Symptom för Glaukom (grön starr)


Illamående
Huvudvärk
Smärta, ögon
Synsvårigheter

Symtom på glaukom
Kroniskt glaukom
Kroniskt glaukom utvecklas i de flesta fall långsamt. Det kan gå flera år innan man märker något själv. Det beror på att synen först försämras utanför centrum av synfältet. Det centrala synfältet, där man ser skarpast, drabbas sist. Ett annat symtom är att man ser regnbågsfärgade ringar kring ljuspunkter, till exempel gatlyktor och ljuslågor. Förloppet bromsas med behandling, men de förändringar som redan skett är bestående.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Akut glaukom
Besvären börjar med värk i ett öga. Värken kan vara svår och oftast får man också huvudvärk och blir illamående. Förloppet är hastigt och synen försämras snabbt på grund av att hornhinnan svullnar. Det leder till att man ser regnbågsfärgade ringar kring ljuspunkter, till exempel gatlyktor och ljuslågor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Glaukom (grön starr)


Behandling av glaukom
Kroniskt glaukom
Behandlingen går ut på att minska trycket i ögat, i första hand med ögondroppar. Utvecklingen av skador kan då bromsas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om ögondroppar inte hjälper kan ögat behandlas med laser. Denna behandling är snabb och har få komplikationer men effekten kan vara övergående. I enstaka fall måste ett konstgjort avflöde för kammarvätskan skapas med hjälp av en operation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Effekten av behandlingen kontrolleras vid undersökningar som man får gå på ett par gånger om året, oftast resten av livet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Akut glaukom
Det är viktigt att få behandling snabbt. I det mest akuta skedet hålls trycket nere med hjälp av ögondroppar. Sedan får man läkemedel som drar ut vätskan ur ögat eller minskar bildandet av ny kammarvätska. När ögat är återställt används oftast laserbehandling för att förhindra en ny tryckökning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Glaukom (grön starr)


Glaukom är en ögonsjukdom som tidigare kallades för grön starr. Sjukdomen kan komma plötsligt eller smygande. Uppstår den plötsligt måste du till ögonläkare omedelbart. Kontakta vården om du får värk i ögat, plötsligt försämrad syn eller börjar se regnbågsfärgade ringar runt ljuskällor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Glaukom drabbar oftast äldre personer – diagnosen är sällsynt bland dem som är under 50 år. Vid långvariga besvär förtvinar synnerven, men ofta kan man ändå behålla en ganska god syn i många år. Vid glaukom är trycket i ögat oftast för högt och behandlingen syftar till att minska trycket. Hur högt tryck ögat klarar av är individuellt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ögontrycket regleras av kammarvätskan, en genomskinlig vätska som ger näring åt ögat och forslar bort avfallsprodukter. Det bildas hela tiden ny kammarvätska i ögat. Om ögat inte klarar av att hålla en balans mellan att bilda vätska och forsla bort den påverkas ögats tryck. Ett ökat ögontryck kan skada synnerven.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Glaukom kan vara kroniskt eller akut. Båda formerna är allvarliga ögonsjukdomar som kan leda till försämrad syn eller i värsta fall blindhet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kroniskt glaukom
Vid kroniskt glaukom förtvinar synnerven långsamt. Trycket i ögat är i de flesta fall för högt. Olika ögon är olika känsliga för ögontrycket, varför varje fall måste bedömas individuellt. Även om sjukdomen är allvarlig får de flesta behålla en ganska god syn livet ut, förutsatt att behandlingen sköts riktigt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Akut glaukom
Akut glaukom är en ovanligare form av glaukom. Det innebär att man plötsligt får för högt tryck i ögat. Oftast drabbas bara ett öga. Akut glaukom är en mycket allvarlig sjukdom. Eftersom förloppet är snabbt gäller det att omedelbart få behandling hos ögonläkare. Annars finns stor risk för att synen försämras avsevärt eller, i värsta fall, att man blir blind.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården