Symptom för Högt blodtryck (hypertoni)


Huvudvärk

Symtom vid högt blodtryck
Högt blodtryck ger inga tidiga symtom eller varningstecken. Huvudvärk kan ibland förklaras av högt blodtryck.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Många lever med högt blodtryck utan att veta om det. Därför är det bra att då och då kontrollera sitt blodtryck. Det kan du göra på vissa apotek eller på vårdcentralen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Högt blodtryck (hypertoni)


Förebygga högt blodtryck
Om du bara har en lätt blodtrycksförhöjning, eller vill minska risken för att få högt blodtryck, räcker det ofta med livsstilsförändringar. Att gå ner i vikt, motionera regelbundet, sluta röka, dricka mindre alkohol eller att använda mindre salt i maten kan ofta hjälpa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Du kan kontrollera ditt blodtryck på din vårdcentral eller på vissa apotek. Du kan exempelvis göra det när du besöker sjukvården av någon annan anledning. Är blodtrycket normalt kan du göra en ny mätning efter ungefär fem år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning av blodtryck
Alla vuxna bör någon gång kontrollera sitt blodtryck. Undersökningen är enkel. Sjuksköterskan/läkaren använder en manschett med en uppblåsbar gummiblåsa inuti som man sätter runt armen. Gummiblåsan pumpas upp, luften släpps sakta ut och den som gör undersökningen lyssnar samtidigt med ett stetoskop på ett blodkärl i armvecket.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om det visar sig att du har för högt blodtryck gör läkaren oftast en vanlig kroppsundersökning. Du får lämna blodprov och ofta tas också ett EKG och/eller ett ekokardiogram. Undersökningarna visar om blodtrycket givit skador på några organ eller om det kan finnas någon sjukdom som orsakat det höga blodtrycket.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Många personer lär sig att själv mäta sitt blodtryck via automatiska blodtrycksmätare och kan då följa sitt tillstånd bättre. Blodtrycksmätare kan du bland annat köpa på apoteket.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av högt blodtryck
Ett för högt blodtryck kan skada kroppens blodkärl och ge åderförkalkning. Åderförkalkning är i sin tur orsaken till många hjärt- och kärlsjukdomar. Därför måste högt blodtryck kontrolleras och behandlas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Har du ett förhöjt blodtryck kan du behöva äta medicin. Syftet med medicinen är inte i första hand att du ska må bättre, utan att minska risken för sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt på längre sikt. Men behandlingen ger bara ett visst skydd.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Det finns många olika mediciner som sänker blodtrycket. Ibland behövs en kombination av två eller tre olika mediciner, framför allt hos äldre.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedlen påverkar bara blodtrycket så länge du tar dem. Det innebär att när du väl börjat ta mediciner måste du fortsätta under lång tid, ofta resten av livet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Högt blodtryck (hypertoni)


Högt blodtryck kallas också hypertoni och är en vanlig folksjukdom. Högt blodtryck ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, försämrad blodcirkulation i benen och njursvikt. Många har högt blodtryck utan att veta om det eftersom det inte finns några tidiga varningssignaler. Att kontrollera blodtrycket är en enkel undersökning som alla vuxna bör göra någon gång.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Högt blodtryck försvårar hjärtats arbete och gör i längden att kärlväggarna blir hårdare och mindre elastiska. Risken ökar för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation i benen, så kallad fönstertittarsjuka, samt njursvikt. Har man väl fått högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vad är blodtryck?
Blodet transporterar näring och syre till alla kroppens celler. Blodtrycket är det tryck som uppstår när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges alltid med två tal, till exempel 120/80. Först anges det systoliska trycket när hjärtmuskeln pumpar ut blodet och efter snedstrecket anges det diastoliska trycket då hjärtmuskeln vilar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hur högt trycket är beror på hur kraftigt hjärtat drar ihop sig och på motståndet ute i kroppens alla småkärl.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Blodtrycket varierar ganska mycket under dygnet. Det är högre när du är fysiskt aktiv eller när du blir upprörd och lägre när du slappnar av och vilar. Blodtrycket stiger dock något med stigande ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Blodtryck när du vilar som är högre än 140/90 mm Hg brukar räknas som högt blodtryck.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsaker
I de flesta fall går det inte att hitta en enskild orsak till högt blodtryck. Flera omständigheter kan medverka, till exempel ärftliga anlag, övervikt, stress, matvanor och hög alkoholkonsumtion. Risken för högt blodtryck ökar också med åldern.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Bara hos cirka 5 procent av personer med högt blodtryck beror tillståndet på en enskild och ibland behandlingsbar orsak. Orsaken kan vara en njursjukdom, biverkningar av läkemedel, p-piller, graviditetskomplikationer eller olika hormonrubbningar, till exempel i sköldkörteln.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Högt blodtryck och diabetes
För personer med diabetes är det extra riskfyllt att ha högt blodtryck. Numera anses det till och med vara viktigare att kontrollera sitt blodtryck än sitt blodsocker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Diabetiker får oftast börja äta blodtrycksmedicin vid ett lägre blodtryck än personer som inte har diabetes. Man strävar efter ett blodtryck lägre än 130/80 hos personer med diabetes.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården