Symptom för Cancer i urinblåsan


Blod i urinen
Kissnödig
Smärta
Smärta vid urinering

Symtom

Det vanligaste och viktigaste symtomet på cancer i urinblåsan är blod i urinen. Andra symtom kan vara att man måste kissa ofta, att det svider när man kissar eller att det gör ont över blygdbenet. Symtomen liknar dem man har vid en urinvägsinfektion.

Behandling för Cancer i urinblåsan


Behandling

Hos mer än hälften av patienterna utgör tumören inget direkt hot mot hälsan och kan relativt enkelt tas bort med hjälp av cystoskopi, då ett instrument förs in via urinröret. Ingreppet görs på sjukhus under narkos eller ryggbedövning. Ibland kan patienten gå hem redan samma dag, men i regel får man stanna åtminstone ett dygn på sjukhus.

Eftersom tumörerna sällan växer på djupet är prognosen god. Däremot återkommer de ofta, och därför är det nödvändigt med återkommande kontroller under resten av livet. Vid täta återfall görs ibland en så kallad urinblåssköljning med cytostatika eller tuberkulosvaccin, som aktiverar kroppens eget immunförsvar lokalt i urinblåsan.

Ungefär en tredjedel av tumörerna växer på djupet in i blåsväggens muskulatur eller ut genom urinblåsans vägg. Det ökar risken för att cancern ska sprida sig vidare till lymfkörtlar och andra organ. De tumörerna kräver därför mycket mer avancerad behandling. Om tumören är begränsad till urinblåsan och patienten bedöms klara av en operation tas hela urinblåsan bort – man gör en så kallad cystektomi. Hos män avlägsnas samtidigt prostatakörteln och hos kvinnor ibland livmoder och äggstockar.

Det här är ett ingrepp som får stora konsekvenser för den som opereras. Antingen får patienten en ny urinblåsa uppbyggd av tarm som gör att man kan kissa den vanliga vägen, eller så får man en stomi – en påse på magen – som tappas med kateter eller töms ut i ett urinuppsamlande bandage placerat på buken. Praktiskt taget alla män förlorar sin erektionsförmåga efter ingreppet.

Om tumören är mycket avancerad och växer igenom eller utanför urinblåsans vägg eller när den har spritt sig ges behandling med cytostatika, antingen ensamt eller i kombination med en operation. Behandlingen kan lindra symtomen och förlänga livet för patienten men botar inte sjukdomen annat än i undantagsfall. Strålbehandling förekommer inte så ofta men används ibland för att lindra smärta och dämpa blödningar eller när en operation inte kan genomföras.

Sjukdomen Cancer i urinblåsan


Cancer i urinblåsan drabbar varje år cirka 2 000 personer i Sverige, framför allt äldre män, och är den sjätte vanligaste cancerformen. Symtom på urinblåsecancer är blod i urinen, att man behöver kissa oftare än vanligt, att det svider när man kissar och att det gör ont över blygdbenet. Hos många drabbade kan tumören enkelt tas bort, men patienten måste gå på återkommande kontroller. I vart tredje fall växer tumören så djupt att en mer avancerad behandling krävs.

Antalet nya fall av cancer i urinblåsan ökar stadigt. Av dem som insjuknar är 75 procent män och sjukdomen är vanligast hos äldre personer. Det finns ett tydligt samband mellan rökning och urinblåsecancer, men rökning är inte den enda orsaken. Studier har visat att vissa kemikalier inom industrin kan öka risken för sjukdomen hos dem som exponeras för dem i sin arbetsmiljö.

Urinvägarna har samma slemhinna hela vägen från njurbäckenet, ner via urinledarna och ut i urinblåsa och urinrör. Tumörer kan uppstå i hela systemet, men det är vanligast med tumörer i urinblåsan. Näst efter prostatacancer är cancer i urinblåsan den vanligaste formen av cancer i urinvägarna.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter