Symptom för Förgiftning hos vuxna


Illamående
Kramper
Medvetslöshet
Andningsvårighet

Symtom på förgiftning
Symtomen beror på vad man fått i sig. Illamående och allmän obehagskänsla är vanliga besvär men förekommer inte alltid. Andningsbesvär, tilltagande slöhet, kramper eller medvetslöshet är allvarliga symtom som kräver snabb sjukhusvård.

Behandling för Förgiftning hos vuxna


Första hjälpen vid förgiftning
Här nedan kan du läsa vad du ska göra vid olika typer av förgiftningar. Det är viktigt att agera snabbt. Om någon drabbats av förgiftning ska du inte invänta förgiftningssymtom utan genast ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra.

Medicinskt kol
Medicinskt kol, som binder det giftiga ämnet i magsäcken och förhindrar att det tas upp i kroppen, finns att köpa receptfritt på apoteket och är bra att ha hemma. Men det finns tillfällen då det är olämpligt att ge medicinskt kol. Därför är det viktigt att du först rådfrågar Giftinformationscentralen. Ring 112 och begär giftinformation.

Överdosering av läkemedel
Exempel på läkemedel som kan orsaka förgiftning om de används fel är hjärtmediciner, antidepressiva läkemedel, järnpreparat och läkemedel mot malaria.
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Invänta aldrig förgiftningssymtom.
-Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker sjukhus. Behandling kan sättas in snabbare om man vet vad som orsakat förgiftningen. Den kvarvarande mängden läkemedel i förpackningen kan ibland också vara till hjälp när man ska bedöma hur mycket läkemedel patienten fått i sig.

Frätande produkter
Exempel på frätande produkter är propplösare, kaustiksoda, ugnsrengöring och ättiksyra (24-procentig ättika).
-Skölj genast ur munnen.
-Ge dryck.
-Framkalla inte kräkning. Frätande ämnen kan ge skador även när de kräks upp.
-Ring 112 och begär giftinformation.

Metanol och etylenglykol
Metanol/träsprit kan ingå i bränsle till spritkök och modellmotorer. Etylenglykol ingår ofta i kylarvätska. Olagligt såld sprit kan innehålla metanol.
-Ring genast 112 och begär giftinformation.

Etanol
-Öl, vin och sprit innehåller etanol, som i höga doser ger illamående och trötthet. Tillståndet kräver normalt endast tillsyn i bostaden. Undvik att lägga personen på rygg. Det ökar risken för att den förgiftade ska kvävas av sina kräkningar eller att andningen försvåras.
-Det finns många läkemedel som inte bör kombineras med alkohol. Ring 112 för råd om någon fått i sig stor mängd av såväl alkohol som läkemedel.
-Ring 112 för ambulans om den berusade har svårt att andas.
Svamp
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Spara om möjligt svampen för eventuell identifiering.

Växter
-Ring 112 och begär giftinformation.
-Ge lite dryck och tvätta av händer och ansikte om växtsaften är irriterande.
Inandning av farliga ämnen
-Ta ut den skadade i friska luften.
-Lossa på kläder och låt personen vila.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Stänk i ögat
-Skölj direkt med en mjuk vattenstråle från till exempel ett rent vattenglas eller använd duschen under minst fem minuter. Håll isär ögonlocken så att sköljningen blir effektiv.
-Om irritationen finns kvar, kontakta sjukhus eller läkare.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.
-Vid stänk från frätande ämnen, fortsätt att skölja i minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transporten till sjukhus eller läkare.

Spill på huden
-Spola genast rikligt med rinnande vatten på huden.
-Ta av förorenade kläder, smycken och skor.
-Tvätta med tvål och vatten.
-Ring 112 och begär giftinformation för bedömning av risken.

Sjukdomen Förgiftning hos vuxna


Om någon blivit förgiftad ska du ringa 112 och begära giftinformation för att få råd om vad du ska göra. Ring genast – invänta inte symtom på förgiftning.

När vuxna drabbas av förgiftning handlar det ofta om avsiktlig överdosering av läkemedel eller droger. Det inträffar även andra typer av förgiftningstillbud där den drabbade fått i sig kemikalier, fått kemikalier på huden, andats in giftig gas eller blivit biten eller stucken av djur. Varje år får dessutom flera personer i Sverige skador på lever eller njurar sedan de ätit giftig svamp.

Nyheter

Så mycket betyder jord under naglarna för barns immunförsvar
Igår 12:00
"Om betongbeläggning och grus ersätts av jord, gräs och växter, kan barnens immunförsvar och tarmflora förstärkas på mindre än en månad.

Läs mer här

  Så mycket betyder jord under naglarna för barns immunförsvar
  Forskare varnar: Sällsynt svamp kan bli ett globalt hälsoproblem
  Covid-19 pressar redan ansträngd vård - hemtjänst extra utsatt
  Följ oss i jul på Dagens Medicins sajt i jul
  Äldre kvinnor känner sig ensamma och isolerade
  Studie: Ditt avlopp är ännu läskigare än du tror
  Stängdes in över natten på äldreboende
  Professor: Så ofta bör du tvätta din vattenflaska
  Ny våg av covid-19 sköljer in på äldreboenden
  Stor studie av spädbarns dna på gång
  Så mycket vatten ska du dricka om dagen
  Solna tar in farmaceuter för att stötta sjuksköterskor
  Kreml nekar till känsliga uppgifterna om Putin
  "Forskare varnar för vissa diskmaskiner: Smuts försvinner, men..."
  Forskaren på Högskolan i Gävle om rörelsestudien: "Kan man kompensera för stressiga miljöer?"
  Dags att nominera Årets brobyggare
  Forenede Care köper konkurrent
  Cyberattack påverkar omsorgen på -land
  Få kommuner infört språkkrav inom äldreomsorgen
  Språkutbildning gav fler delegering i Timrå
  Ny studie: Så många steg ska du ta per dag
  Äldre äter mer antidepressiva läkemedel
  Efter regeländring - nytt meddelandeblad om undernäring ute
  Bakterier har party i din handduk
  Så hittar du den perfekta balansen mellan träning och vila
  Man misstänks för övergrepp på äldreboende
  Så många partiklar avger teflonpannor
  Brist på viktigt vitamin kan bli livshotande
  Här får alla anställda bonus
  Kommuner saknar koll på vad undernäring kostar
  Säkerhetsexperten: Kan ha raserat åratal av underrättelsearbete
  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland