Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)

Sjukdom - Hjärta och kärl

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)


Ångest
Hjärtklappning
Kallsvettig
Sämre matlust
Kissnödig
Andnöd
Hosta

Symtom på hjärtsvikt
Hjärtsvikt utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits ganska länge innan du märker några tydliga tecken. De kan vara:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

trötthet
ökad andfåddhet
ökad puls
andnöd och hosta på natten
dålig aptit
att du kan behöva kissa oftare på nätterna
vid hjärtsvikt samlar kroppen på sig vatten vilket gör att du relativt snabbt kan gå upp i vikt, få svullna anklar eller underben.
Akut
Vid akut livshotande hjärtsvikt är symtomen mer dramatiska:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

kraftig andnöd
kallsvett
kraftig blekhet
svår hjärtklappning och ångest
en rosaaktig vätska i munnen som kommer från lungorna.
Om du får något av dessa tecken måste du direkt till sjukhus. Ring 112 för en ambulans.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)


Förebygga hjärtsvikt
För att förebygga hjärtsvikt bör du:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

inte dricka för mycket alkohol
väga dig regelbundet och inte öka i vikt
sluta röka
motionera regelbundet
äta nyttigt
minska mängden salt i maten
försöka undvika skadlig stress.
Egenvård
För att må bättre kan du:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

undvika att dricka för mycket vätska – max 1,5 liter per dygn
undvika alkohol
väga dig regelbundet och hålla vikten. Att gå upp i vikt kan vara tecken på att du samlar på dig vätska
sluta röka
motionera på ett sätt som passar dig. Rådgör med din läkare eller sjukgymnast
försöka hålla blodsockernivån så nära det normala som möjligt om du har diabetes
äta nyttigt
minska mängden salt i maten
försöka undvika skadlig stress
ta de mediciner du blivit ordinerad mot hjärtsvikt regelbundet och i rätt dos
gå på regelbundna besök hos läkare – och kanske också hos en hjärtsviktssjuksköterska
varje år vaccinera dig mot influensa
använda stödstrumpor som kan hjälpa om dina ben svullnar
undvika vissa typer av värktabletter och inflammationsdämpande läkemedel som gör att du lättare kan samla på dig vätska. Fråga din läkare eller på apoteket vilka läkemedel du ska vara försiktig med. Sök vård
Akut
Om du får plötslig eller snabbt ökande andnöd ska du alltid åka till akutmottagning på sjukhus. Ring 112 för en ambulans.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är viktigt att få uppföljning via hjärtläkare, husläkare och/eller hjärtsviktssjuksköterska. Det är bra om du har en kontaktperson som är lätt att nå på din vårdcentral eller hjärtmottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid hjärtsvikt
Även för en läkare är det ofta svårt att vara helt säker på att någon har hjärtsvikt. Förutom att läkaren lyssnar på hjärtat, för att bedöma rytm och eventuella blåsljud, och mäter blodtrycket, bör EKG och ultraljudsundersökning göras. Ibland görs även hjärt/lungröntgen. Det finns också ett speciellt blodprov som kan vara till vägledning för att avgöra om du har hjärtsvikt eller inte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid hjärtsvikt
Behandlingen av hjärtsvikt riktas mot grundorsaken. Det finns flera läkemedel som motverkar hjärtsvikt och som underlättar hjärtats arbete. I vissa fall kan en speciell typ av pacemakerbehandling bli aktuell och i vissa fall någon typ av hjärtoperation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Det finns flera olika typer av läkemedel för hjärtsvikt. En del är vätskedrivande medan andra används för att sänka blodtrycket eller på andra sätt underlätta hjärtmuskelns arbete.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Operation
När det är kranskärlssjukdom som är orsak till hjärtsvikten kan ibland en så kallad bypass-operation hjälpa. Likaså kan en hjärtklaffoperation bli aktuell om orsaken till hjärtsvikt är ett klaffel. Vid mycket svår hjärtsvikt – där all annan behandling varit otillräcklig – finns hjärttransplantation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)


Hjärtsvikt, eller hjärt-insufficiens, innebär att hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen för att ge syre och näring till cellerna. När cellerna inte får tillräckligt med syre blir du trött, pulsen kan öka, du kan få andnöd och benen kan svullna. Du måste direkt till sjukhus om du får kraftig andnöd, kallsvettas, får svår hjärtklappning och ångest eller om en rosaaktig vätska kommer ur munnen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hjärtsvikt kan ha flera orsaker. Vanligast är att hjärtmuskeln skadats av en eller flera hjärtinfarkter, eller att hjärtat tröttats ut under en längre tids högt blodtryck. Sjukdomar i själva hjärtmuskeln, i hjärtklaffarna eller vissa hjärtrytmrubbningar kan också vara orsaker till hjärtsvikt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hjärtat är en muskel som pumpar runt blodet i kroppen så att alla organ förses med syre och näring. Se film om blodomloppet, till höger.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

När hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod till kroppen, får cellerna för lite näring och syre. Du blir lättare andfådd, får sämre kondition och blir också tröttare än vanligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp