Symptom för Hortons huvudvärk


Rastlöshet
Svettnigar
Huvudvärk
Nästäppa
Rinnande ögon

Symtom på Hortons huvudvärk
Hortons huvudvärk ger anfall med:

en mycket intensiv, skarp, skärande och ibland sprängande smärta
värk som alltid sitter på ena sidan av huvudet, oftast kring ögat
värk som varar från 15 minuter upp till tre timmar
huvudvärk i perioder som varar från några veckor till ett par månader
huvudvärk som kommer en eller flera gånger per dygn, ofta vid samma tidpunkt och gärna nattetid.
Förutom huvudvärken kan du få andra symtom:

rinnande öga eller näsa
nästäppa
svullet, hängande ögonlock
minskad pupill
rodnad i ögonvitan
svettningar i pannan och ansiktet
en känsla av oro och rastlöshet.
Den drabbade brukar inte må illa eller kräkas, vilket också skiljer Hortons huvudvärk från migrän.

Även om Hortons huvudvärk är mycket intensiv och obehaglig är den ofarlig.

Behandling för Hortons huvudvärk


Förebygg Hortonattacker
När man befinner sig i en huvudvärksperiod kan attacker utlösas av vissa läkemedel (särskilt nitroglycerin) eller små mängder alkohol, speciellt öl.

Det är viktigt att försöka komma fram till vad som utlöser huvudvärken. Undvik alkohol och rökning under perioder av attacker.

Det finns läkemedel som kan förebygga attacker av Hortons huvudvärk, se vidare under avsnittet om behandling.

Sök vård
Du bör uppsöka akutmottagning:

om du får plötslig och svår huvudvärk som du inte känner igen
om du får svår huvudvärk och feber, särskilt i samband med nackstelhet, slöhet och/eller om du är omtöcknad
om du får huvudvärk med dubbelseende och ser suddigt
om du får huvudvärk, illamående och kräkningar.
Du bör uppsöka vårdcentralen:

om du brukar ha huvudvärk men den ändrar karaktär eller om du får symtom som du inte haft tidigare
om huvudvärken utlöses eller förvärras när du hostar, nyser eller krystar
om du har huvudvärk och får tjock gulgrön eller blodig snuva
om huvudvärken börjar efter att du fyllt 50 år
om du har återkommande huvudvärk på natten eller morgonen.
Behandling av Hortons huvudvärk
Hortons huvudvärk går inte att bota men det finns bra behandling som lindrar besvären. Vid svårare attacker kan du ge dig själv en spruta eller nässprej som verkar snabbt. Det finns också läkemedel som kan ges i förebyggande syfte för att förhindra anfallen.

Sjukdomen Hortons huvudvärk


Hortons huvudvärk innebär återkommande attacker av mycket intensiv huvudvärk som uppträder på ena sidan av huvudet. Attackerna kommer en eller flera gånger per dygn, ofta nattetid, under perioder om flera veckor eller månader. Då bör du undvika vissa läkemedel, alkohol och rökning. Huvudvärken är mycket intensiv och obehaglig men ofarlig. Det finns bra behandling som lindrar besvären. Sök vård om du har svår, återkommande huvudvärk.

Hortons huvudvärk börjar ofta i 20-40-årsåldern och kan upphöra när man blir äldre. De flesta som får huvudvärken är män. Knappt en av
1 000 svenskar får årliga anfall av Hortons huvudvärk. Var tjugonde person med Hortons huvudvärk har någon i släkten med sjukdomen.

Hortons huvudvärk uppträder alltid på ena sidan av huvudet och återkommer i upprepade korta attacker. Värken är oerhört intensiv. Det kan kännas som om ögat trängs ut eller som om en kniv skär rätt in i ögat.

Huvudvärken skiljer sig på många sätt från migrän. Hortons huvudvärk återkommer alltid på samma sida av huvudet, i motsats till migrän, som oftast skiftar sida mellan anfallen.

Under attacken brukar den drabbade antingen sitta uppe eller rastlöst gå av och an. Hortonattackerna upprepas dygn efter dygn under veckor till månader. Sedan kan man vara besvärsfri under flera månader, ibland flera år. Det finns personer som har besvär året runt, men det är mycket ovanligt. Hos kvinnor brukar Hortons huvudvärk bli bättre under graviditet.

Vad ligger bakom Hortons huvudvärk?
Orsaken till Hortons huvudvärk är inte känd, men forskning har visat att det under anfall uppstår en vidgning och en kraftig svullnad av blodkärlen bakom det öga där huvudvärken sitter.

Kroppens egen dygnsrytm, den så kallade biologiska klockan, kan också vara inblandad in sjukdomen. Huvudvärken kommer ofta på natten, inte sällan på samma klockslag. Perioderna av värk är vanligast under höst och vår.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri