Symptom för Bröstcancer


Blod från bröstvarta
Bröst knöl

Symtom på bröstcancer
Det vanligaste tecknet på bröstcancer är att det bildas en knöl eller knuta i eller intill bröstet, till exempel i armhålan. Förändringar i bröstets form och utseende eller en indragning av huden på bröstet inom ett begränsat område kan också förekomma. Bröstvårtan kan dras inåt eller på annat sätt förändras. Blodig flytning från bröstvårtan kan också vara ett tidigt symtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Många bröstcancerfall upptäcks vid en mammografiundersökning. Genom regelbundna undersökningar kan bröstcancer upptäckas i ett tidigt skede.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Bröstcancer


Förebygga bröstcancer
Möjligheten att bota bröstcancer är större ju tidigare diagnosen ställs. Därför är det mycket viktigt att du själv varje månad undersöker dina bröst efter knölar, knutor eller andra förändringar. Det bästa sättet att undersöka brösten är att tvåla in dem och med cirkelrörelser försiktigt känna igenom körtelvävnaden med fingrarna. Det är lättast att hitta eventuella förändringar om du sträcker upp armen på den sida du undersöker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Genom att undersöka dina bröst regelbundet lär du känna dem och kan lättare upptäcka eventuella förändringar.
Sök vård
Vänd dig till din vårdcentral eller en bröstmottagning om du upptäcker knölar, knutor eller andra förändringar i dina bröst.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
För att se om du har bröstcancer görs flera olika undersökningar, bland annat mammografi och undersökning av cellprover från tumören. Om en knuta eller knöl upptäcks vid mammografin tas ibland vävnadsprov genom punktion med nål.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkaren behöver veta vilken typ av tumör det är, hur stor den är och hur den växer för att kunna välja behandling. Ett vävnadsprov (biopsi) tas från tumören för att ta reda på vilken typ av tumör det rör sig om. Vid behandling av bröstcancer tas alltid prov från lymfkörtlar i armhålan. Om tumörceller spritt sig till dessa lymfkörtlar påverkar det valet av behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av bröstcancer
Vid bröstcancer opereras ofta bara den del av bröstet där tumören finns. Den här metoden används om tumören inte är större än 3-4 centimeter i diameter. Ingreppet brukar kombineras med strålbehandling av den del av bröstet som finns kvar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Hela bröstet opereras bort om tumören är för stor eller om det finns tumörer på flera ställen i bröstet. Om tumören i bröstet är stor eller om tumörceller spritt sig till lymfkörtlarna ges ofta cytostatika (cellgift) under tre till fyra månader innan operationen görs.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ibland opereras bröstet även om det handlar om en godartad tumör. Då görs en mindre operation lokalt i bröstet – man tar inte bort hela bröstet. Att man opererar bort en godartad knöl kan bero på att mammografibilder och cellprover inte helt säkert kunnat visa att cellerna i knölen är friska. Då opererar man för att vara på den säkra sidan. Det händer också att man opererar bort godartade knölar av en typ som med tiden brukar växa sig större, för att undvika framtida osäkerhet och nya provtagningar. En tredje anledning att ta bort en godartad knöl är att patienten är orolig och själv önskar ta bort den.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Alla kvinnor som genomgår en bröstoperation där hela bröstet tas bort får möjlighet att välja en yttre protes eller ett nytt bröst på kirurgisk väg. Det finns flera olika metoder att rekonstruera bröstet, vilket ibland kan göras direkt i samband med den första operationen. Bröstkirurgen samarbetar då med en plastikkirurg vid ingreppet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Tidigare fick ungefär var tionde kvinna som opererades för bröstcancer efter operationen så kallat lymfödem i den opererade sidans arm. Vid lymfödem är det viktigt att behandling ges med kompression och massage av specialutbildad sjukgymnast. På det sättet kan symtomen av svullnaden oftast hållas tillbaka på ett effektivt sätt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Med den operationsteknik som nu används tas bara någon enstaka lymfkörtel ut från armhålan. Om den körteln är frisk blir ingreppet i armhålan så litet att risken för lymfödem är obetydlig. Om den lymfkörtel som analyseras däremot visar sig vara påverkad av cancer blir ingreppet i armhålan av samma typ som tidigare, det vill säga man tar bort ett större antal lymfkörtlar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Eftervård
Efter operationen behövs ofta strålning eller medicinsk behandling med cytostatika (cellgift), antikroppar eller hormonellt läkemedel för att minska risken att tumören kommer tillbaka. Ofta ges en kombination av flera olika sorters behandling. Risken för återfall är störst under de första åren. Efter operation och eventuell annan behandling rekommenderas därför kvinnor som har haft bröstcancer att regelbundet göra läkarbesök och mammografiundersökningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Bröstcancer


Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige och antalet fall växer ständigt. En knöl eller knuta i eller kring bröstet är det vanligaste tecknet på cancer. Tidig upptäckt ökar möjligheten att bota sjukdomen. Operation som kombineras med strålbehandling är en metod för att behandla bröstcancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Bröstcancer börjar vanligen med att en tumör växer fram i det ena bröstet. Den kan kännas som en knöl. Vissa typer av bröstcancer kan sprida sig och bilda så kallade metastaser, det vill säga dottertumörer, i andra delar av kroppen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Många kvinnor som drabbas av bröstcancer blir friska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Risken att utveckla bröstcancer ökar med åldern. Sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder. Bröstcancer kan vara ärftlig men i de flesta fall känner man inte till orsaken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Bröstcancer finns även hos män, de flesta som drabbas är 60-70 år eller äldre. Manlig bröstcancer är mycket ovanlig och svarar för mindre än en procent av all bröstcancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Två typer av bröstcancer
Det finns två typer av bröstcancer:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Carcinom
Cancertumören uppstår oftast i bröstens körtelgångar och i den inre, mjölkproducerande delen. Cancer som uppstår i dessa delar av bröstet kallas för carcinom. Carcinom kan efter hand sprida sig till andra delar av kroppen. Detta är den vanligaste formen av bröstcancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sarkom
En annan, mer ovanlig typ av bröstcancer är sarkom, som uppstår i bröstets stödjevävnad. Den kan sprida sig via blodbanan till kroppens andra organ. En procent av bröstcancerfallen är sarkom, resten är carcinom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället