minuter till flera timmar, men kan i vissa fall pågå i flera dagar. Obehagen är oftast värre sent på natten och tidigt på morgonen.

Obehandlad kan inflammationen i luftrörens slemhinnor ge kroniska besvär, med långdragna förträngningar av luftrören som resultat.

Behandling för Astma hos barn


Sök vård
Du ska kontakta en akutmottagning om ditt barn har:

tung andhämtning och pipande andning i kombination med segt slem
en känsla av täppthet i bröstet.
Du ska kontakta din vårdcentral om ditt barn har:

långvarig hosta.

Utredning och behandling
Om läkaren misstänker astma görs en noggrann utredning av barnet. Ofta tas också hänsyn till barnets miljö, till exempel om familjen har pälsdjur. Ibland mäts också lungkapaciteten.

Om astman beror på allergi är det viktigt att försöka ta bort alla allergiframkallande ämnen från barnets miljö och även informera på förskola och skola om barnets besvär.

Läkemedel
Mot astma finns många effektiva mediciner som både är symtomdämpande och förebyggande. De symtomdämpande medicinerna löser upp kramperna i luftrörens muskulatur. De förebyggande medicinerna dämpar inflammationen.

Sjukdomen Astma hos barn


Astma är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av slembildning och att musklerna som omsluter luftrören drar sig samman i kramper och försvårar andningen. Kontakta vården om barnet har en täppthet i bröstet, tung andhämtning och pipande andning eller långvarig hosta.

Astma har blivit en vanlig sjukdom i Sverige, idag har cirka åtta procent av alla skolbarn astma. Många barn har perioder med astma under uppväxten som sedan går över. Det är mindre än hälften som utvecklar kronisk astma.

Astma är en ärftlig sjukdom. Idag insjuknar dock fler i astma än vad som kan förklaras av ärftliga orsaker. Barn som har allergi, som pollen-, pälsdjurs- eller kvalsterallergi, drabbas också oftare. Astma kan ge allt från mycket allvarliga symtom till lindriga snabbt övergående besvär. Astman kan utlösas av allergiska reaktioner och av olika ämnen som irriterar luftvägarna som kringflygande damm, cigarrettrök och skadliga gaser, samt rått och kallt väder, ansträngning, luftvägsinfektioner med mera.

De allra flesta har en lindrig till måttligt svår astma. Allvarlig astma ger kraftiga, ibland livshotande astmaanfall som kan leda till täta sjukhusvistelser.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum