Symptom för Dysmeli


Darrningar/Skakningar

Symtom vid dysmeli
Dysmeli uppstår under fosterstadiet och barnet föds med skador på en eller flera extremiteter. Det är vanligare med skadade armar än ben. Skadan sitter oftast långt ut på extremiteten, till exempel kan handen eller foten saknas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Typen av skador delas in i två grupper:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Transversella skador går på tvären så att till exempel hela armen eller yttersta delen av armen och handen saknas.
Longitudinella skador innebär att ena skelettbenet i armarnas eller benens längdriktning saknas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Dysmeli


Sök vård
Du som fått ett barn med dysmeli ska redan under tiden på BB ha möjlighet att komma i kontakt med ett speciellt dysmeliteam.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

I behandlingsteamet ingår barnortoped, barnläkare, handkirurg, ortopedingenjör, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid dysmeli
Beroende på var skadan sitter och på dess omfattning gör barnläkare en bedömning av skadan, barnets neurologiska utveckling och vilken hjälp barnet behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid dysmeli
Hjälpmedel, proteser och träning
Protes är ett vanligt hjälpmedel för barn och vuxna som saknar en del av armen och hela handen eller en del av benet och foten. I vissa fall kan operation vara nödvändig för att förbättra funktionsförmågan, till exempel för att skapa ett grepp eller korrigera en felställning av foten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid dysmeli innebär också olika typer av träning för att träna upp styrka och smidighet i musklerna eller för att utföra rörelser och aktiviteter på ett annorlunda sätt. Olika hjälpmedel kan också underlätta vardagen för barn och vuxna med dysmeli.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vuxna personer med dysmeli på arm eller hand eller som amputerat dessa behandlas på Armprotesenheten Röda Korsets Sjukhus. På Röda Korsets Sjukhus finns även en gåskola där vuxna med benproteser kan få hjälp att träna med protesen. Där finns också ett habiliterings- och kunskapscenter för personer som har flera skadade extremiteter, så kallade multipla extremitetsskador (EX-center).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Dysmeli


Dysmeli är ett medfött funktionstillstånd med skador på en eller flera extremiteter, det vill säga armar eller ben. Orsaken till att barn i dag föds med dysmeli är okänd, men ärftlighet kan spela in. Behandling är ofta operation, träning och hjälpmedel. Föräldrar som får barn med dysmeli får kontakt med särskilda behandlingsgrupper redan på BB.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Dysmeli betyder att man saknar delar av armen, handen, benet eller foten eller att man helt saknar arm eller ben. I Sverige föds cirka 60 barn per år med dysmeli.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Man vet inte varför barn i dag föds med dysmeli, men ärftlighet kan spela in.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I början av 1960-talet föddes cirka 150 barn i Sverige med missbildade armar och ben. Orsaken var att deras mammor under graviditeten fått läkemedlet Neurosedyn. Man har inte funnit något samband mellan läkemedelsbiverkning och de barn som idag föds med dysmeli.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Föräldrar som får barn med dysmeli har möjlighet att få kontakt med dysmeliteamet redan på BB eller under de första månaderna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården