Symptom för Cancer i urinblåsan


Blod i urinen
Kissnödig
Smärta vid urinering
Magont

Symtom

Det vanligaste och viktigaste symtomet på cancer i urinblåsan är blod i urinen. Andra symtom kan vara att man måste kissa ofta, att det svider när man kissar eller att det gör ont över blygdbenet. Symtomen liknar dem man har vid en urinvägsinfektion.

Behandling för Cancer i urinblåsan


Behandling

Hos mer än hälften av patienterna utgör tumören inget direkt hot mot hälsan och kan relativt enkelt tas bort med hjälp av cystoskopi, då ett instrument förs in via urinröret. Ingreppet görs på sjukhus under narkos eller ryggbedövning. Ibland kan patienten gå hem redan samma dag, men i regel får man stanna åtminstone ett dygn på sjukhus.

Eftersom tumörerna sällan växer på djupet är prognosen god. Däremot återkommer de ofta, och därför är det nödvändigt med återkommande kontroller under resten av livet. Vid täta återfall görs ibland en så kallad urinblåssköljning med cytostatika eller tuberkulosvaccin, som aktiverar kroppens eget immunförsvar lokalt i urinblåsan.

Ungefär en tredjedel av tumörerna växer på djupet in i blåsväggens muskulatur eller ut genom urinblåsans vägg. Det ökar risken för att cancern ska sprida sig vidare till lymfkörtlar och andra organ. De tumörerna kräver därför mycket mer avancerad behandling. Om tumören är begränsad till urinblåsan och patienten bedöms klara av en operation tas hela urinblåsan bort – man gör en så kallad cystektomi. Hos män avlägsnas samtidigt prostatakörteln och hos kvinnor ibland livmoder och äggstockar.

Det här är ett ingrepp som får stora konsekvenser för den som opereras. Antingen får patienten en ny urinblåsa uppbyggd av tarm som gör att man kan kissa den vanliga vägen, eller så får man en stomi – en påse på magen – som tappas med kateter eller töms ut i ett urinuppsamlande bandage placerat på buken. Praktiskt taget alla män förlorar sin erektionsförmåga efter ingreppet.

Om tumören är mycket avancerad och växer igenom eller utanför urinblåsans vägg eller när den har spritt sig ges behandling med cytostatika, antingen ensamt eller i kombination med en operation. Behandlingen kan lindra symtomen och förlänga livet för patienten men botar inte sjukdomen annat än i undantagsfall. Strålbehandling förekommer inte så ofta men används ibland för att lindra smärta och dämpa blödningar eller när en operation inte kan genomföras.

Sjukdomen Cancer i urinblåsan


Cancer i urinblåsan drabbar varje år cirka 2 000 personer i Sverige, framför allt äldre män, och är den sjätte vanligaste cancerformen. Symtom på urinblåsecancer är blod i urinen, att man behöver kissa oftare än vanligt, att det svider när man kissar och att det gör ont över blygdbenet. Hos många drabbade kan tumören enkelt tas bort, men patienten måste gå på återkommande kontroller. I vart tredje fall växer tumören så djupt att en mer avancerad behandling krävs.

Antalet nya fall av cancer i urinblåsan ökar stadigt. Av dem som insjuknar är 75 procent män och sjukdomen är vanligast hos äldre personer. Det finns ett tydligt samband mellan rökning och urinblåsecancer, men rökning är inte den enda orsaken. Studier har visat att vissa kemikalier inom industrin kan öka risken för sjukdomen hos dem som exponeras för dem i sin arbetsmiljö.

Urinvägarna har samma slemhinna hela vägen från njurbäckenet, ner via urinledarna och ut i urinblåsa och urinrör. Tumörer kan uppstå i hela systemet, men det är vanligast med tumörer i urinblåsan. Näst efter prostatacancer är cancer i urinblåsan den vanligaste formen av cancer i urinvägarna.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum