Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)

Sjukdom - Hjärta och kärl

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)


Ångest
Hjärtklappning
Kallsvettig
Sämre matlust
Kissnödig
Andnöd
Hosta

Symtom på hjärtsvikt
Hjärtsvikt utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits ganska länge innan du märker några tydliga tecken. De kan vara:

trötthet
ökad andfåddhet
ökad puls
andnöd och hosta på natten
dålig aptit
att du kan behöva kissa oftare på nätterna
vid hjärtsvikt samlar kroppen på sig vatten vilket gör att du relativt snabbt kan gå upp i vikt, få svullna anklar eller underben.
Akut
Vid akut livshotande hjärtsvikt är symtomen mer dramatiska:

kraftig andnöd
kallsvett
kraftig blekhet
svår hjärtklappning och ångest
en rosaaktig vätska i munnen som kommer från lungorna.
Om du får något av dessa tecken måste du direkt till sjukhus. Ring 112 för en ambulans.

Behandling för Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)


Förebygga hjärtsvikt
För att förebygga hjärtsvikt bör du:

inte dricka för mycket alkohol
väga dig regelbundet och inte öka i vikt
sluta röka
motionera regelbundet
äta nyttigt
minska mängden salt i maten
försöka undvika skadlig stress.
Egenvård
För att må bättre kan du:

undvika att dricka för mycket vätska – max 1,5 liter per dygn
undvika alkohol
väga dig regelbundet och hålla vikten. Att gå upp i vikt kan vara tecken på att du samlar på dig vätska
sluta röka
motionera på ett sätt som passar dig. Rådgör med din läkare eller sjukgymnast
försöka hålla blodsockernivån så nära det normala som möjligt om du har diabetes
äta nyttigt
minska mängden salt i maten
försöka undvika skadlig stress
ta de mediciner du blivit ordinerad mot hjärtsvikt regelbundet och i rätt dos
gå på regelbundna besök hos läkare – och kanske också hos en hjärtsviktssjuksköterska
varje år vaccinera dig mot influensa
använda stödstrumpor som kan hjälpa om dina ben svullnar
undvika vissa typer av värktabletter och inflammationsdämpande läkemedel som gör att du lättare kan samla på dig vätska. Fråga din läkare eller på apoteket vilka läkemedel du ska vara försiktig med. Sök vård
Akut
Om du får plötslig eller snabbt ökande andnöd ska du alltid åka till akutmottagning på sjukhus. Ring 112 för en ambulans.

Det är viktigt att få uppföljning via hjärtläkare, husläkare och/eller hjärtsviktssjuksköterska. Det är bra om du har en kontaktperson som är lätt att nå på din vårdcentral eller hjärtmottagning.

Undersökning vid hjärtsvikt
Även för en läkare är det ofta svårt att vara helt säker på att någon har hjärtsvikt. Förutom att läkaren lyssnar på hjärtat, för att bedöma rytm och eventuella blåsljud, och mäter blodtrycket, bör EKG och ultraljudsundersökning göras. Ibland görs även hjärt/lungröntgen. Det finns också ett speciellt blodprov som kan vara till vägledning för att avgöra om du har hjärtsvikt eller inte.

Behandling vid hjärtsvikt
Behandlingen av hjärtsvikt riktas mot grundorsaken. Det finns flera läkemedel som motverkar hjärtsvikt och som underlättar hjärtats arbete. I vissa fall kan en speciell typ av pacemakerbehandling bli aktuell och i vissa fall någon typ av hjärtoperation.

Läkemedel
Det finns flera olika typer av läkemedel för hjärtsvikt. En del är vätskedrivande medan andra används för att sänka blodtrycket eller på andra sätt underlätta hjärtmuskelns arbete.

Operation
När det är kranskärlssjukdom som är orsak till hjärtsvikten kan ibland en så kallad bypass-operation hjälpa. Likaså kan en hjärtklaffoperation bli aktuell om orsaken till hjärtsvikt är ett klaffel. Vid mycket svår hjärtsvikt – där all annan behandling varit otillräcklig – finns hjärttransplantation.

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Sjukdomen Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens)


Hjärtsvikt, eller hjärt-insufficiens, innebär att hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen för att ge syre och näring till cellerna. När cellerna inte får tillräckligt med syre blir du trött, pulsen kan öka, du kan få andnöd och benen kan svullna. Du måste direkt till sjukhus om du får kraftig andnöd, kallsvettas, får svår hjärtklappning och ångest eller om en rosaaktig vätska kommer ur munnen.

Hjärtsvikt kan ha flera orsaker. Vanligast är att hjärtmuskeln skadats av en eller flera hjärtinfarkter, eller att hjärtat tröttats ut under en längre tids högt blodtryck. Sjukdomar i själva hjärtmuskeln, i hjärtklaffarna eller vissa hjärtrytmrubbningar kan också vara orsaker till hjärtsvikt.

Hjärtat är en muskel som pumpar runt blodet i kroppen så att alla organ förses med syre och näring. Se film om blodomloppet, till höger.

När hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod till kroppen, får cellerna för lite näring och syre. Du blir lättare andfådd, får sämre kondition och blir också tröttare än vanligt.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri