Symptom för Cancer i urinblåsan


Blod i urinen
Kissnödig
Smärta vid urinering

Symtom

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det vanligaste och viktigaste symtomet på cancer i urinblåsan är blod i urinen. Andra symtom kan vara att man måste kissa ofta, att det svider när man kissar eller att det gör ont över blygdbenet. Symtomen liknar dem man har vid en urinvägsinfektion.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Cancer i urinblåsan


Sök vård

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Du ska alltid kontakta din vårdcentral eller sjukhus om:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

du har blod i urinen – det räcker med att du sett blod i urinen en gång för att det ska finnas anledning att undersöka orsaken
du behöver kissa oftare än vanligt
det svider när du kissar och/eller du har ont över blygdbenet.
Undersökning

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid blödning från urinvägarna eller om man av andra skäl misstänker cancer i urinblåsan görs en undersökning, så kallad cystoskopi, där läkaren för in ett optiskt instrument via urinröret. Undersökningen kompletteras med ultraljud och röntgen av njurarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Hos mer än hälften av patienterna utgör tumören inget direkt hot mot hälsan och kan relativt enkelt tas bort med hjälp av cystoskopi, då ett instrument förs in via urinröret. Ingreppet görs på sjukhus under narkos eller ryggbedövning. Ibland kan patienten gå hem redan samma dag, men i regel får man stanna åtminstone ett dygn på sjukhus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Eftersom tumörerna sällan växer på djupet är prognosen god. Däremot återkommer de ofta, och därför är det nödvändigt med återkommande kontroller under resten av livet. Vid täta återfall görs ibland en så kallad urinblåssköljning med cytostatika eller tuberkulosvaccin, som aktiverar kroppens eget immunförsvar lokalt i urinblåsan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ungefär en tredjedel av tumörerna växer på djupet in i blåsväggens muskulatur eller ut genom urinblåsans vägg. Det ökar risken för att cancern ska sprida sig vidare till lymfkörtlar och andra organ. De tumörerna kräver därför mycket mer avancerad behandling. Om tumören är begränsad till urinblåsan och patienten bedöms klara av en operation tas hela urinblåsan bort – man gör en så kallad cystektomi. Hos män avlägsnas samtidigt prostatakörteln och hos kvinnor ibland livmoder och äggstockar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det här är ett ingrepp som får stora konsekvenser för den som opereras. Antingen får patienten en ny urinblåsa uppbyggd av tarm som gör att man kan kissa den vanliga vägen, eller så får man en stomi – en påse på magen – som tappas med kateter eller töms ut i ett urinuppsamlande bandage placerat på buken. Praktiskt taget alla män förlorar sin erektionsförmåga efter ingreppet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om tumören är mycket avancerad och växer igenom eller utanför urinblåsans vägg eller när den har spritt sig ges behandling med cytostatika, antingen ensamt eller i kombination med en operation. Behandlingen kan lindra symtomen och förlänga livet för patienten men botar inte sjukdomen annat än i undantagsfall. Strålbehandling förekommer inte så ofta men används ibland för att lindra smärta och dämpa blödningar eller när en operation inte kan genomföras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Cancer i urinblåsan


Cancer i urinblåsan drabbar varje år cirka 2 000 personer i Sverige, framför allt äldre män, och är den sjätte vanligaste cancerformen. Symtom på urinblåsecancer är blod i urinen, att man behöver kissa oftare än vanligt, att det svider när man kissar och att det gör ont över blygdbenet. Hos många drabbade kan tumören enkelt tas bort, men patienten måste gå på återkommande kontroller. I vart tredje fall växer tumören så djupt att en mer avancerad behandling krävs.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Antalet nya fall av cancer i urinblåsan ökar stadigt. Av dem som insjuknar är 75 procent män och sjukdomen är vanligast hos äldre personer. Det finns ett tydligt samband mellan rökning och urinblåsecancer, men rökning är inte den enda orsaken. Studier har visat att vissa kemikalier inom industrin kan öka risken för sjukdomen hos dem som exponeras för dem i sin arbetsmiljö.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Urinvägarna har samma slemhinna hela vägen från njurbäckenet, ner via urinledarna och ut i urinblåsa och urinrör. Tumörer kan uppstå i hela systemet, men det är vanligast med tumörer i urinblåsan. Näst efter prostatacancer är cancer i urinblåsan den vanligaste formen av cancer i urinvägarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården