Symptom för Cancer


Symtom på cancer
En cancersjukdom utvecklas under lång tid, ibland under flera år, och det är därför vanligt att det dröjer innan den ger symtom. Det är viktigt att cancern upptäcks i ett tidigt skede, det ökar möjligheterna att bota sjukdomen. Olika cancersjukdomar ger olika symtom. Läs mer om några olika former av cancer:

Bröstcancer
Hjärntumör
Leukemi (blodcancer)
Livmoderhalscancer
Malignt melanom (hudcancer)
Prostatacancer
Tjock- och ändtarmscancer

Behandling för Cancer


Förebygga cancer
Det finns ingenting vi kan göra för att helt utesluta risken för att få en cancersjukdom. Vi vet är att en sund livsstil med goda matvanor och tillräcklig motion får oss människor att må bättre och minskar risken för många allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Forskningen är ense om att vissa faktorer som till exempel rökning, ökar risken för att utveckla cancer.

Genom att vara uppmärksam på sin kropps signaler kan man också öka möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigare stadium, något som är mycket viktigt för behandlingsresultatet.

Sök vård
Om du eller ditt barn har något av följande symtom ska du ta kontakt med din vårdcentral för en undersökning:

Knölar, till exempel i armhålor, ljumskar, testiklar, bröst och på halsen som inte gör ont och som inte beror på en infektion.
Blödningar, till exempel blodiga upphostningar, blod i urinen eller avföringen, blödningar mellan menstruationerna hos kvinnor och underlivsblödningar hos äldre kvinnor som passerat klimakteriet.
Födelsemärken som förändras, till exempel blir oregelbundna, ändrar färg, börjar växa, blöda eller klia, sår som uppkommit utan känd anledning och som inte läker.
Hosta och heshet som inte går över på ett par veckor och som inte har klart samband med en infektion/förkylning.
Ändrade avföringsvanor hos framför allt äldre personer, till exempel långvarig förstoppning eller diarré utan känd orsak.
Svårigheter att svälja som inte har samband med halsinfektion.
Svårigheter att kissa som inte beror på urinvägsinfektion, till exempel problem att börja kissa, förtunnad stråle och täta trängningar hos äldre män.
Långvarig feber utan känd orsak.
Försämrad aptit och viktnedgång utan känd orsak.
Oklara symtom från nervsystemet, till exempel långvarig smärta, känselrubbningar, fumlighet och personlighetsförändringar som man inte vet orsaken till.
Behandling vid cancer
Man kan behandla cancer med flera olika metoder. Vilken behandling som väljs beror på vilket organ som är angripet, hur långt framskriden sjukdomen är samt ålder och hälsotillstånd hos den som är sjuk. Till exempel är behandlingen vid leukemi hos barn, vuxna och äldre personer väldigt olika.

De vanligaste behandlingsmetoderna är operation, strålbehandling, antihormonell behandling och kemoterapi som ibland kallas för cytostatika eller cellgiftsbehandling.Råd och stöd
Det är känslomässigt påfrestande att få ett besked om cancer. Ofta är rädslan för att cancern kan leda till döden det överskuggande, men man kan också känna stor oro inför smärtan och behandlingen. Det är viktigt att få hjälp och psykologiskt stöd i den här situationen, och det ingår som en viktig del av behandlingen.

Har du redan kontakt med vården hjälper de dig till det stöd du behöver. Du kan också kontakta en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Råd och stöd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhöriga har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhörigas vård.

Sjukdomen Cancer


Cancer är vanligare hos äldre, men man kan få cancer i alla åldrar. En cancersjukdom utvecklas under lång tid och kan behandlas med flera olika metoder. Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar. Det finns ingenting vi kan göra för att helt utesluta risken för att få en cancersjukdom. Kontakta din vårdcentral om du misstänker cancer.

Cancer berör många människor på något sätt. De flesta av oss känner någon som har eller har haft cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer.

Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor, men män och kvinnor drabbas av olika cancerformer. I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män, och bland kvinnor är bröstcancer vanligast.

Cancer drabbar oftare äldre personer, men förekommer i alla åldrar. Cancer är mycket ovanlig bland barn och ungdomar. Endast en procent av all cancer diagnostiseras hos personer som är yngre än 25 år, och en ännu mindre del hos barn under 15 år.

Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Tack vare ökad kunskap, bättre behandling och större möjlighet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium har chansen att helt botas ökat under de senaste årtiondena. Vissa former av cancer har fortfarande hög dödlighet. Cirka 20 000 personer om året dör i en cancersjukdom i Sverige. Det gör cancer till den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar.

Orsaker till cancer
Människokroppen består av mellan 50 000 och 100 000 miljarder celler. Celler dör och ersätts hela tiden av nya celler. Cancer uppstår genom förändringar i de arvsanlag som reglerar cellens tillväxt och delning. Cellerna börjar dela sig okontrollerat och fortsätter att föröka sig utan hänsyn till friska omgivande celler. Så småningom bildas en tumör som kan sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser.

Godartade och elakartade tumörer
Alla tumörer är inte cancer, det finns godartade, så kallade benigna, tumörer. Vårtor och fettknölar i huden är exempel på godartade, ofarliga tumörer. Med cancer menas en elakartad, så kallad malign, tumörsjukdom. Ofta samverkar en mängd olika faktorer på ett komplicerat sätt för att en cancersjukdom ska uppstå.

En ärftlig känslighet i kombination med att man utsätts för vissa cancerframkallande ämnen kan framkalla en cancersjukdom. Cirka tio procent av all cancer kan betecknas som ärftlig. Studier visar att cancer också kan orsakas av slumpmässiga förändringar av arvsanlagen. Det är även väl känt att olika riskfaktorer, till exempel rökning, kan bidra till att orsaka cancer.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter