Symptom för Kikhosta


Symtom
Sjukdomen börjar med vanliga förkylningssymtom och hosta som kan hålla i sig ett par veckor. Sedan kommer den typiska hostan för kikhosta. Hostan kommer i stötar. När lungorna tömts på luft följer en inandning som ger ett kiknande ljud, därav namnet kikhosta. Ibland kan barnet få svårt att andas och blir blått i ansiktet av syrebristen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Barnet hostar upp segt slem och hostan framkallar ofta kräkningar. Barnet är vanligtvis feberfritt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Spädbarn kan på grund av syrebrist bli medvetslösa, men återfår medvetandet inom några sekunder. De här kraftiga hostanfallen kan komma ända upp till 40 gånger per dygn och hostan är mycket arbetsam både för barnet och för resten av familjen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det kan ta upp till åtta veckor innan symtomen avtar, men ibland håller de på i flera månader. Man räknar med att smittan avtar långsamt. Ett barn anses helt smittfritt cirka sex veckor efter det att sjukdomen brutit ut, även om hostan finns kvar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Ibland kan kikhosta övergå i lunginflammation och öroninflammation. Det beror på att kroppen är mer mottaglig än vanligt mot andra bakterier.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Kikhosta var förr i tiden en dödlig sjukdom, men dödligheten i Sverige har under senare år varit låg.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Kikhosta


Kikhosta är en mycket smittsam infektion som orsakas av en bakterie som sätter sig i luftvägarna. Bakterierna bildar ett gift som ger kikhostans speciella symtom. Det kan ta veckor eller månader innan besvären går över. Förebygg kikhosta genom att vaccinera ditt barn. Kontakta barnavårdscentralen om ditt barn är smittat, har kikhosta eller har fått nya besvär som kan tyda på en allvarlig följdsjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom om den drabbar barn under ett år. På grund av det vaccineras barnen tidigt. Tack vare vaccinering har sjukdomen blivit ganska sällsynt i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kikhosta överförs via droppsmitta när det sjuka barnet hostar eller nyser. Tiden mellan smittotillfället och till dess att sjukdomen bryter ut varierar mellan 5 och 15 dagar. Även om du haft kikhosta en gång ger det inte livslång immunitet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den behandlande läkaren anmäler inträffade fall till smittskyddsläkaren i länet och till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Kikhosta


Förebyggande
Det enda kända sättet att förebygga att ditt barn får kikhosta är vaccination enligt vaccinationsprogrammet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Om ditt spädbarn är ovaccinerat och utsätts för kikhostsmitta bör antibiotika ges i förebyggande syfte. Äldre barn som får kikhosta och har småsyskon som är under ett år bör av samma skäl antibiotikabehandlas för att minska risken för smitta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Egenvård
Ett barn som har kikhosta ska hållas hemma från förskola och skola under den tid som hostan är mest intensiv. På grund av smittorisken är det också viktigt att informera förskola och skola om barnets sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Symtomen kan lindras av frisk luft, så låt barnet vistas ute om det är möjligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Sök vård
Du bör kontakta din vårdcentral:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

om ditt barn är under ett år och du misstänker att det blivit utsatt för kikhostsmitta. Det är bra att tidigt sätta in antibiotika i förebyggande syfte.
om du misstänker att ditt barn har kikhosta. Då är det viktigt att kontakta sjukvården för att få en diagnos, så att förskola och skola kan informeras om att smittan finns.
om ditt barn har kikhosta och symtomen plötsligt förändras så att barnet får feber och sjukdomskänsla. Det kan tyda på någon allvarlig följdsjukdom, till exempel lunginflammation.
Undersökning
Läkaren utreder barnets symtom. Om kikhosta dessutom finns i omgivningen är det lätt att ställa diagnos. Läkaren kan också ta ett prov med en vaddpinne i näsan och sända provet för bakterieodling. Svaret kommer efter fem dagar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Behandling
Det finns ingen egentlig medicinsk behandling, men man kan förkorta den period som barnet smittar genom att ge antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Om barnet får antibiotika tidigt kan sjukdomsförloppet bli lättare. Om barnet redan börjat kikna har inte antibiotika någon effekt. Spädbarn som får kikhosta observeras ofta på sjukhus under sjukdomens mest intensiva period.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Vaccination
Sedan 1996 erbjuds alla spädbarn vaccin mot kikhosta. Vaccinet ges vid tre månaders, fem månaders och tolv månaders ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

För barn födda före 2002 rekommenderas att tioåringar ska få en påfyllnadsdos i skolan samtidigt med vaccinationen mot difteri och stelkramp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

För barn födda 2002 och senare rekommenderas att de vid fem års ålder skall få en påfyllnadsdos med kikhostevaccin samtidigt med vaccinationen mot polio, difteri och stelkramp. Därefter rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos av kikhostevaccin vid 14-16 års ålder när de vaccineras mot difteri och stelkramp i skolan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården