Symptom för Autism hos barn


Funktionsnedsättning
Svår Koncentrationsförmåga

Symtom
Barn med autism har problem med tankefunktioner. De har svårt att ta in och tolka information. Autistiska barn har särskilt svårt att förstå andra människors tankar, känslor och behov. Barnen har också svårt att få sammanhang och se helheten. De kan också ha problem att växla mellan olika aktiviteter, att ”byta spår”, vilket kan ge svåra störningar i beteendet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Barn med autism har:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

svårt med ömsesidig kontakt med andra människor
svårt att samtala med andra
begränsningar i sin fantasiförmåga, i sina lekar och i sitt beteende
begränsade intressen
Barn som är sena att börja tala eller har låg tal- och språkutveckling får ofta remiss till utredning. Svårigheter att leka och prata med andra barn märks ofta när barnet börjar i förskolegrupp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Autism hos barn


Sök vård
Kontakta barnavårdscentralen, BVC, skolhälsovården, lokal BUP-mottagning eller barnläkarmottagning om du tycker att ditt barn:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

har svårt att umgås med andra barn och vuxna
har svårt att leka med andra barn
har svårt att prata eller göra sig förstådd
har begränsad förmåga att fantisera och att leka.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Utredning
Under utredningen får du bland annat berätta om barnets utveckling inom olika områden och hur barnet fungerar i förskolan eller i skolan. Barnets tankeförmåga och språk testas också. Läkaren går också igenom medicinska faktorer. Ofta görs särskilda medicinska undersökningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Autism, tillsammans med en utvecklingsstörning, är en funktionsnedsättning som påverkar barnets hela livssituation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Särskilda pedagogiska och kognitiva beteenderiktade behandlingar har visat sig värdefulla.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Idag förstår vi bakgrunden till de svåra beteendestörningarna vilket gör det lättare att rätt förstå och bemöta barn och vuxna med autism. Man talar ofta om ett sätt att förhålla sig istället för behandlingsmetod. Ett så kallat ”autismpedagogiskt förhållningssätt” måste genomsyra hela miljön kring barnet – både hemma och i skolan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ju tidigare man gör en utredning och ställer diagnos, desto tidigare kan man påverka barnets utveckling på ett bra sätt. För att hjälpa barnet att utvecklas är det viktigt med noggrann information till alla som regelbundet träffar barnet och bra anpassning både i hemmet och i förskolan/skolan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Genom att använda andra uttryckssätt än tal, som till exempel bilder, kan barn med autism lära sig både att bättre förstå sin omvärld och människorna i den och att själva göra sig förstådda.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Autism hos barn


Autism betyder att barnet har svårt att ta in och tolka information. Framför allt har autistiska barn svårt att sätta sig in i andra människors situation och förstå hur de tänker. Autistiska barn har också ett begränsat beteende och ensidiga intressen. Om du tycker att ditt barn har sådana problem ska du kontakta barnavårdscentral eller vårdcentral.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Autism kan hos vissa barn vara en del i ett svårt flerhandikapp med utvecklingsstörning, epilepsi och syn- och/eller hörselskada, medan andra barn har lindrigare symtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Autism är vanligare hos pojkar och har alltid en biologisk/neurologisk grund. Det finns många orsaker. För de flesta är tillståndet medfött och ärftliga faktorer spelar sannolikt en stor roll. Som förälder ska du få möjlighet att diskutera varför ditt barn blivit autistiskt. Läkaren tar då ställning till vilka undersökningar som ska göras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ungefär två av 1 000 nyfödda barn har autism och mellan sex och åtta barn har ett autismliknande tillstånd eller Aspergers syndrom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället