Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Skrivsvårigheter

Symtom
Några kännetecken på dyslexi kan vara att du vid läsning

läser långsamt, trevande eller hackigt
läser snabbt och gissar vad som står
utelämnar eller läser fel på ord eller ändelser på ord
lägger till bokstäver så att det blir andra ord, till exempel helt-helst, igen-ingen
kastar om bokstäver i ord, till exempel bra-bar, börd-bröd
vänder på ord, till exempel som-mos, tom-mot
ägnar mycket tid åt samma text och läser den många gånger, men har svårt att minnas vad du läst.
Att du när du skriver

är osäker på bokstävers form och ljud
utelämnar vokaler eller kastar om konsonanter
utelämnar ändelser
spegelvänder bokstäver och siffror
glömmer prickar och ringar.
Tecknen på dyslexi uppträder i olika kombinationer och varierar från person till person.

Behandling för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Sök vård
Ta kontakt med vårdcentralen eller skolhälsovården för att få hjälp med en remiss för dyslexiutredning.

Undersökningar
En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Den innefattar lästester, skrivtester och stavningtester. Även en test av den språkliga förmågan ingår.

Behandling
Den som har läs- och skrivsvårigheter behöver stöd och lämplig anpassning för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan kan här behöva ta fram en individuell studieplan.

Själva dyslexin kan inte botas, men att läsa böcker och att lyssna på talböcker förbättrar läs- och stavningsförmågan.

Det finns också en rad olika hjälpmedel som kan underlätta och förenkla tillvaron.

Hjälpmedel
En dator kan vara ett bra hjälpmedel. Det finns till exempel program för tangentbordsträning och ordbehandlingsprogram som i regel har rättstavningsfunktioner. Uppslagsverk, ordböcker, talsyntes, talande tangentbord samt speciellt utformade rättstavningsprogram är exempel på andra hjälpmedel som finns för dator. Inom Stockholms läns landsting finns idag möjligheten att få sådana hjälpmedel förskrivna om man har läs- och skrivsvårigheter.

Talböcker ökar möjligheten att läsa. Idag finns många olika typer av talböcker – från vanliga kassett- eller CD-böcker till speciella talböcker i så kallad Daisy-teknik.

Fickminne, en liten bandspelare att tala in på istället för att skriva ”kom-ihåg-lappar”, och översättningspenna är andra hjälpmedel som kan vara användbara.

Sjukdomen Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med att läsa och/eller att skriva. En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Själva dyslexin kan inte botas, men hjälpmedel kan underlätta tillvaron.

Dyslexi betyder att man har svårt att känna igen och tyda ordbilder vid läsning. En uppskattning är att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor.

Dyslexi har inget med intelligens att göra.

Varför är det svårt att läsa och skriva?
Det kan vara svårt att uppfatta och urskilja de olika språkljuden åt i ett ord, eller att minnas dem.
Det kan vara svårt att komma ihåg det man har läst.
Det kan vara svårt att bara lyssna på ordens form utan att bry sig om vad de betyder, till exempel att höra vilka ljud som ingår i ett ord, att rimma eller att dela in ord i stavelser. Detta har visat sig ha stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende
  Det bor både mögel och kolibakterier på din läskburk
  Hälsosamtal ska bryta äldres ensamhet
  Forskare har uppfunnit ett effektivt "p-piller" till män
  Kom i ditt livs form efter 40
  Därför varierar cancerrisken i bröst
  Överbeskyddande föräldrar stjäl år från sina barns liv
  Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord
  Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med cancervarning
  Överraskande fördelar med lindrig paranoia
  Den här typen av mat kan sabotera din inre "stoppknapp"
  ?Omsorgen om varandras hälsa gäller bara Leif?
  Ny kunskap: Så fort kan avgaser förändra hjärnan
  Klüft peppar för bättre hälsa
  Den här sortens kaffe kan ha antiinflammatorisk effekt
  Ivo: Sjukvården på äldreboenden är för dålig
  Hemligheterna bakom Filip Hammars kroppsförvandling
  Ivo vill tvinga kommuner anmäla omsorgsfusk
  Forskare har slutligen klarat upp mystiska fall av spädbarnsdöd
  Stopp för många hemtjänstföretag
  JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa