Symptom för Förgiftning hos vuxna


Illamående
Kramper
Medvetslöshet
Andningsvårighet

Symtom på förgiftning
Symtomen beror på vad man fått i sig. Illamående och allmän obehagskänsla är vanliga besvär men förekommer inte alltid. Andningsbesvär, tilltagande slöhet, kramper eller medvetslöshet är allvarliga symtom som kräver snabb sjukhusvård.

Behandling för Förgiftning hos vuxna


Första hjälpen vid förgiftning
Här nedan kan du läsa vad du ska göra vid olika typer av förgiftningar. Det är viktigt att agera snabbt. Om någon drabbats av förgiftning ska du inte invänta förgiftningssymtom utan genast ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra.

Medicinskt kol
Medicinskt kol, som binder det giftiga ämnet i magsäcken och förhindrar att det tas upp i kroppen, finns att köpa receptfritt på apoteket och är bra att ha hemma. Men det finns tillfällen då det är olämpligt att ge medicinskt kol. Därför är det viktigt att du först rådfrågar Giftinformationscentralen. Ring 112 och begär giftinformation.

Överdosering av läkemedel
Exempel på läkemedel som kan orsaka förgiftning om de används fel är hjärtmediciner, antidepressiva läkemedel, järnpreparat och läkemedel mot malaria.
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Invänta aldrig förgiftningssymtom.
-Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker sjukhus. Behandling kan sättas in snabbare om man vet vad som orsakat förgiftningen. Den kvarvarande mängden läkemedel i förpackningen kan ibland också vara till hjälp när man ska bedöma hur mycket läkemedel patienten fått i sig.

Frätande produkter
Exempel på frätande produkter är propplösare, kaustiksoda, ugnsrengöring och ättiksyra (24-procentig ättika).
-Skölj genast ur munnen.
-Ge dryck.
-Framkalla inte kräkning. Frätande ämnen kan ge skador även när de kräks upp.
-Ring 112 och begär giftinformation.

Metanol och etylenglykol
Metanol/träsprit kan ingå i bränsle till spritkök och modellmotorer. Etylenglykol ingår ofta i kylarvätska. Olagligt såld sprit kan innehålla metanol.
-Ring genast 112 och begär giftinformation.

Etanol
-Öl, vin och sprit innehåller etanol, som i höga doser ger illamående och trötthet. Tillståndet kräver normalt endast tillsyn i bostaden. Undvik att lägga personen på rygg. Det ökar risken för att den förgiftade ska kvävas av sina kräkningar eller att andningen försvåras.
-Det finns många läkemedel som inte bör kombineras med alkohol. Ring 112 för råd om någon fått i sig stor mängd av såväl alkohol som läkemedel.
-Ring 112 för ambulans om den berusade har svårt att andas.
Svamp
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Spara om möjligt svampen för eventuell identifiering.

Växter
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Ge lite dryck och tvätta av händer och ansikte om växtsaften är irriterande.
Inandning av farliga ämnen
-Ta ut den skadade i friska luften.
-Lossa på kläder och låt personen vila.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Stänk i ögat
-Skölj direkt med en mjuk vattenstråle från till exempel ett rent vattenglas eller använd duschen under minst fem minuter. Håll isär ögonlocken så att sköljningen blir effektiv.
-Om irritationen finns kvar, kontakta sjukhus eller läkare.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.
-Vid stänk från frätande ämnen, fortsätt att skölja i minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transporten till sjukhus eller läkare.

Spill på huden
-Spola genast rikligt med rinnande vatten på huden.
-Ta av förorenade kläder, smycken och skor.
-Tvätta med tvål och vatten.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Sjukdomen Förgiftning hos vuxna


Om någon blivit förgiftad ska du ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra. Ring genast – invänta inte symtom på förgiftning.

När vuxna drabbas av förgiftning handlar det ofta om avsiktlig överdosering av läkemedel eller droger. Det inträffar även andra typer av förgiftningstillbud där den drabbade fått i sig kemikalier, fått kemikalier på huden, andats in giftig gas eller blivit biten eller stucken av djur. Varje år får dessutom flera personer i Sverige skador på lever eller njurar sedan de ätit giftig svamp.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter