Symptom för Cancer


Symtom på cancer
En cancersjukdom utvecklas under lång tid, ibland under flera år, och det är därför vanligt att det dröjer innan den ger symtom. Det är viktigt att cancern upptäcks i ett tidigt skede, det ökar möjligheterna att bota sjukdomen. Olika cancersjukdomar ger olika symtom. Läs mer om några olika former av cancer:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Bröstcancer
Hjärntumör
Leukemi (blodcancer)
Livmoderhalscancer
Malignt melanom (hudcancer)
Prostatacancer
Tjock- och ändtarmscancer

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Cancer


Förebygga cancer
Det finns ingenting vi kan göra för att helt utesluta risken för att få en cancersjukdom. Vi vet är att en sund livsstil med goda matvanor och tillräcklig motion får oss människor att må bättre och minskar risken för många allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Forskningen är ense om att vissa faktorer som till exempel rökning, ökar risken för att utveckla cancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Genom att vara uppmärksam på sin kropps signaler kan man också öka möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigare stadium, något som är mycket viktigt för behandlingsresultatet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om du eller ditt barn har något av följande symtom ska du ta kontakt med din vårdcentral för en undersökning:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Knölar, till exempel i armhålor, ljumskar, testiklar, bröst och på halsen som inte gör ont och som inte beror på en infektion.
Blödningar, till exempel blodiga upphostningar, blod i urinen eller avföringen, blödningar mellan menstruationerna hos kvinnor och underlivsblödningar hos äldre kvinnor som passerat klimakteriet.
Födelsemärken som förändras, till exempel blir oregelbundna, ändrar färg, börjar växa, blöda eller klia, sår som uppkommit utan känd anledning och som inte läker.
Hosta och heshet som inte går över på ett par veckor och som inte har klart samband med en infektion/förkylning.
Ändrade avföringsvanor hos framför allt äldre personer, till exempel långvarig förstoppning eller diarré utan känd orsak.
Svårigheter att svälja som inte har samband med halsinfektion.
Svårigheter att kissa som inte beror på urinvägsinfektion, till exempel problem att börja kissa, förtunnad stråle och täta trängningar hos äldre män.
Långvarig feber utan känd orsak.
Försämrad aptit och viktnedgång utan känd orsak.
Oklara symtom från nervsystemet, till exempel långvarig smärta, känselrubbningar, fumlighet och personlighetsförändringar som man inte vet orsaken till.
Behandling vid cancer
Man kan behandla cancer med flera olika metoder. Vilken behandling som väljs beror på vilket organ som är angripet, hur långt framskriden sjukdomen är samt ålder och hälsotillstånd hos den som är sjuk. Till exempel är behandlingen vid leukemi hos barn, vuxna och äldre personer väldigt olika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

De vanligaste behandlingsmetoderna är operation, strålbehandling, antihormonell behandling och kemoterapi som ibland kallas för cytostatika eller cellgiftsbehandling.Råd och stöd
Det är känslomässigt påfrestande att få ett besked om cancer. Ofta är rädslan för att cancern kan leda till döden det överskuggande, men man kan också känna stor oro inför smärtan och behandlingen. Det är viktigt att få hjälp och psykologiskt stöd i den här situationen, och det ingår som en viktig del av behandlingen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Har du redan kontakt med vården hjälper de dig till det stöd du behöver. Du kan också kontakta en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Råd och stöd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhöriga har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhörigas vård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Cancer


Cancer är vanligare hos äldre, men man kan få cancer i alla åldrar. En cancersjukdom utvecklas under lång tid och kan behandlas med flera olika metoder. Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar. Det finns ingenting vi kan göra för att helt utesluta risken för att få en cancersjukdom. Kontakta din vårdcentral om du misstänker cancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Cancer berör många människor på något sätt. De flesta av oss känner någon som har eller har haft cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor, men män och kvinnor drabbas av olika cancerformer. I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män, och bland kvinnor är bröstcancer vanligast.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Cancer drabbar oftare äldre personer, men förekommer i alla åldrar. Cancer är mycket ovanlig bland barn och ungdomar. Endast en procent av all cancer diagnostiseras hos personer som är yngre än 25 år, och en ännu mindre del hos barn under 15 år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har varierande svårighetsgrad. Tack vare ökad kunskap, bättre behandling och större möjlighet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium har chansen att helt botas ökat under de senaste årtiondena. Vissa former av cancer har fortfarande hög dödlighet. Cirka 20 000 personer om året dör i en cancersjukdom i Sverige. Det gör cancer till den näst vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsaker till cancer
Människokroppen består av mellan 50 000 och 100 000 miljarder celler. Celler dör och ersätts hela tiden av nya celler. Cancer uppstår genom förändringar i de arvsanlag som reglerar cellens tillväxt och delning. Cellerna börjar dela sig okontrollerat och fortsätter att föröka sig utan hänsyn till friska omgivande celler. Så småningom bildas en tumör som kan sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Godartade och elakartade tumörer
Alla tumörer är inte cancer, det finns godartade, så kallade benigna, tumörer. Vårtor och fettknölar i huden är exempel på godartade, ofarliga tumörer. Med cancer menas en elakartad, så kallad malign, tumörsjukdom. Ofta samverkar en mängd olika faktorer på ett komplicerat sätt för att en cancersjukdom ska uppstå.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En ärftlig känslighet i kombination med att man utsätts för vissa cancerframkallande ämnen kan framkalla en cancersjukdom. Cirka tio procent av all cancer kan betecknas som ärftlig. Studier visar att cancer också kan orsakas av slumpmässiga förändringar av arvsanlagen. Det är även väl känt att olika riskfaktorer, till exempel rökning, kan bidra till att orsaka cancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården