Symptom för Hjärntumör


Förlamning
Illamående
Kräkningar
Minnesluckor
Sämre balans
Huvudvärk
Talsvårigheter
Synsvårigheter

Symtom
Symtomen vid hjärntumör beror i första hand på var i hjärnan tumören sitter. Det kan vara fråga om epileptiska anfall av olika slag, synstörningar, tal- och hörselproblem, försämrad balans, minnesstörningar, förlamningssymtom, känselbortfall eller huvudvärk. Hjärnan är även centrum för våra känslor och därför är psykiska symtom inte ovanliga vid hjärntumörer. I första hand visar de sig som att man har svårt att ta initiativ och att känna engegemang.

När en tumör växer i hjärnan ökar trycket inne i huvudet och detta kan så småningom ge huvudvärk, illamående och kräkningar, framförallt på morgnarna.

Behandling för Hjärntumör


Sök vård
Vårdcentral
Du bör kontakta din vårdcentral om du får:

epilepsiliknande anfall
återkommande huvudvärk
återkommande illamående och kräkningar
balansstörningar, synrubbningar, tal- eller hörselrubbningar, känsel- eller rörelserubbningar
minnesluckor och/eller personlighetsförändringar.
Undersökning
Om det finns misstanke om hjärntumör börjar undersökningen vanligen med en neurologisk undersökning där känsel, rörelseförmåga och reflexer med mera kontrolleras. Undersökningen ger en uppfattning om vilken del av hjärnan som har drabbats.

För att se om det finns en tumör och var den sitter behöver skallen röntgas och det görs med så kallad datortomografi eller magnetkamera.

För en definitiv diagnos och för att avgöra vilken typ av tumör det rör sig om, krävs i många fall även ett vävnadsprov. Detta tas i allmänhet i samband med en operation. Om diagnosen är osäker genomförs en särskild operation för att ta ut vävnadsprovet. I många fall kan detta utföras genom att ett litet hål borras i skallbenet. En tunn nål förs in och man suger ut ett litet prov av den misstänkta tumören.

Behandling
Operation och/eller strålbehandling är de viktigaste metoderna för att behandla hjärntumörer. Ibland ges också cytostatika, cellgifter. Ofta ges även andra behandlingar mot de symtom som tumören fört med sig, till exempel epilepsi.

Ibland kan små tumörer behandlas med riktad strålbehandling, så kallad strålknivsbehandling. Man kan då få en kraftig behandlingseffekt mot tumören samtidigt som omgivande hjärnvävnad bara påverkas lite.

Möjligheterna att bota en hjärntumörsjukdom beror på många olika faktorer. Bland de viktigaste är:

tumörtypen
var i hjärnan tumören växer
tumörens storlek.

Sjukdomen Hjärntumör


Hjärntumör kan ge många olika besvär från krampanfall och huvudvärk till personlighetsförändring. Hjärntumör behandlas med operation och ibland med strålbehandling och cellgifter. Kontakta din vårdcentral vid återkommande huvudvärk, illamående och kräkningar, vid balansstörningar eller episodiska störningar av rörelseförmågan, synen, talet och känseln men också om du får minnesluckor eller förändring av din personlighet.

Hjärntumör drabbar upp till 2 000 personer i Sverige varje år. Orsakerna är inte kända, men kemiska ämnen och arv kan spela in. Hjärntumör drabbar människor i alla åldrar. Hos barn och tonåringar är det den näst vanligaste cancerformen, efter leukemi, med omkring 80 nya fall per år. Hjärntumör är dock vanligast bland äldre människor och hälften av alla patienter är över 60 år.

Tumörer i centrala nervsystemet kan vara primära eller sekundära. Primära uppstår i hjärnan. Sekundära, alltså metastaser eller dottertumörer från cancer, uppstår i något annat organ i kroppen.

Primära hjärntumörer kan vara godartade eller elakartade. Godartade tumörer växer långsamt och avgränsat från själva hjärnvävnaden, medan elakartade växer in i hjärnvävnaden och är vanskliga att operera bort radikalt. Det finns ett hundratal olika typer av primära hjärntumörer med olika prognos och behandling.

Nyheter

Högt tryck i vården - hot mot liv och hälsa i -stergötland
30/4 2020 19:01
Brist på skyddsmaterial samt personalbortfall bland vårdpersonal anses vara begränsande faktorer för att skydda liv och hälsa i den...

Läs mer här

  INSÄNDARE: Skogen en källa till både hälsa och välstånd
  Chefer vaccinerade anhöriga före personal
  Stängd gräns problem för vården
  "Minnesord Gunnar Palmér, Ljusdal: ""Hälsa alla att jag haft ett fantastiskt liv"""
  "Vill undvika negativa följder för barns hälsa"
  M kräver att vårdpersonal ska vaccinera sig
  Blandat intresse för coronavaccin i vården
  Vaccinerad personal slipper inte skyddsutrustning
  Roxanne Nilsson: Varför mitt enda nyårslöfte blir att sluta halsa ur mjölkförpackningen
  Sju av tio kommuner har uppdaterade rutiner
  "Dags att ta hand om min hälsa på riktigt"
  Konflikt avblåst inom privat vård
  Kommun kräver skadestånd efter larmkaoset
  Västerbottniskt samarbete kring svårläkta sår
  Ny rapport: Fyra län larmar om allvarlig påverkan på liv och hälsa
  Statsministern vill stoppa privata äldreboenden
  Nytt meddelandeblad om läkarmedverkan och masar
  Hon blir ny chef för e-hälsa i Skåne
  Regionerna positiva till spårningsapp
  Stockholm börjar vaccinera vårdpersonal på måndag
  Ny tjänst förenklar biverkningsrapporter
  Kommunal varslar om strejk i privat vård
  Dygnsrytmen påverkar vår hälsa mer än vi tror
  Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar Sverige för framtiden
  Mattsson sjukskriven: "Hälsa det viktigaste"
  Hård kritik mot att öppna fjällanläggningarna till jul: "Det är bara pengar som styr - inte hälsa"
  Ungdomars psykiska hälsa försämrad under corona
  Matilda Ernkrans deltar i samtal med nordiska ministerkollegor om ungas psykiska hälsa
  Pandemins påverkan på diabetiker under lupp
  Mystiska problemen: "Min hälsa är i fara"
  Så inreder du för bättre hälsa
  Så skadligt är bly för din hälsa
  Studie: Ingenjörer har bättre hälsa än andra högutbildade
  Materialfel vid provtagning bedöms ha medfört felaktiga provsvar
  Forskaren: "Måste ha tid över att bara lata oss"
  Satsning på barns hälsa genom hembesök blir permanent
  Tjejjouren: Covid-19 påverkar unga kvinnors hälsa negativt
  Paus för möjlighet att beställa hemtest i fyra dagar
  Regeringen satsar på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på Afrika
  Satsning ska göra barns hälsa mer jämlik