Symptom för Cancer


Symtom på cancer
En cancersjukdom utvecklas under lång tid, ibland under flera år, och det är därför vanligt att det dröjer innan den ger symtom. Det är viktigt att cancern upptäcks i ett tidigt skede, det ökar möjligheterna att bota sjukdomen. Olika cancersjukdomar ger olika symtom. Läs mer om några olika former av cancer:

Bröstcancer
Hjärntumör
Leukemi (blodcancer)
Livmoderhalscancer
Malignt melanom (hudcancer)
Prostatacancer
Tjock- och ändtarmscancer

Behandling för Cancer


Förebygga cancer
Det finns ingenting vi kan göra för att helt utesluta risken för att få en cancersjukdom. Vi vet är att en sund livsstil med goda matvanor och tillräcklig motion får oss människor att må bättre och minskar risken för många allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Forskningen är ense om att vissa faktorer som till exempel rökning, ökar risken för att utveckla cancer.

Genom att vara uppmärksam på sin kropps signaler kan man också öka möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigare stadium, något som är mycket viktigt för behandlingsresultatet.

Sök vård
Om du eller ditt barn har något av följande symtom ska du ta kontakt med din vårdcentral för en undersökning:

Knölar, till exempel i armhålor, ljumskar, testiklar, bröst och på halsen som inte gör ont och som inte beror på en infektion.
Blödningar, till exempel blodiga upphostningar, blod i urinen eller avföringen, blödningar mellan menstruationerna hos kvinnor och underlivsblödningar hos äldre kvinnor som passerat klimakteriet.
Födelsemärken som förändras, till exempel blir oregelbundna, ändrar färg, börjar växa, blöda eller klia, sår som uppkommit utan känd anledning och som inte läker.
Hosta och heshet som inte går över på ett par veckor och som inte har klart samband med en infektion/förkylning.
Ändrade avföringsvanor hos framför allt äldre personer, till exempel långvarig förstoppning eller diarré utan känd orsak.
Svårigheter att svälja som inte har samband med halsinfektion.
Svårigheter att kissa som inte beror på urinvägsinfektion, till exempel problem att börja kissa, förtunnad stråle och täta trängningar hos äldre män.
Långvarig feber utan känd orsak.
Försämrad aptit och viktnedgång utan känd orsak.
Oklara symtom från nervsystemet, till exempel långvarig smärta, känselrubbningar, fumlighet och personlighetsförändringar som man inte vet orsaken till.
Behandling vid cancer
Man kan behandla cancer med flera olika metoder. Vilken behandling som väljs beror på vilket organ som är angripet, hur långt framskriden sjukdomen är samt ålder och hälsotillstånd hos den som är sjuk. Till exempel är behandlingen vid leukemi hos barn, vuxna och äldre personer väldigt olika.

De vanligaste behandlingsmetoderna är operation, strålbehandling, antihormonell behandling och kemoterapi som ibland kallas för cytostatika eller cellgiftsbehandling.Råd och stöd
Det är känslomässigt påfrestande att få ett besked om cancer. Ofta är rädslan för att cancern kan leda till döden det överskuggande, men man kan också känna stor oro inför smärtan och behandlingen. Det är viktigt att få hjälp och psykologiskt stöd i den här situationen, och det ingår som en viktig del av behandlingen.

Har du redan kontakt med vården hjälper de dig till det stöd du behöver. Du kan också kontakta en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Råd och stöd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhöriga har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhörigas vård.

Sjukdomen Cancer


Cancer är vanligare hos äldre, men man kan få cancer i alla åldrar. En cancersjukdom utvecklas under lång tid och kan behandlas med flera olika metoder. Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar. Det finns ingenting vi kan göra för att helt utesluta risken för att få en cancersjukdom. Kontakta din vårdcentral om du misstänker cancer.

Cancer berör många människor på något sätt. De flesta av oss känner någon som har eller har haft cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer.

Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor, men män och kvinnor drabbas av olika cancerformer. I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män, och bland kvinnor är bröstcancer vanligast.

Cancer drabbar oftare äldre personer, men förekommer i alla åldrar. Cancer är mycket ovanlig bland barn och ungdomar. Endast en procent av all cancer diagnostiseras hos personer som är yngre än 25 år, och en ännu mindre del hos barn under 15 år.

Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Tack vare ökad kunskap, bättre behandling och större möjlighet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium har chansen att helt botas ökat under de senaste årtiondena. Vissa former av cancer har fortfarande hög dödlighet. Cirka 20 000 personer om året dör i en cancersjukdom i Sverige. Det gör cancer till den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar.

Orsaker till cancer
Människokroppen består av mellan 50 000 och 100 000 miljarder celler. Celler dör och ersätts hela tiden av nya celler. Cancer uppstår genom förändringar i de arvsanlag som reglerar cellens tillväxt och delning. Cellerna börjar dela sig okontrollerat och fortsätter att föröka sig utan hänsyn till friska omgivande celler. Så småningom bildas en tumör som kan sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser.

Godartade och elakartade tumörer
Alla tumörer är inte cancer, det finns godartade, så kallade benigna, tumörer. Vårtor och fettknölar i huden är exempel på godartade, ofarliga tumörer. Med cancer menas en elakartad, så kallad malign, tumörsjukdom. Ofta samverkar en mängd olika faktorer på ett komplicerat sätt för att en cancersjukdom ska uppstå.

En ärftlig känslighet i kombination med att man utsätts för vissa cancerframkallande ämnen kan framkalla en cancersjukdom. Cirka tio procent av all cancer kan betecknas som ärftlig. Studier visar att cancer också kan orsakas av slumpmässiga förändringar av arvsanlagen. Det är även väl känt att olika riskfaktorer, till exempel rökning, kan bidra till att orsaka cancer.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum