Symptom för Hjärtklappning


Ångest
Förlamning
Svettnigar
Svimning
Domningar
Domningar
Bröstsmärta
Domningar

Symtom vid hjärtklappning
Extraslag känner du vanligen som volter i bröstet. Mekanismen är att ett extra hjärtslag kommer tätt efter det föregående hjärtslaget. Därefter uppstår en kort paus då hjärtat hinner fyllas lite extra med blod. Nästa normala hjärtslag blir därför lite kraftigare och kan kännas som en volt i bröstet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Hjärtklappning känner du som att hjärtat slår snabbare än normalt. Det kan kännas regelbundet eller oregelbundet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

I samband med fysisk ansträngning, till exempel motion, känner du att hjärtat slår snabbare och snabbare för att möta kroppens behov av ökad mängd syre och näring. Samma sak kan hända om du plötsligt blir rädd eller får en panikattack.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vid extra ledningsbanor eller andra orsaker i själva hjärtat kommer hjärtrusningsbesvären att börja plötsligt utan uppenbar orsak. Du kan också få ångest, bli andfådd, trött, få ont i bröstet, få svimningskänsla, svettas eller få domningskänslor i kroppen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Även förlamningar och talsvårigheter kan vara symtom på vissa hjärtrytmrubbningar. Det innebär att blodproppar bildas i hjärtat och följer med blodströmmen till hjärnan och orsakar stroke.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Hjärtklappning


Sök vård
Akut
Ring 112 för en ambulans om du får:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

hjärtklappning som börjar plötsligt utan utlösande orsak och inte går över inom några minuter
hjärtklappning i kombination med andfåddhet, bröstsmärtor, yrsel/svimning, svettningar, illamående
förlamningar/talsvårigheter
hjärtklappning i kombination med en infektion.
Vårdcentral
Kontakta din vårdcentral för utredning så snart som möjligt om du har återkommande hjärtklappningsbesvär, med eller utan andra symtom, och som du bedömer inte kräver akutvård enligt ovan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är viktigt att ta reda på om symtomen beror på rubbningar i ämnesomsättningen, blodbrist, en hjärtsjukdom eller något annat så att rätt behandling kan sättas in.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är lika viktigt att du får veta om besvären är helt ofarliga så att du inte behöver oroa dig. Oro kan dessutom skapa besvären och förvärra dem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Enstaka extraslag är dock helt normalt och inget att oroa sig för.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid hjärtklappning
Läkaren gör en kroppsundersökning med särskild inriktning på hjärta och lungor samt kontrollerar blodtrycket.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ekg är nödvändigt för att ställa diagnos. Problemet är att fånga kortvariga hjärtklappningsbesvär med ekg. Ekg är dock viktigt även om symtomen gått över för att bedöma andra hjärtsjukdomar. För att fånga hjärtklappningsbesvär som bara kommer ibland kan du få genomgå olika typer av långtids-ekg.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Laboratorieprover ger information om andra sjukdomar som kan framkalla hjärtklappning, som blodbrist, saltrubbningar eller rubbningar i ämnesomsättningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ofta görs ultraljudsundersökning och ibland även arbets-ekg för att säkert kunna utesluta hjärtsjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av hjärtklappning
Vilken behandling du får beror helt på vilken orsak som ligger bakom dina hjärtklappningsbesvär och hur mycket besvär du har. Det kan röra sig om stressförebyggande åtgärder, läkemedel eller behandling med pacemaker och/eller defibrillator. Man kan också värme- eller kylbehandla vissa områden i hjärtat och på sätt minska eller helt förhindra hjärtklappningsbesvären.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

I vissa fall kan hjärtoperation behandla en underliggande orsak.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Hjärtklappning


Hjärtklappningsbesvär, som extraslag, hårda hjärtslag, hjärtrusningar under en kort stund, är vanliga och förekommer i alla åldrar. Normalt är det inget att oroa sig för, särskilt om de kommer i samband med stress eller oro. Om du däremot får plötslig hjärtklappning som inte snabbt går över, eller om du dessutom känner yrsel, har svimningskänslor, är andfådd och/eller får ont i bröstet ska du kontakta närmaste akutmottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hjärtat slår normalt 50-100 slag per minut hos vuxna. När du anstränger dig fysiskt är det normalt att hjärtat slår fortare och att du känner hjärtat bulta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hjärtverksamheten kan öka även utan fysisk ansträngning. Det kan hända i samband med att du plötsligt blir rädd. Då byggs hjärtklappningen upp inom några minuter för att därefter avta och efter en stund försvinna. Den reaktionen är ett led i vårt försvarssystem – fly eller fäkta – och är helt ofarlig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Stress är också en vanlig orsak till extraslag och hjärtklappningsbesvär. Vid ångest och panikattacker är kroppens reaktion överdriven jämfört med det verkliga hotet. Panikattacker kan bli invalidiserande även om själva hjärtrusningen är ofarlig. Läs mer om paniksyndrom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hjärtrusningar som kommer och försvinner plötsligt kan bero på en extra elektrisk ledningsbana i hjärtat. Därför är det viktigt att genomgå en utredning om besvären börjar plötsligt utan uppenbar orsak, varar längre än några minuter eller om du har symtom som andfåddhet, bröstsmärtor och svimningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Förmaksflimmer, som är den vanligaste rubbningen i hjärtrytmen, måste också uteslutas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hjärtklappning kan också bero på feber, blodbrist, smärta, hjärt- och lungsjukdomar med mera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp