Symptom för Hjärtklappning


Ångest
Förlamning
Svettnigar
Svimning
Domningar
Domningar
Bröstsmärta
Domningar

Symtom vid hjärtklappning
Extraslag känner du vanligen som volter i bröstet. Mekanismen är att ett extra hjärtslag kommer tätt efter det föregående hjärtslaget. Därefter uppstår en kort paus då hjärtat hinner fyllas lite extra med blod. Nästa normala hjärtslag blir därför lite kraftigare och kan kännas som en volt i bröstet.

Hjärtklappning känner du som att hjärtat slår snabbare än normalt. Det kan kännas regelbundet eller oregelbundet.

I samband med fysisk ansträngning, till exempel motion, känner du att hjärtat slår snabbare och snabbare för att möta kroppens behov av ökad mängd syre och näring. Samma sak kan hända om du plötsligt blir rädd eller får en panikattack.

Vid extra ledningsbanor eller andra orsaker i själva hjärtat kommer hjärtrusningsbesvären att börja plötsligt utan uppenbar orsak. Du kan också få ångest, bli andfådd, trött, få ont i bröstet, få svimningskänsla, svettas eller få domningskänslor i kroppen.

Även förlamningar och talsvårigheter kan vara symtom på vissa hjärtrytmrubbningar. Det innebär att blodproppar bildas i hjärtat och följer med blodströmmen till hjärnan och orsakar stroke.

Behandling för Hjärtklappning


Sök vård
Akut
Ring 112 för en ambulans om du får:

hjärtklappning som börjar plötsligt utan utlösande orsak och inte går över inom några minuter
hjärtklappning i kombination med andfåddhet, bröstsmärtor, yrsel/svimning, svettningar, illamående
förlamningar/talsvårigheter
hjärtklappning i kombination med en infektion.
Vårdcentral
Kontakta din vårdcentral för utredning så snart som möjligt om du har återkommande hjärtklappningsbesvär, med eller utan andra symtom, och som du bedömer inte kräver akutvård enligt ovan.

Det är viktigt att ta reda på om symtomen beror på rubbningar i ämnesomsättningen, blodbrist, en hjärtsjukdom eller något annat så att rätt behandling kan sättas in.

Det är lika viktigt att du får veta om besvären är helt ofarliga så att du inte behöver oroa dig. Oro kan dessutom skapa besvären och förvärra dem.

Enstaka extraslag är dock helt normalt och inget att oroa sig för.

Undersökning vid hjärtklappning
Läkaren gör en kroppsundersökning med särskild inriktning på hjärta och lungor samt kontrollerar blodtrycket.

Ekg är nödvändigt för att ställa diagnos. Problemet är att fånga kortvariga hjärtklappningsbesvär med ekg. Ekg är dock viktigt även om symtomen gått över för att bedöma andra hjärtsjukdomar. För att fånga hjärtklappningsbesvär som bara kommer ibland kan du få genomgå olika typer av långtids-ekg.

Laboratorieprover ger information om andra sjukdomar som kan framkalla hjärtklappning, som blodbrist, saltrubbningar eller rubbningar i ämnesomsättningen.

Ofta görs ultraljudsundersökning och ibland även arbets-ekg för att säkert kunna utesluta hjärtsjukdom.

Behandling av hjärtklappning
Vilken behandling du får beror helt på vilken orsak som ligger bakom dina hjärtklappningsbesvär och hur mycket besvär du har. Det kan röra sig om stressförebyggande åtgärder, läkemedel eller behandling med pacemaker och/eller defibrillator. Man kan också värme- eller kylbehandla vissa områden i hjärtat och på sätt minska eller helt förhindra hjärtklappningsbesvären.

I vissa fall kan hjärtoperation behandla en underliggande orsak.

Sjukdomen Hjärtklappning


Hjärtklappningsbesvär, som extraslag, hårda hjärtslag, hjärtrusningar under en kort stund, är vanliga och förekommer i alla åldrar. Normalt är det inget att oroa sig för, särskilt om de kommer i samband med stress eller oro. Om du däremot får plötslig hjärtklappning som inte snabbt går över, eller om du dessutom känner yrsel, har svimningskänslor, är andfådd och/eller får ont i bröstet ska du kontakta närmaste akutmottagning.

Hjärtat slår normalt 50-100 slag per minut hos vuxna. När du anstränger dig fysiskt är det normalt att hjärtat slår fortare och att du känner hjärtat bulta.

Hjärtverksamheten kan öka även utan fysisk ansträngning. Det kan hända i samband med att du plötsligt blir rädd. Då byggs hjärtklappningen upp inom några minuter för att därefter avta och efter en stund försvinna. Den reaktionen är ett led i vårt försvarssystem – fly eller fäkta – och är helt ofarlig.

Stress är också en vanlig orsak till extraslag och hjärtklappningsbesvär. Vid ångest och panikattacker är kroppens reaktion överdriven jämfört med det verkliga hotet. Panikattacker kan bli invalidiserande även om själva hjärtrusningen är ofarlig. Läs mer om paniksyndrom.

Hjärtrusningar som kommer och försvinner plötsligt kan bero på en extra elektrisk ledningsbana i hjärtat. Därför är det viktigt att genomgå en utredning om besvären börjar plötsligt utan uppenbar orsak, varar längre än några minuter eller om du har symtom som andfåddhet, bröstsmärtor och svimningar.

Förmaksflimmer, som är den vanligaste rubbningen i hjärtrytmen, måste också uteslutas.

Hjärtklappning kan också bero på feber, blodbrist, smärta, hjärt- och lungsjukdomar med mera.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri