Beroendetest online

Kolla om du har ett beroende direkt online. Ett beroende kan till exempel vara alkohol, narkotika, spel om pengar, dataspel, mobilanvändning eller sexmissbruk. Klassificeras enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) och International Classification of Diseases (ICD) är manualer för hälso- och sjukvårdspersonal världen över för att diagnostisera och klassificera sjukdomar och andra hälsotillstånd, inklusive psykiska sjukdomar och beroende. De används för att säkerställa enhetlighet och noggrannhet i diagnos och behandling över olika hälso- och sjukvårdssystem.

Fyll i frågorna och föreställ dig situationerna med ditt misttänkta beroende