Symptom för Kärlkramp (angina pectoris)


Bröstsmärta
Andningsvårighet

Symtom vid kärlkramp
Kärlkramp kan yttra sig på många olika sätt. Vanliga symtom är tryck och trånghetskänsla i bröstet vid ansträngning. Angina pectoris är latin och betyder just trångt bröst.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Smärtorna kan stråla ut mot ena eller båda armarna, mot ryggen och/eller kännas i halsen och i underkäken. Tyngdkänsla och andningsbesvär kan vara andra symtom. Symtomen går över efter några minuters vila.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Om symtomen inte går över när du vilat 15 minuter kan det vara instabil kärlkramp. Då krävs omedelbar behandling, varför ambulans ska tillkallas, ring 112.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Oftast är det fysisk eller psykisk ansträngning som utlöser kärlkrampen. Kyla och blåst kan förvärra situationen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Risker för att utveckla kärlkramp
Alla människor drabbas av åderförfettning. Processen börjar redan i fosterlivet, men därefter är livsstilen avgörande för hur snabbt sjukdomen utvecklas under livet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Man vet att 90 procent av alla hjärtinfarkter kan förklaras av riskfaktorer som går att påverka. Av dessa är rökning, höga blodfetter och bukfetma de allvarligaste riskerna. De svarar för närmare 70 procent av alla hjärtinfarkter. Övriga risker är högt blodtryck, diabetes, för mycket stress, för lite motion samt kost som innehåller för lite frukt och grönsaker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Man kan också ha arvsanlag för åderförfettning. Då är det extra viktigt att ha en sund livsstil.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Kärlkramp (angina pectoris)


Sök vård
Du ska alltid ringa 112 efter ambulans om du

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

får en stark, tryckande, kramande eller krampartad smärta i bröstet som inte försvinner inom 15 minuter
får en diffus men obehaglig känsla i bröstet som varar i mer än 15 minuter
får bröstsmärtor och samtidigt känner dig andfådd, kallsvettig eller får stark hjärtklappning
plötsligt får svåra andningsbesvär när du vilar.
Om det känns obehagligt eller smärtsamt i bröstet när du anstränger dig, men obehaget går över inom några minuter när du vilar – och senast inom 15 minuter – bör du ta kontakt med din husläkare inom några dagar. Det är viktigt med snar utredning och insättande av behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Viktigt!
Instabil kärlkramp är ett allvarligt tillstånd och du ska ringa 112 för att få omedelbar hjälp! Det kan nämligen röra sig om en begynnande hjärtinfarkt och då krävs omedelbara insatser som kan vara livräddande.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid kärlkramp
Att läkaren gör en kroppsundersökning är viktigt. I den ingår att bedöma allmäntillståndet, lyssna på hjärta och lungor, känna på olika pulsar, mäta blodtryck med mera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det ingår alltid ekg-undersökning och blodprover, bland annat blodvärde, blodsocker och blodfetter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Oftast görs arbets-ekg för att bedöma arbetsförmåga och eventuell syrebrist under ansträngning. Det är då behovet i hjärtmuskulaturen av blod, näring och syre ökar och då avslöjas det om tillgången på syre inte räcker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ultraljud ingår ofta – särskilt om det vid kroppsundersökningen upptäcks ett blåsljud från hjärtat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Kranskärlsröntgen utförs inte rutinmässigt, utom i de fall den medicinska behandlingen inte är tillräcklig. Kranskärlsröntgen kan även göras om arbetsprovet skulle ge misstanke om allvarliga förändringar i kranskärlen, eller vid instabil kärlkramp där blodprover eller ekg-bild talar för att kranskärlsröntgen skulle kunna påverka framtidsutsikterna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Även myocardscintigrafi kan komma ifråga vid oklara fall. Vid denna undersökning jämförs hjärtmuskelns blodförsörjning under arbete och vila. Myocardscintigrafi är särskilt intressant för att utesluta kärlkramp om ett arbetsprov givit ett oklart resultat. Undersökningen kan även utföras för att ta reda på om förträngningar som setts på kranskärlsröntgen verkligen orsakar dina symtom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av kärlkramp
Livsstil

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Grunden i behandlingen utgörs alltid av att förbättra livsstilen. Se råd ovan under rubriken Förebygga kärlkramp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Samtidigt som du lägger om din livsstil bör behandling med acetylsalicylsyra, betablockerare och blodfettssänkande läkemedel samt nitropreparat vid behov sättas in. Dessutom är det viktigt att behandla eventuellt högt blodtryck och diabetes med blodkärlsvidgande läkemedel. Läs om rekommenderade läkemedel enligt Kloka Listan vid kärlkramp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Räcker inte detta kan långverkande nitrater läggas till och nedanstående behandlingar komma ifråga.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om medicinerna ovan inte hjälper tillräckligt utförs kranskärlsröntgen för att se om det finns några förträngningar som kan behandlas med ballongvidgning eller bypass-operation. Dessa behandlingar förbättrar vanligen inte prognosen vid stabil kärlkramp utan ska bara göras när läkemedel inte hjälper mot besvären.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ballongvidgning
Ballongvidgning innebär att en kateter (slang) med en uppblåsbar ballong förs in genom ett blodkärl i ljumsken eller i handleden och vidare upp till hjärtat och in i det kranskärl som har en förträngning. När ballongen blåses upp inne i kärlet vidgas det förträngda kärlet, åderförfettningsplacken pressas in i kärlväggen och blodflödet blir bättre. Detta kombineras ofta med att en metallcylinder, stent, pressas in i kärlväggen för att minska risken att förträngningen återkommer. Dessutom ges under en period extra läkemedel som hämmar blodplättarnas ihopklibbning. På så sätt minskas risken för att nya förträngningar ska uppstå.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Bypass-operation
Bypass-operation, det vill säga kranskärlsoperation, innebär att friska blodkärl flyttas så att blodet kan passera utan hinder till själv hjärtmuskeln. De friska blodkärlen kan dels tas från benet, dels från bröstkorgens insida och kopplas in mellan aorta och hjärta så att blodet leds förbi förträngningarna i kranskärlen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vilken metod som är lämpligast bestäms av hjärtläkare och hjärtkirurger i samråd utifrån resultatet av kranskärlsröntgen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Att leva med kärlkramp
De flesta klarar av att leva ett vanligt liv med arbetsuppgifter och intressen trots kärlkrampen. Det finns inte heller några hinder för sexuellt samliv. Ibland kan hjälp behövas för att komma igenom de psykiska påfrestningar som varje sjukdom innebär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Kärlkramp (angina pectoris)


Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på förträngningar i kranskärlen, de blodkärl som försörjer hjärtat med blod och syre. Kärlkramp känns vanligen som tryck eller smärta i bröstet vid ansträngning. Du kan också vara andfådd. Män och kvinnor har liknande symtom, men hos vissa kvinnor kan symtomen vara lite mer otydliga, som trötthet och illamående. Om du får smärtor eller känner tryck mitt i bröstet som inte försvinner inom en kvart ska du söka vård akut via 112.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kärlkramp beror på förträngningar i kranskärlen som försörjer hjärtat med blod och syre. Kärlkramp är en vanlig sjukdom som finns i två typer – stabil och instabil:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Stabil kärlkramp
Stabil kärlkramp innebär att du oftast får symtom vid ansträngning. Symtomen har varit oförändrade den senaste månaden och är ganska förutsägbara. Detta tillstånd kan oftast skötas hos husläkaren, eventuellt i samråd med hjärtläkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Instabil kärlkramp
Instabil kärlkramp betyder nytillkommen kärlkramp eller försämring av tidigare stabil kärlkramp som nu kommer vid lättare ansträngning eller till och med i vila.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om du drabbats av denna typ är det ett allvarligt tillstånd och du ska ringa 112 för att få omedelbar hjälp. Det kan nämligen röra sig om en begynnande hjärtinfarkt och då krävs omedelbara insatser som kan vara livräddande.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Bakomliggande orsak
Hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans med stroke är de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Den bakomliggande orsaken är oftast ateroskleros, det vill säga åderförfettning och åderförkalkning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ateroskleros är en inflammatorisk sjukdom i kärlväggen. Blodfetterna spelar en betydande roll i uppbyggandet av åderförkalkningsplack som så småningom försvårar blodflödet i blodkärlen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om ateroskleros drabbar hjärtats kranskärl kommer tillgången på blod, syre och näring att vara mindre än vad som behövs i hjärtmuskulaturen då du anstränger dig. Då uppkommer oftast de första symtomen på kranskärlssjukdom – du orkar inte lika mycket som tidigare utan blir andfådd och känner obehag från bröstet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ateroskleros börjar redan i unga år. Den förvärras med åren och till slut kommer symtomen i form av kärlkramp. Processen är långsam och pågår under många år innan den ger symtom, men den skyndas på av exempelvis rökning. Kvinnor drabbas cirka tio år senare än män på grund av att östrogenets skyddande effekt upphör i klimakteriet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården