Hjärttest

Testa din risk för att få hjärtsjukdomar

  Fyll i alla parametrarna


  Kön:

  Ålder (år):

  Systoliskt blodtryck (mmHg):

  Behandling för högt blodtryck:

  Rökare:

  Diabetes:

  Din hjärt/kärlålder: 0

  Din risk: 0%

  Normal: 0%

  Optimalt: 0%