Diabetes hos barn (typ 1-diabetes mellitus)

Sjukdom - Hormoner

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Diabetes hos barn (typ 1-diabetes mellitus)


Törstig
Trötthet
Viktminskning
Kissnödig
Synsvårigheter

 

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtom vid diabetes typ-1
En för hög blodsockerhalt ger inte alltid symtom direkt. Men om barnets blodsockerhalt stiger kommer så småningom de typiska diabetessymtomen:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

barnet är törstigare
måste kissa mer
blir trött och går ned i vikt
vissa barn får också synrubbningar i form av dimsyn.
Att man kissar mycket vid diabetes beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Törsten beror på de stora vätskeförluster det för med sig. Trötthet och viktminskning beror på de störningar i kroppens ämnesomsättning som orsakas av insulinbristen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Typ 1-diabetes kan uppstå när som helst hos barn och ungdomar. Hos spädbarn och småbarn kan sjukdomen komma hastigt med allvarliga symtom. Hos äldre barn och tonåringar kan sjukdomen komma smygande.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Viktigt!
Om du misstänker att ditt barn har diabetes ska du kontakta sjukvården omgående för att undvika att barnet blir allvarligt sjukt innan det får behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Diabetes hos barn (typ 1-diabetes mellitus)


Sök vård
Kontakta vårdcentralen om ditt barn:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

har ökad törst
kissar mer än tidigare
går ner i vikt
visar onormal trötthet.
Akut
Om ditt barn – förutom dessa symtom – också kräks eller om barnets allmäntillstånd är påverkat bör du söka akutmottagning direkt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid typ 1-diabetes
För att förebygga allvarliga symtom och för att inte kroppens organ ska ta skada är det viktigt att diabetes hos barn och ungdomar upptäcks tidigt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkaren ställer diagnosen genom att mäta blodsockerhalten. Blodsockervärdet mäts i millimol per liter, mmol/l. Det normala blodsockervärdet ligger mellan 3,5 och 6,0 mmol/l.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid typ 1-diabetes
Behandlingen av typ 1-diabetes består av tre viktiga delar: läkemedel, bra mat och fysisk aktivitet som lek och rörelse.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Diabetes hos barn behandlas alltid med insulin. Insulin förstörs om det kommer i kontakt med mag-tarmkanalens safter och därför går det inte att ta i tablettform. Det enda sättet att tillföra insulin till kroppen är genom insulinsprutor eller med så kallad insulinpump. Insulinsprutan tas i underhudsfettet, ofta i låret eller i magen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Man försöker efterlikna kroppens egen isulineffekt och därför måste man oftast ta en insulinspruta varje gång man äter, vilket innebär 5-7 sprutor per dag för de flesta barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om barnet är i förskoleåldern ger föräldrarna oftast sprutorna. I skolåldern lär sig de flesta barn att själva ta sitt insulin, men vuxna måste fortfarande ta ansvar för att tidpunkten och dosen blir rätt. Hos barn och ungdomar som växer och utvecklas varierar insulinbehovet. För att kunna ge rätt dos insulin är det viktigt att ofta mäta blodsockerhalten genom ett stick i fingret.
Mat
Barn med diabetes kan helt följa Livsmedelsverkets rekommendationer för barn. Barn behöver lagom mycket kolhydrater, protein och fett varje dag för att växa och utvecklas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är enklare att sköta sin diabetes med fasta måltider. Tre huvudmåltider och två mellanmål per dag brukar rekommenderas. Det är lättare för barnet om hela familjen äter samma mat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är svårt att få bra blodsockervärden om man äter socker som finns i läsk, godis eller bakverk. Tidigare var godis helt förbjudet. Men idag säger man att barnet kan äta lite godis ibland och lära sig, med hjälp av blodsockermätningar, hur man anpassar insulinbehandlingen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Lek och rörelse
Rörelse, lek och sportaktiviteter är viktigt för alla barns utveckling. Det är viktigt att barn med diabetes får extra energitillskott, till exempel en frukt eller en extra smörgås, vid fysisk aktivitet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Med hjälp av blodsockerkontroller kan barn och ungdomar med diabetes lära sig att anpassa behandlingen så de kan delta och tävla i idrott som andra barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Diabetes hos barn (typ 1-diabetes mellitus)


Diabetes mellitus typ 1 beror på att bukspottkörteln helt eller delvis slutat att producera insulin. Blodsockerhalten blir därmed för hög. Det är viktigt att tidigt upptäcka och börja behandla diabetes hos barn och unga för att undvika att de blir svårt sjuka. Tecken på diabetes kan vara att ditt barn måste kissa ofta, är mycket törstigt och går ner i vikt. Behandlingen består av läkemedel, bra matvanor och att röra på sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Diabetes typ 1 är en form av diabetes mellitus. Typ 1-diabetes kallas ibland också för barn- eller ungdomsdiabetes därför att den ofta bryter ut under barn- eller ungdomsåren. Typ 2-diabetes är ovanlig hos barn och ungdomar i Sverige och drabbar mest äldre personer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

När man har typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens eget immunsystem angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, de så kallade langerhanska cellöarna. Efter en tid, som kan variera mellan några dagar till år, leder angreppet till total insulinbrist.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Typ 1-diabetes är en så kallad multifaktoriell sjukdom, vilket betyder att det finns flera faktorer som tillsammans orsakar sjukdomen. Ärftlighet, gener, och till exempel tillväxt, infektioner och stress kan göra att en person utvecklar typ 1-diabetes.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Varje år insjuknar cirka 750 barn i åldern 0-14 år i diabetes. Det finns cirka 8 000 barn och ungdomar under 18 år som har typ 1-diabetes i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Monogen och sekundär diabetes
Det finns andra mer ovanliga diabetesformer som även barn kan få. Monogen diabetes, Mody, är en starkt ärftlig form av diabetes. Den kan ge olika symtom beroende på vilken typ det är. Ibland krävs insulin, ibland tabletter och i vissa fall behövs ingen medicinsk behandling alls.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Barn och ungdomar kan också få sekundär diabetes som orsakas av läkemedelsbehandling – som höga doser kortison under längre tid – eller skador på bukspottkörteln. Då behövs ofta insulinbehandling som vid typ 1-diabetes. Ibland kan dessa former av diabetes gå över.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Diabetes hos barn ökar
Under de senaste 20 åren har typ 1-diabetes hos barn ökat med 50 procent. Det verkar som om sjukdomen debuterar hos allt yngre barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsakerna till ökningen är inte klara och det finns heller ännu inget säkert sätt att förhindra denna utveckling. En anledning till att typ 1-diabetes ökar kan vara att barn i vårt välfärdssamhälle både blir längre och väger mer än tidigare generationer. Förvisso är inte de små barnen som får diagnosen typ 1-diabetes överviktiga, men de har ofta haft en period då de vuxit mycket innan diabetessymtomen visar sig. När barnet växer behövs mer insulin. Då kan sjukdomen bryta ut om mängden insulinproducerande celler redan börjat minska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En annan möjlig orsak är att vi idag lever i ett så hygieniskt samhälle att immunsystemet får för lite att aktivera sig mot och istället vänder sig mot kroppens egna celler.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Typ 2-diabetes, som har en starkare ärftlighet och i stort sett alltid är kopplad till övervikt och för lite fysisk aktivitet, är ännu ovanlig hos barn i Sverige, men ökar hos unga i många andra länder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården