Symptom för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)


Ångest
Förlamning
Förvirring
Minnesluckor
Nedstämd/Deprimerad
Talsvårigheter
Synsvårigheter

Symtom
CJD
CJD drabbar framför allt personer över 50 år. De får en snabbt utvecklad demens med försämrat minne, förvirring, talsvårigheter, synrubbningar, muskelryckningar, svårigheter att gå samt blir förlamade. Sjukdomsförloppet kan vara snabbt och nästan alla med sjukdomen avlider inom ett år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

vCJD
vCJD drabbar yngre personer, oftast under 40 år. De har mer tydliga psykiska symtom som ångest, aggression och depression. Sjukdomsförloppet är långsammare än vid CJD och pågår ofta ett till två år innan den drabbade dör.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)


Förebyggande
Smitta
Ett fåtal människor insjuknar varje år i CDJ i Sverige. Sjukdomen smittar normalt inte mellan människor men enstaka fall av smitta har beskrivits efter hornhinnetransplantation, dock inte efter 1985 i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För att hindra nya fall av vCJD pågår ett kontrollprogram inom hela EU för att förhindra smitta från ko till människa. Smittspridningen av BSE har skett genom att man tidigare har använt döda kor som foder till nötdjur och detta har förbjudits. Sverige har inte använt kadavermjöl i foder sedan 1986 och sedan 1991 råder totalt förbud att utfodra nötkreatur med kött- och benmjöl. Det första fallet av BSE i Sverige påvisades 2006 hos en 12 år gammal ko. Någon smitta till människa har inte konstaterats.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
För att ställa en diagnos, det vill säga se om en person har sjukdomen, gör läkaren en bedömning av symtomen och sjukdomsförloppet. Läkaren gör också undersökningar av hjärnan, som EEG (mätning av hjärnans elektriska aktivitet), magnetkameraundersökning (MRT) samt tar prov från ryggvätskan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

En helt säker diagnos kan man få först genom att undersöka hjärnan efter döden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Hittills finns det inget känt sätt att bota CJD eller vCJD. De är dödliga sjukdomar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)


Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) är en sjukdom som påverkar hjärnan. Sjukdomen ger en snabbt utvecklad demens. Det finns inga kända behandlingar för att bota CJD som är en dödlig sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom förkortas CJD och tillhör en grupp sjukdomar som angriper hjärnan och som ger demens. Gemensamt för sjukdomsgruppen är att den ger typiska tvättsvampsliknande förändringar av hjärnan. Sjukdomarna kallas även för TSE-sjukdomar (Transmissible Spongiform Encephalopathies). Vid TSE sker en inlagring av ett sjukligt förändrat äggviteämne, prion, i hjärnan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Skillnaden mellan CJD och vCJD
I mitten av 1990-talet insjuknande ett knappt hundratal personer i Storbritannien med CJD-liknande symtom och den nya sjukdomen fick namnet vCJD. vCJD är en variant av CJD. Ganska snart såg man en koppling till galna ko-sjukan (BSE) och man anser att de människor som insjuknat i vCJD har smittats av prioner från sjuka kor. De delar av djuren som anses kunna överföra smitta är hjärnvävnad, ryggmärg, ögon, delar av tarmen och halsmandlarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp