Basalcellscancer (basaliom)

Sjukdom - Hud och hår

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Basalcellscancer (basaliom)


Symtom
Det vanligaste symtomet på basalcellscancer är att man får en helt ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck någonstans på huden, i ansiktet, på bröstkorgen eller ryggen. Cancern växer långsamt, men med tiden uppstår ofta sår som kan läka för att sedan komma tillbaka. Det finns tre typer av basalcellscancer som skiljer sig åt när det gäller var den uppträder, hur den växer samt hur den ser ut.

Ytlig basalcellscancer växer i överhuden som en rodnad, fjällande fläck. Fläcken kan se ut som ett litet eksem. Vanligast är att man får ytlig basalcellscancer på bröstet och ryggen, men ibland förekommer den i ansiktet.
Knutformad basalcellscancer växer i hudens mellanlager, läderhuden. Cancern yttrar sig som en hudfärgad eller svagt röd knuta. Så småningom bildas en kant runt knutan och sår kan uppstå i tumören. Knutan sitter oftast i ansiktet och på halsen, men ibland också på bålen.
Aggressivt växande basalcellscancer växer på ett djupare, mer diffust sätt. Tumören kan yttra sig som en hård, vitskimrande, ärrliknande förändring i huden och kan vara svår att se med blotta ögat. Ibland bildas ett sår i mitten. Aggressiv basalcellscancer uppstår oftast i ansiktet, runt näsan och ögonen.

Behandling för Basalcellscancer (basaliom)


Förebyggande
Det bästa sättet att minska risken att få basalcellscancer är att alltid skydda sig mot solens skadliga strålar och undvika att bränna sig. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn då deras hud är mycket känslig för sol. Sommartid är solen som starkast mitt på dagen, då är det bäst att vara i skuggan och skydda huden med svala kläder. Solskyddskrämer skyddar troligen delvis mot basalcellscancer. Det är bra att börja med en hög solskyddsfaktor för att gradvis vänja huden vid solen.

Sök vård
Om du upptäcker knutor, rodnande förändringar eller sårigheter i huden, som du inte känner igen och som inte går över av sig själva, bör du kontakta din vårdcentral för en undersökning. I de flesta fall rör det sig om godartade förändringar, men det är viktigt att förändringarna blir undersökta.

Undersökning
Läkaren tittar på den nytillkomna knutan eller såret. Läkare som har lång erfarenhet av att behandla basalcellscancer kan ofta direkt avgöra vilken typ av tumör det är, och väljer ibland att behandla utan provtagning. Som ett komplement tas oftast ett hudprov från förändringen innan man beslutar om behandling. Vid behandlingen tas sedan alltid prov för mikroskopisk undersökning.

Behandling
Det finns flera olika sätt att behandla basalcellscancer. Cancern tas alltid bort så snart som möjligt för att minska risken att den växer och förstör intilliggande hud.

Cancerfläcken/knutan tas bort med skalpell. Hudprovet skickas till mikroskopisk analys för att säkerställa att all cancer har tagits bort.
Tumören skrapas bort. För att ta bort kvarvarande cancerceller bränns eller frysbehandlas såret med en särskild teknik. Den vävnad som skrapats bort skickas för mikroskopisk analys.
Hudcancern behandlas med radioaktiv strålning. I detta fall ges upprepade behandlingar med små doser strålning, ofta under några veckors tid.
Ibland används så kallad fotodynamisk behandling i utvalda fall av basalcellscancer. En salva som ökar ljuskänsligheten hos tumörcellerna stryks på huden och därefter belyses tumören med rött ljus som dödar tumörcellerna.
De två första behandlingarna görs med lokalbedövning och man behöver inte stanna kvar på sjukhuset. Vilken typ av behandling som används beror på vilken typ av basalcellscancer det är och var på kroppen den sitter.

De flesta blir helt botade av behandlingen och risken för återfall är liten.

Sjukdomen Basalcellscancer (basaliom)


Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer. Den är ofta lindrig. Det vanligaste tecknet är att du får en helt ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck någonstans på huden. Det bästa sättet att minska risken är att alltid skydda sig mot solens skadliga strålar. Kontakta din vårdcentral om du misstänkter basalcellscancer.

Basalcellscancer är ofta lindrig. Det är också den vanligaste formen av hudcancer.

Basalcellscancer ger inte dottertumörer, metastaser, utan växer i storlek lokalt i huden. I Sverige registrerades drygt 32000 personer med basalcellscancer år 2005. Risken att få sjukdomen ökar med åldern, och det är mycket ovanligt att ungdomar drabbas. Basalcellscancer är lika vanlig hos män som hos kvinnor.

Skivepitelcancer och malignt melanom är andra former av hudcancer, som är betydligt ovanligare än basalcellscancer.

Studier visar att solbestrålning är en viktig faktor för att man ska utveckla hudcancer. Även andra faktorer har betydelse eftersom cancer kan uppstå i hud som inte kommer i kontakt med solens strålar. Solens ultravioletta strålar skadar arvsmassan, DNA, i hudens celler, särskilt i basalcellerna som ligger i den så kallade överhuden.

I basalcellslagret finns också pigmentceller, som producerar melanin, ett pigment som delvis skyddar oss mot solens skadliga strålar. Den som har ljus hy och en dålig förmåga att bilda pigment är särskilt känslig för solen och därmed i riskzonen för att utveckla hudcancer.

Nyheter

Åtgärder hade mindre effekt än vad Folkhälsomyndigheten trott
Idag 09:40
Inför den andra vågen i höstas trodde Folkhälsomyndigheten att de åtgärder som hade gjorts inom äldreomsorgen skulle minska smittspridningen och dödsfallen.

Läs mer här

  Åtgärder hade mindre effekt än vad Folkhälsomyndigheten trott
  Skyddsombud anmäler hälsoscheman i Lund
  Mas tror inte på kommunala läkare
  Ny version av Demens ABC är här
  Unik satsning på kvinnors psykiska hälsa i Uppsala
  4 000 färre på äldreboende under pandemiåret
  Momentus satsar på app - för att nyblivna mammor ska få säkra råd om sin egen hälsa
  Pilotprojekt ska ersätta pappersexercis
  Invånare LSS-stöd hårt drabbade av covid-19
  Utskotts-ja till extra äldreomsorgsmiljarder
  Fler får lämna sjukhuset när de ska
  Hotar Försvarsmakten våra barns hälsa?
  Sjölund: Mammografin livsviktig för kvinnors hälsa - låt inte coronarädslan hindra undersökningen
  Kvinnor tar stöd av andra i ansvaret för sin hälsa
  Navalnyjs hälsa försämrad i strafflägret
  Närståendestöd om livets slutskede på 16 språk
  "Fler friska år med ett nationellt program för äldres hälsa"
  Sjukfrånvaron i kommuner ökade under pandemin
  Fler anmäler skador från skyddsutrustning
  Slarv ledde till att äldre smittades av covid-19
  Stockholms stad anställer läkare
  Vården utbildas i att bemöta existentiell ensamhet
  Varma sommardagar en plåga för alla på äldreboenden
  Fler lex Maria-anmälningar i hemsjukvården
  Ny rapport om skolelevernas hälsa i länet: "Flickor sticker ut när det kommer till hälsa och välbefinnande"
  Stockholm river avtal med kritiserad larmleverantör
  INSÄNDARE: Regionens ständiga nedläggningar påverkar min hälsa och mitt välmående negativt
  Ny kroppsscanning vill lyfta datadriven träning och hälsa i Sverige
  Stora brister i sip - ses som ett extra moment av vården
  Slut med besöksförbud på äldreboenden
  Corona gör äldre deprimerade
  "Linnea, 18: Betalar med min hälsa varje dag"
  Kommunal kritiserar snåla arbetsgivare
  Dörren öppen för kommunala läkare i Riksdagen
  Socialchef rundade vaccinkö - får sparken
  Regeringen vill skydda titeln undersköterska
  Kommunala läkare under luppen på Vårdarenan
  Pandemin ger klirr i kommunkassan
  Nya regler ska förhindra smitta i omsorgen
  Var fjärde äldre togs in på sjukhus igen