Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Skrivsvårigheter

Symtom
Några kännetecken på dyslexi kan vara att du vid läsning

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

läser långsamt, trevande eller hackigt
läser snabbt och gissar vad som står
utelämnar eller läser fel på ord eller ändelser på ord
lägger till bokstäver så att det blir andra ord, till exempel helt-helst, igen-ingen
kastar om bokstäver i ord, till exempel bra-bar, börd-bröd
vänder på ord, till exempel som-mos, tom-mot
ägnar mycket tid åt samma text och läser den många gånger, men har svårt att minnas vad du läst.
Att du när du skriver

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

är osäker på bokstävers form och ljud
utelämnar vokaler eller kastar om konsonanter
utelämnar ändelser
spegelvänder bokstäver och siffror
glömmer prickar och ringar.
Tecknen på dyslexi uppträder i olika kombinationer och varierar från person till person.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Sök vård
Ta kontakt med vårdcentralen eller skolhälsovården för att få hjälp med en remiss för dyslexiutredning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökningar
En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Den innefattar lästester, skrivtester och stavningtester. Även en test av den språkliga förmågan ingår.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Den som har läs- och skrivsvårigheter behöver stöd och lämplig anpassning för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan kan här behöva ta fram en individuell studieplan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Själva dyslexin kan inte botas, men att läsa böcker och att lyssna på talböcker förbättrar läs- och stavningsförmågan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns också en rad olika hjälpmedel som kan underlätta och förenkla tillvaron.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Hjälpmedel
En dator kan vara ett bra hjälpmedel. Det finns till exempel program för tangentbordsträning och ordbehandlingsprogram som i regel har rättstavningsfunktioner. Uppslagsverk, ordböcker, talsyntes, talande tangentbord samt speciellt utformade rättstavningsprogram är exempel på andra hjälpmedel som finns för dator. Inom Stockholms läns landsting finns idag möjligheten att få sådana hjälpmedel förskrivna om man har läs- och skrivsvårigheter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Talböcker ökar möjligheten att läsa. Idag finns många olika typer av talböcker – från vanliga kassett- eller CD-böcker till speciella talböcker i så kallad Daisy-teknik.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Fickminne, en liten bandspelare att tala in på istället för att skriva ”kom-ihåg-lappar”, och översättningspenna är andra hjälpmedel som kan vara användbara.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med att läsa och/eller att skriva. En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Själva dyslexin kan inte botas, men hjälpmedel kan underlätta tillvaron.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Dyslexi betyder att man har svårt att känna igen och tyda ordbilder vid läsning. En uppskattning är att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Dyslexi har inget med intelligens att göra.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Varför är det svårt att läsa och skriva?
Det kan vara svårt att uppfatta och urskilja de olika språkljuden åt i ett ord, eller att minnas dem.
Det kan vara svårt att komma ihåg det man har läst.
Det kan vara svårt att bara lyssna på ordens form utan att bry sig om vad de betyder, till exempel att höra vilka ljud som ingår i ett ord, att rimma eller att dela in ord i stavelser. Detta har visat sig ha stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället