Symptom för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)


Ångest
Förlamning
Förvirring
Minnesluckor
Nedstämd/Deprimerad
Talsvårigheter
Synsvårigheter

Symtom
CJD
CJD drabbar framför allt personer över 50 år. De får en snabbt utvecklad demens med försämrat minne, förvirring, talsvårigheter, synrubbningar, muskelryckningar, svårigheter att gå samt blir förlamade. Sjukdomsförloppet kan vara snabbt och nästan alla med sjukdomen avlider inom ett år.

vCJD
vCJD drabbar yngre personer, oftast under 40 år. De har mer tydliga psykiska symtom som ångest, aggression och depression. Sjukdomsförloppet är långsammare än vid CJD och pågår ofta ett till två år innan den drabbade dör.

Behandling för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)


Förebyggande
Smitta
Ett fåtal människor insjuknar varje år i CDJ i Sverige. Sjukdomen smittar normalt inte mellan människor men enstaka fall av smitta har beskrivits efter hornhinnetransplantation, dock inte efter 1985 i Sverige.

För att hindra nya fall av vCJD pågår ett kontrollprogram inom hela EU för att förhindra smitta från ko till människa. Smittspridningen av BSE har skett genom att man tidigare har använt döda kor som foder till nötdjur och detta har förbjudits. Sverige har inte använt kadavermjöl i foder sedan 1986 och sedan 1991 råder totalt förbud att utfodra nötkreatur med kött- och benmjöl. Det första fallet av BSE i Sverige påvisades 2006 hos en 12 år gammal ko. Någon smitta till människa har inte konstaterats.

Undersökning
För att ställa en diagnos, det vill säga se om en person har sjukdomen, gör läkaren en bedömning av symtomen och sjukdomsförloppet. Läkaren gör också undersökningar av hjärnan, som EEG (mätning av hjärnans elektriska aktivitet), magnetkameraundersökning (MRT) samt tar prov från ryggvätskan.

En helt säker diagnos kan man få först genom att undersöka hjärnan efter döden.

Behandling
Hittills finns det inget känt sätt att bota CJD eller vCJD. De är dödliga sjukdomar.

Sjukdomen Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)


Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) är en sjukdom som påverkar hjärnan. Sjukdomen ger en snabbt utvecklad demens. Det finns inga kända behandlingar för att bota CJD som är en dödlig sjukdom.

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom förkortas CJD och tillhör en grupp sjukdomar som angriper hjärnan och som ger demens. Gemensamt för sjukdomsgruppen är att den ger typiska tvättsvampsliknande förändringar av hjärnan. Sjukdomarna kallas även för TSE-sjukdomar (Transmissible Spongiform Encephalopathies). Vid TSE sker en inlagring av ett sjukligt förändrat äggviteämne, prion, i hjärnan.

Skillnaden mellan CJD och vCJD
I mitten av 1990-talet insjuknande ett knappt hundratal personer i Storbritannien med CJD-liknande symtom och den nya sjukdomen fick namnet vCJD. vCJD är en variant av CJD. Ganska snart såg man en koppling till galna ko-sjukan (BSE) och man anser att de människor som insjuknat i vCJD har smittats av prioner från sjuka kor. De delar av djuren som anses kunna överföra smitta är hjärnvävnad, ryggmärg, ögon, delar av tarmen och halsmandlarna.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri