Symptom för Förgiftning hos vuxna


Illamående
Kramper
Medvetslöshet
Andningsvårighet

Symtom på förgiftning
Symtomen beror på vad man fått i sig. Illamående och allmän obehagskänsla är vanliga besvär men förekommer inte alltid. Andningsbesvär, tilltagande slöhet, kramper eller medvetslöshet är allvarliga symtom som kräver snabb sjukhusvård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Förgiftning hos vuxna


Första hjälpen vid förgiftning
Här nedan kan du läsa vad du ska göra vid olika typer av förgiftningar. Det är viktigt att agera snabbt. Om någon drabbats av förgiftning ska du inte invänta förgiftningssymtom utan genast ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Medicinskt kol
Medicinskt kol, som binder det giftiga ämnet i magsäcken och förhindrar att det tas upp i kroppen, finns att köpa receptfritt på apoteket och är bra att ha hemma. Men det finns tillfällen då det är olämpligt att ge medicinskt kol. Därför är det viktigt att du först rådfrågar Giftinformationscentralen. Ring 112 och begär giftinformation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Överdosering av läkemedel
Exempel på läkemedel som kan orsaka förgiftning om de används fel är hjärtmediciner, antidepressiva läkemedel, järnpreparat och läkemedel mot malaria.
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Invänta aldrig förgiftningssymtom.
-Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker sjukhus. Behandling kan sättas in snabbare om man vet vad som orsakat förgiftningen. Den kvarvarande mängden läkemedel i förpackningen kan ibland också vara till hjälp när man ska bedöma hur mycket läkemedel patienten fått i sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Frätande produkter
Exempel på frätande produkter är propplösare, kaustiksoda, ugnsrengöring och ättiksyra (24-procentig ättika).
-Skölj genast ur munnen.
-Ge dryck.
-Framkalla inte kräkning. Frätande ämnen kan ge skador även när de kräks upp.
-Ring 112 och begär giftinformation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Metanol och etylenglykol
Metanol/träsprit kan ingå i bränsle till spritkök och modellmotorer. Etylenglykol ingår ofta i kylarvätska. Olagligt såld sprit kan innehålla metanol.
-Ring genast 112 och begär giftinformation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Etanol
-Öl, vin och sprit innehåller etanol, som i höga doser ger illamående och trötthet. Tillståndet kräver normalt endast tillsyn i bostaden. Undvik att lägga personen på rygg. Det ökar risken för att den förgiftade ska kvävas av sina kräkningar eller att andningen försvåras.
-Det finns många läkemedel som inte bör kombineras med alkohol. Ring 112 för råd om någon fått i sig stor mängd av såväl alkohol som läkemedel.
-Ring 112 för ambulans om den berusade har svårt att andas.
Svamp
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Spara om möjligt svampen för eventuell identifiering.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Växter
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Ge lite dryck och tvätta av händer och ansikte om växtsaften är irriterande.
Inandning av farliga ämnen
-Ta ut den skadade i friska luften.
-Lossa på kläder och låt personen vila.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Stänk i ögat
-Skölj direkt med en mjuk vattenstråle från till exempel ett rent vattenglas eller använd duschen under minst fem minuter. Håll isär ögonlocken så att sköljningen blir effektiv.
-Om irritationen finns kvar, kontakta sjukhus eller läkare.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.
-Vid stänk från frätande ämnen, fortsätt att skölja i minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transporten till sjukhus eller läkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Spill på huden
-Spola genast rikligt med rinnande vatten på huden.
-Ta av förorenade kläder, smycken och skor.
-Tvätta med tvål och vatten.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Förgiftning hos vuxna


Om någon blivit förgiftad ska du ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra. Ring genast – invänta inte symtom på förgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

När vuxna drabbas av förgiftning handlar det ofta om avsiktlig överdosering av läkemedel eller droger. Det inträffar även andra typer av förgiftningstillbud där den drabbade fått i sig kemikalier, fått kemikalier på huden, andats in giftig gas eller blivit biten eller stucken av djur. Varje år får dessutom flera personer i Sverige skador på lever eller njurar sedan de ätit giftig svamp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp