Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Skrivsvårigheter

Symtom
Några kännetecken på dyslexi kan vara att du vid läsning

läser långsamt, trevande eller hackigt
läser snabbt och gissar vad som står
utelämnar eller läser fel på ord eller ändelser på ord
lägger till bokstäver så att det blir andra ord, till exempel helt-helst, igen-ingen
kastar om bokstäver i ord, till exempel bra-bar, börd-bröd
vänder på ord, till exempel som-mos, tom-mot
ägnar mycket tid åt samma text och läser den många gånger, men har svårt att minnas vad du läst.
Att du när du skriver

är osäker på bokstävers form och ljud
utelämnar vokaler eller kastar om konsonanter
utelämnar ändelser
spegelvänder bokstäver och siffror
glömmer prickar och ringar.
Tecknen på dyslexi uppträder i olika kombinationer och varierar från person till person.

Behandling för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Sök vård
Ta kontakt med vårdcentralen eller skolhälsovården för att få hjälp med en remiss för dyslexiutredning.

Undersökningar
En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Den innefattar lästester, skrivtester och stavningtester. Även en test av den språkliga förmågan ingår.

Behandling
Den som har läs- och skrivsvårigheter behöver stöd och lämplig anpassning för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan kan här behöva ta fram en individuell studieplan.

Själva dyslexin kan inte botas, men att läsa böcker och att lyssna på talböcker förbättrar läs- och stavningsförmågan.

Det finns också en rad olika hjälpmedel som kan underlätta och förenkla tillvaron.

Hjälpmedel
En dator kan vara ett bra hjälpmedel. Det finns till exempel program för tangentbordsträning och ordbehandlingsprogram som i regel har rättstavningsfunktioner. Uppslagsverk, ordböcker, talsyntes, talande tangentbord samt speciellt utformade rättstavningsprogram är exempel på andra hjälpmedel som finns för dator. Inom Stockholms läns landsting finns idag möjligheten att få sådana hjälpmedel förskrivna om man har läs- och skrivsvårigheter.

Talböcker ökar möjligheten att läsa. Idag finns många olika typer av talböcker – från vanliga kassett- eller CD-böcker till speciella talböcker i så kallad Daisy-teknik.

Fickminne, en liten bandspelare att tala in på istället för att skriva ”kom-ihåg-lappar”, och översättningspenna är andra hjälpmedel som kan vara användbara.

Sjukdomen Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med att läsa och/eller att skriva. En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Själva dyslexin kan inte botas, men hjälpmedel kan underlätta tillvaron.

Dyslexi betyder att man har svårt att känna igen och tyda ordbilder vid läsning. En uppskattning är att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor.

Dyslexi har inget med intelligens att göra.

Varför är det svårt att läsa och skriva?
Det kan vara svårt att uppfatta och urskilja de olika språkljuden åt i ett ord, eller att minnas dem.
Det kan vara svårt att komma ihåg det man har läst.
Det kan vara svårt att bara lyssna på ordens form utan att bry sig om vad de betyder, till exempel att höra vilka ljud som ingår i ett ord, att rimma eller att dela in ord i stavelser. Detta har visat sig ha stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum