Symptom för Förgiftning hos vuxna


Illamående
Kramper
Medvetslöshet
Andningsvårighet

Symtom på förgiftning
Symtomen beror på vad man fått i sig. Illamående och allmän obehagskänsla är vanliga besvär men förekommer inte alltid. Andningsbesvär, tilltagande slöhet, kramper eller medvetslöshet är allvarliga symtom som kräver snabb sjukhusvård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Förgiftning hos vuxna


Första hjälpen vid förgiftning
Här nedan kan du läsa vad du ska göra vid olika typer av förgiftningar. Det är viktigt att agera snabbt. Om någon drabbats av förgiftning ska du inte invänta förgiftningssymtom utan genast ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Medicinskt kol
Medicinskt kol, som binder det giftiga ämnet i magsäcken och förhindrar att det tas upp i kroppen, finns att köpa receptfritt på apoteket och är bra att ha hemma. Men det finns tillfällen då det är olämpligt att ge medicinskt kol. Därför är det viktigt att du först rådfrågar Giftinformationscentralen. Ring 112 och begär giftinformation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Överdosering av läkemedel
Exempel på läkemedel som kan orsaka förgiftning om de används fel är hjärtmediciner, antidepressiva läkemedel, järnpreparat och läkemedel mot malaria.
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Invänta aldrig förgiftningssymtom.
-Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker sjukhus. Behandling kan sättas in snabbare om man vet vad som orsakat förgiftningen. Den kvarvarande mängden läkemedel i förpackningen kan ibland också vara till hjälp när man ska bedöma hur mycket läkemedel patienten fått i sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Frätande produkter
Exempel på frätande produkter är propplösare, kaustiksoda, ugnsrengöring och ättiksyra (24-procentig ättika).
-Skölj genast ur munnen.
-Ge dryck.
-Framkalla inte kräkning. Frätande ämnen kan ge skador även när de kräks upp.
-Ring 112 och begär giftinformation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Metanol och etylenglykol
Metanol/träsprit kan ingå i bränsle till spritkök och modellmotorer. Etylenglykol ingår ofta i kylarvätska. Olagligt såld sprit kan innehålla metanol.
-Ring genast 112 och begär giftinformation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Etanol
-Öl, vin och sprit innehåller etanol, som i höga doser ger illamående och trötthet. Tillståndet kräver normalt endast tillsyn i bostaden. Undvik att lägga personen på rygg. Det ökar risken för att den förgiftade ska kvävas av sina kräkningar eller att andningen försvåras.
-Det finns många läkemedel som inte bör kombineras med alkohol. Ring 112 för råd om någon fått i sig stor mängd av såväl alkohol som läkemedel.
-Ring 112 för ambulans om den berusade har svårt att andas.
Svamp
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Spara om möjligt svampen för eventuell identifiering.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Växter
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Ge lite dryck och tvätta av händer och ansikte om växtsaften är irriterande.
Inandning av farliga ämnen
-Ta ut den skadade i friska luften.
-Lossa på kläder och låt personen vila.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Stänk i ögat
-Skölj direkt med en mjuk vattenstråle från till exempel ett rent vattenglas eller använd duschen under minst fem minuter. Håll isär ögonlocken så att sköljningen blir effektiv.
-Om irritationen finns kvar, kontakta sjukhus eller läkare.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.
-Vid stänk från frätande ämnen, fortsätt att skölja i minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transporten till sjukhus eller läkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Spill på huden
-Spola genast rikligt med rinnande vatten på huden.
-Ta av förorenade kläder, smycken och skor.
-Tvätta med tvål och vatten.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Förgiftning hos vuxna


Om någon blivit förgiftad ska du ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra. Ring genast – invänta inte symtom på förgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

När vuxna drabbas av förgiftning handlar det ofta om avsiktlig överdosering av läkemedel eller droger. Det inträffar även andra typer av förgiftningstillbud där den drabbade fått i sig kemikalier, fått kemikalier på huden, andats in giftig gas eller blivit biten eller stucken av djur. Varje år får dessutom flera personer i Sverige skador på lever eller njurar sedan de ätit giftig svamp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Putin saknades: "Något är mysko"
11/5 20:00
" Videohälsningen väcker frågor " Fläckar på kinde

Läs mer här

  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården
  Vi svenskar behöver välja sätt att hälsa
  Oklart om insatser funkar mot ensamhet
  Fusk med QR-koder kostar 15 jobbet i Göteborg
  Visselblåsare larmade medier - chefer på Attendo åtalas
  JO ger E-hälsomyndigheten bakläxa om vaccinbevis
  Krys satsning på mental hälsa försätter
  Hybridkontoret - så jobbar ni smart framåt och maxar hälsa och samarbete
  Vårdanställd gick till arbetet med covidsymtom - får skriftlig varning
  Anställd inom hemtjänsten dömd för bedrägeri
  Fler självmord när äldre får sömnmedel
  Debatt: Barns och ungas hälsa är otroligt viktigt
  Min tofs gjorde folk förbannade
  Efter pandemin: Fler väljer äldreboende
  Grums satsar på sommarjobb med fokus på ungas psykiska hälsa
  It-attack mot -vertorneå
  Brå: Välfärdsbrott och otillåten påverkan i hemtjänsten
  Stora skillnader i svenskarnas hälsa
  "Insändare. Det moderna FBK - hälsa, miljö och säkerhet"
  Myndighet slår fast: Digitala gosedjur bra för demenssjuka
  "Äventyra gärna din hälsa, men njut inte!"
  Hemtjänst kör bil utan körkort - sju domar
  Barn med syskon fick bättre hälsa på sikt
  Mar och karriärstegar - så kan den kommunala vården bli bättre