Symptom för Cerebral pares (CP)


Muskelsvaghet
Talsvårigheter
Synsvårigheter

Symtom vid cerebral pares
Den vanligaste följden av hjärnskadan är mer eller mindre nedsatt muskelkontroll. Variationen är stor – en del barn har bara ett lätt rörelsehinder medan andra barn helt saknar muskelkontroll.

Många barn och ungdomar som har cp har förutom rörelsehindret även andra funktionsnedsättningar, till exempel förståndshandikapp, epilepsi, perceptionsstörningar, talsvårigheter och synskador.

Cerebral pares kan delas in i tre huvudgrupper:

Spastisk cp

Spastisk cp är vanligast och innebär en förhöjd muskelspänning i hela eller delar av kroppen och ett svårkontrollerat rörelsemönster. Spastisk cp kan sedan delas in i tre undergrupper:

hemiplegi/unilateral – ena sidans arm och ben är påverkade
diplegi/bilateral med hög eller medelhög grovmotorisk funktionsnivå – båda armarna och benen är påverkade, men armarna mindre än benen
tetraplegi/bilateral med låg grovmotorisk funktionsnivå – båda armarna och benen är mycket påverkade.
Dyskinetisk cp

Dyskinetisk cp innebär att barnets rörelser är felaktiga och ofrivilliga. Barnet kan inte kontrollera musklernas spänning. Nyföddhetsreflexer kan kvarstå och bidra till att det blir omöjligt att styra rörelserna.

Ataktisk cp

Ataktisk cp innebär problem att samordna sina rörelser på ett bra sätt. Barn med ataktisk cp har svårt med rörelsernas storlek och med kraft. De har ofta dålig balans, är skakiga och har mycket nedsatt muskelspänning.

Sjukdomen Cerebral pares (CP)


Cerebral pares, cp, betyder förlamning genom hjärnskada och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år får drygt 200 en cp-skada.

Cp är egentligen inte en enhetlig sjukdom utan ett samlingsnamn för en rad olika symtom. Den gemensamma nämnaren är ett rörelsehinder orsakat av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Skadan ska ha inträffat antingen under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder.

De vanligaste orsakerna till cp-skador är infektioner, cirkulationsrubbningar, syrebrist och blödningar i hjärnan. Beroende på var i hjärnan skadan sitter och vid vilken tidpunkt den inträffat visar barnet under sin utveckling olika symtombilder. Barn med cp har en försenad motorisk utveckling.

Behandling för Cerebral pares (CP)


Utredning
Barn som har en misstänkt cp-skada utreds vid en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. I utredningen ingår en neurologisk undersökning. Läkaren, och i regel även en sjukgymnast, behöver ofta träffa barnet flera gånger för att kunna bedöma hur barnet utvecklas över tid. Man gör också en röntgenundersökning av hjärnan för att om möjligt fastställa tidpunkten för skadan, vilka delar som skadats samt i vissa fall orsaken. Beroende på hur symtomen ser ut kan en rad olika undersökningar göras, till exempel synundersökning, hörselundersökning och EEG-undersökning.

Behandling vid cerebral pares
Det är ofta svårt att från början avgöra hur cp-skadan kommer att påverka barnets motoriska och intellektuella utveckling. I takt med att barnet växer och utvecklas förändras symtomen och utifrån dessa planeras sedan behandlingen.

Det finns ingen behandling som botar skadan eller utvecklingsrubbningen, utan behandlingen vid cp består av olika sätt att mildra barnets symtom. Till exempel finns olika medicinska och kirurgiska åtgärder som minskar barnets rörelsehinder, eller läkemedel som är krampförebyggande vid epilepsi.

Den viktigaste behandlingen vid cp är dock habilitering, som på latin betyder att göra duglig. Målsättningen med habiliteringen är att genom träning och stimulering minska effekterna av cp-skadan hos barnet och försöka skapa förutsättningar för en så bra utveckling som möjligt.

Barnet får träning i ett habiliteringsteam med olika terapeuter. I habiliteringsteamet brukar det ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, specialpedagog och sjukgymnast. Dessa arbetar i samråd med barnets läkare, som barnet träffar på barnläkarmottagningen eller sjukhusets neuropediatriska mottagning.

Under barnets uppväxttid varierar behovet av en terapeut. Genom habiliteringsteamet ska barnet och familjen kunna få hjälp med till exempel motorisk träning, psykosocialt stöd och råd, hjälpmedel och handikappanpassning.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende
  Det bor både mögel och kolibakterier på din läskburk
  Hälsosamtal ska bryta äldres ensamhet
  Forskare har uppfunnit ett effektivt "p-piller" till män
  Kom i ditt livs form efter 40
  Därför varierar cancerrisken i bröst
  Överbeskyddande föräldrar stjäl år från sina barns liv
  Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord
  Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med cancervarning
  Överraskande fördelar med lindrig paranoia
  Den här typen av mat kan sabotera din inre "stoppknapp"
  ?Omsorgen om varandras hälsa gäller bara Leif?
  Ny kunskap: Så fort kan avgaser förändra hjärnan
  Klüft peppar för bättre hälsa
  Den här sortens kaffe kan ha antiinflammatorisk effekt
  Ivo: Sjukvården på äldreboenden är för dålig
  Hemligheterna bakom Filip Hammars kroppsförvandling
  Ivo vill tvinga kommuner anmäla omsorgsfusk
  Forskare har slutligen klarat upp mystiska fall av spädbarnsdöd
  Stopp för många hemtjänstföretag
  JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa