Symptom för Hortons huvudvärk


Rastlöshet
Svettnigar
Huvudvärk
Nästäppa
Rinnande ögon

Symtom på Hortons huvudvärk
Hortons huvudvärk ger anfall med:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

en mycket intensiv, skarp, skärande och ibland sprängande smärta
värk som alltid sitter på ena sidan av huvudet, oftast kring ögat
värk som varar från 15 minuter upp till tre timmar
huvudvärk i perioder som varar från några veckor till ett par månader
huvudvärk som kommer en eller flera gånger per dygn, ofta vid samma tidpunkt och gärna nattetid.
Förutom huvudvärken kan du få andra symtom:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

rinnande öga eller näsa
nästäppa
svullet, hängande ögonlock
minskad pupill
rodnad i ögonvitan
svettningar i pannan och ansiktet
en känsla av oro och rastlöshet.
Den drabbade brukar inte må illa eller kräkas, vilket också skiljer Hortons huvudvärk från migrän.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Även om Hortons huvudvärk är mycket intensiv och obehaglig är den ofarlig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Hortons huvudvärk


Förebygg Hortonattacker
När man befinner sig i en huvudvärksperiod kan attacker utlösas av vissa läkemedel (särskilt nitroglycerin) eller små mängder alkohol, speciellt öl.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det är viktigt att försöka komma fram till vad som utlöser huvudvärken. Undvik alkohol och rökning under perioder av attacker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns läkemedel som kan förebygga attacker av Hortons huvudvärk, se vidare under avsnittet om behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Du bör uppsöka akutmottagning:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

om du får plötslig och svår huvudvärk som du inte känner igen
om du får svår huvudvärk och feber, särskilt i samband med nackstelhet, slöhet och/eller om du är omtöcknad
om du får huvudvärk med dubbelseende och ser suddigt
om du får huvudvärk, illamående och kräkningar.
Du bör uppsöka vårdcentralen:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

om du brukar ha huvudvärk men den ändrar karaktär eller om du får symtom som du inte haft tidigare
om huvudvärken utlöses eller förvärras när du hostar, nyser eller krystar
om du har huvudvärk och får tjock gulgrön eller blodig snuva
om huvudvärken börjar efter att du fyllt 50 år
om du har återkommande huvudvärk på natten eller morgonen.
Behandling av Hortons huvudvärk
Hortons huvudvärk går inte att bota men det finns bra behandling som lindrar besvären. Vid svårare attacker kan du ge dig själv en spruta eller nässprej som verkar snabbt. Det finns också läkemedel som kan ges i förebyggande syfte för att förhindra anfallen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Hortons huvudvärk


Hortons huvudvärk innebär återkommande attacker av mycket intensiv huvudvärk som uppträder på ena sidan av huvudet. Attackerna kommer en eller flera gånger per dygn, ofta nattetid, under perioder om flera veckor eller månader. Då bör du undvika vissa läkemedel, alkohol och rökning. Huvudvärken är mycket intensiv och obehaglig men ofarlig. Det finns bra behandling som lindrar besvären. Sök vård om du har svår, återkommande huvudvärk.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hortons huvudvärk börjar ofta i 20-40-årsåldern och kan upphöra när man blir äldre. De flesta som får huvudvärken är män. Knappt en av
1 000 svenskar får årliga anfall av Hortons huvudvärk. Var tjugonde person med Hortons huvudvärk har någon i släkten med sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hortons huvudvärk uppträder alltid på ena sidan av huvudet och återkommer i upprepade korta attacker. Värken är oerhört intensiv. Det kan kännas som om ögat trängs ut eller som om en kniv skär rätt in i ögat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Huvudvärken skiljer sig på många sätt från migrän. Hortons huvudvärk återkommer alltid på samma sida av huvudet, i motsats till migrän, som oftast skiftar sida mellan anfallen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Under attacken brukar den drabbade antingen sitta uppe eller rastlöst gå av och an. Hortonattackerna upprepas dygn efter dygn under veckor till månader. Sedan kan man vara besvärsfri under flera månader, ibland flera år. Det finns personer som har besvär året runt, men det är mycket ovanligt. Hos kvinnor brukar Hortons huvudvärk bli bättre under graviditet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vad ligger bakom Hortons huvudvärk?
Orsaken till Hortons huvudvärk är inte känd, men forskning har visat att det under anfall uppstår en vidgning och en kraftig svullnad av blodkärlen bakom det öga där huvudvärken sitter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kroppens egen dygnsrytm, den så kallade biologiska klockan, kan också vara inblandad in sjukdomen. Huvudvärken kommer ofta på natten, inte sällan på samma klockslag. Perioderna av värk är vanligast under höst och vår.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp