Symptom för Astma hos barn


Bröstsmärta
Andnöd
Hosta

Symtom
Astman yttrar sig i tung andhämtning, pipande andning, hosta, segt slem och en känsla av täppthet i bröstet. Symtomen kan vara svåra att skilja från luftrörskatarr och långvariga förkylningar.

Astmaanfallen kan vara allt från några minuter till flera timmar, men kan i vissa fall pågå i flera dagar. Obehagen är oftast värre sent på natten och tidigt på morgonen.

Obehandlad kan inflammationen i luftrörens slemhinnor ge kroniska besvär, med långdragna förträngningar av luftrören som resultat.

Behandling för Astma hos barn


Sök vård
Du ska kontakta en akutmottagning om ditt barn har:

tung andhämtning och pipande andning i kombination med segt slem
en känsla av täppthet i bröstet.
Du ska kontakta din vårdcentral om ditt barn har:

långvarig hosta.

Utredning och behandling
Om läkaren misstänker astma görs en noggrann utredning av barnet. Ofta tas också hänsyn till barnets miljö, till exempel om familjen har pälsdjur. Ibland mäts också lungkapaciteten.

Om astman beror på allergi är det viktigt att försöka ta bort alla allergiframkallande ämnen från barnets miljö och även informera på förskola och skola om barnets besvär.

Läkemedel
Mot astma finns många effektiva mediciner som både är symtomdämpande och förebyggande. De symtomdämpande medicinerna löser upp kramperna i luftrörens muskulatur. De förebyggande medicinerna dämpar inflammationen.

Sjukdomen Astma hos barn


Astma är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av slembildning och att musklerna som omsluter luftrören drar sig samman i kramper och försvårar andningen. Kontakta vården om barnet har en täppthet i bröstet, tung andhämtning och pipande andning eller långvarig hosta.

Astma har blivit en vanlig sjukdom i Sverige, idag har cirka åtta procent av alla skolbarn astma. Många barn har perioder med astma under uppväxten som sedan går över. Det är mindre än hälften som utvecklar kronisk astma.

Astma är en ärftlig sjukdom. Idag insjuknar dock fler i astma än vad som kan förklaras av ärftliga orsaker. Barn som har allergi, som pollen-, pälsdjurs- eller kvalsterallergi, drabbas också oftare. Astma kan ge allt från mycket allvarliga symtom till lindriga snabbt övergående besvär. Astman kan utlösas av allergiska reaktioner och av olika ämnen som irriterar luftvägarna som kringflygande damm, cigarrettrök och skadliga gaser, samt rått och kallt väder, ansträngning, luftvägsinfektioner med mera.

De allra flesta har en lindrig till måttligt svår astma. Allvarlig astma ger kraftiga, ibland livshotande astmaanfall som kan leda till täta sjukhusvistelser.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende
  Det bor både mögel och kolibakterier på din läskburk
  Hälsosamtal ska bryta äldres ensamhet
  Forskare har uppfunnit ett effektivt "p-piller" till män
  Kom i ditt livs form efter 40
  Därför varierar cancerrisken i bröst
  Överbeskyddande föräldrar stjäl år från sina barns liv
  Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord
  Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med cancervarning
  Överraskande fördelar med lindrig paranoia
  Den här typen av mat kan sabotera din inre "stoppknapp"
  ?Omsorgen om varandras hälsa gäller bara Leif?
  Ny kunskap: Så fort kan avgaser förändra hjärnan
  Klüft peppar för bättre hälsa
  Den här sortens kaffe kan ha antiinflammatorisk effekt
  Ivo: Sjukvården på äldreboenden är för dålig
  Hemligheterna bakom Filip Hammars kroppsförvandling
  Ivo vill tvinga kommuner anmäla omsorgsfusk
  Forskare har slutligen klarat upp mystiska fall av spädbarnsdöd
  Stopp för många hemtjänstföretag
  JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa