Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Skrivsvårigheter

Symtom
Några kännetecken på dyslexi kan vara att du vid läsning

läser långsamt, trevande eller hackigt
läser snabbt och gissar vad som står
utelämnar eller läser fel på ord eller ändelser på ord
lägger till bokstäver så att det blir andra ord, till exempel helt-helst, igen-ingen
kastar om bokstäver i ord, till exempel bra-bar, börd-bröd
vänder på ord, till exempel som-mos, tom-mot
ägnar mycket tid åt samma text och läser den många gånger, men har svårt att minnas vad du läst.
Att du när du skriver

är osäker på bokstävers form och ljud
utelämnar vokaler eller kastar om konsonanter
utelämnar ändelser
spegelvänder bokstäver och siffror
glömmer prickar och ringar.
Tecknen på dyslexi uppträder i olika kombinationer och varierar från person till person.

Behandling för Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Sök vård
Ta kontakt med vårdcentralen eller skolhälsovården för att få hjälp med en remiss för dyslexiutredning.

Undersökningar
En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Den innefattar lästester, skrivtester och stavningtester. Även en test av den språkliga förmågan ingår.

Behandling
Den som har läs- och skrivsvårigheter behöver stöd och lämplig anpassning för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan kan här behöva ta fram en individuell studieplan.

Själva dyslexin kan inte botas, men att läsa böcker och att lyssna på talböcker förbättrar läs- och stavningsförmågan.

Det finns också en rad olika hjälpmedel som kan underlätta och förenkla tillvaron.

Hjälpmedel
En dator kan vara ett bra hjälpmedel. Det finns till exempel program för tangentbordsträning och ordbehandlingsprogram som i regel har rättstavningsfunktioner. Uppslagsverk, ordböcker, talsyntes, talande tangentbord samt speciellt utformade rättstavningsprogram är exempel på andra hjälpmedel som finns för dator. Inom Stockholms läns landsting finns idag möjligheten att få sådana hjälpmedel förskrivna om man har läs- och skrivsvårigheter.

Talböcker ökar möjligheten att läsa. Idag finns många olika typer av talböcker – från vanliga kassett- eller CD-böcker till speciella talböcker i så kallad Daisy-teknik.

Fickminne, en liten bandspelare att tala in på istället för att skriva ”kom-ihåg-lappar”, och översättningspenna är andra hjälpmedel som kan vara användbara.

Sjukdomen Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)


Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med att läsa och/eller att skriva. En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Själva dyslexin kan inte botas, men hjälpmedel kan underlätta tillvaron.

Dyslexi betyder att man har svårt att känna igen och tyda ordbilder vid läsning. En uppskattning är att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor.

Dyslexi har inget med intelligens att göra.

Varför är det svårt att läsa och skriva?
Det kan vara svårt att uppfatta och urskilja de olika språkljuden åt i ett ord, eller att minnas dem.
Det kan vara svårt att komma ihåg det man har läst.
Det kan vara svårt att bara lyssna på ordens form utan att bry sig om vad de betyder, till exempel att höra vilka ljud som ingår i ett ord, att rimma eller att dela in ord i stavelser. Detta har visat sig ha stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter