Symptom för Kikhosta


Symtom
Sjukdomen börjar med vanliga förkylningssymtom och hosta som kan hålla i sig ett par veckor. Sedan kommer den typiska hostan för kikhosta. Hostan kommer i stötar. När lungorna tömts på luft följer en inandning som ger ett kiknande ljud, därav namnet kikhosta. Ibland kan barnet få svårt att andas och blir blått i ansiktet av syrebristen.

Barnet hostar upp segt slem och hostan framkallar ofta kräkningar. Barnet är vanligtvis feberfritt.

Spädbarn kan på grund av syrebrist bli medvetslösa, men återfår medvetandet inom några sekunder. De här kraftiga hostanfallen kan komma ända upp till 40 gånger per dygn och hostan är mycket arbetsam både för barnet och för resten av familjen.

Det kan ta upp till åtta veckor innan symtomen avtar, men ibland håller de på i flera månader. Man räknar med att smittan avtar långsamt. Ett barn anses helt smittfritt cirka sex veckor efter det att sjukdomen brutit ut, även om hostan finns kvar.

Ibland kan kikhosta övergå i lunginflammation och öroninflammation. Det beror på att kroppen är mer mottaglig än vanligt mot andra bakterier.

Kikhosta var förr i tiden en dödlig sjukdom, men dödligheten i Sverige har under senare år varit låg.

Sjukdomen Kikhosta


Kikhosta är en mycket smittsam infektion som orsakas av en bakterie som sätter sig i luftvägarna. Bakterierna bildar ett gift som ger kikhostans speciella symtom. Det kan ta veckor eller månader innan besvären går över. Förebygg kikhosta genom att vaccinera ditt barn. Kontakta barnavårdscentralen om ditt barn är smittat, har kikhosta eller har fått nya besvär som kan tyda på en allvarlig följdsjukdom.

Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom om den drabbar barn under ett år. På grund av det vaccineras barnen tidigt. Tack vare vaccinering har sjukdomen blivit ganska sällsynt i Sverige.

Kikhosta överförs via droppsmitta när det sjuka barnet hostar eller nyser. Tiden mellan smittotillfället och till dess att sjukdomen bryter ut varierar mellan 5 och 15 dagar. Även om du haft kikhosta en gång ger det inte livslång immunitet.

Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den behandlande läkaren anmäler inträffade fall till smittskyddsläkaren i länet och till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Behandling för Kikhosta


Förebyggande
Det enda kända sättet att förebygga att ditt barn får kikhosta är vaccination enligt vaccinationsprogrammet.

Om ditt spädbarn är ovaccinerat och utsätts för kikhostsmitta bör antibiotika ges i förebyggande syfte. Äldre barn som får kikhosta och har småsyskon som är under ett år bör av samma skäl antibiotikabehandlas för att minska risken för smitta.

Egenvård
Ett barn som har kikhosta ska hållas hemma från förskola och skola under den tid som hostan är mest intensiv. På grund av smittorisken är det också viktigt att informera förskola och skola om barnets sjukdom.

Symtomen kan lindras av frisk luft, så låt barnet vistas ute om det är möjligt.

Sök vård
Du bör kontakta din vårdcentral:

om ditt barn är under ett år och du misstänker att det blivit utsatt för kikhostsmitta. Det är bra att tidigt sätta in antibiotika i förebyggande syfte.
om du misstänker att ditt barn har kikhosta. Då är det viktigt att kontakta sjukvården för att få en diagnos, så att förskola och skola kan informeras om att smittan finns.
om ditt barn har kikhosta och symtomen plötsligt förändras så att barnet får feber och sjukdomskänsla. Det kan tyda på någon allvarlig följdsjukdom, till exempel lunginflammation.
Undersökning
Läkaren utreder barnets symtom. Om kikhosta dessutom finns i omgivningen är det lätt att ställa diagnos. Läkaren kan också ta ett prov med en vaddpinne i näsan och sända provet för bakterieodling. Svaret kommer efter fem dagar.

Behandling
Det finns ingen egentlig medicinsk behandling, men man kan förkorta den period som barnet smittar genom att ge antibiotika.

Om barnet får antibiotika tidigt kan sjukdomsförloppet bli lättare. Om barnet redan börjat kikna har inte antibiotika någon effekt. Spädbarn som får kikhosta observeras ofta på sjukhus under sjukdomens mest intensiva period.

Vaccination
Sedan 1996 erbjuds alla spädbarn vaccin mot kikhosta. Vaccinet ges vid tre månaders, fem månaders och tolv månaders ålder.

För barn födda före 2002 rekommenderas att tioåringar ska få en påfyllnadsdos i skolan samtidigt med vaccinationen mot difteri och stelkramp.

För barn födda 2002 och senare rekommenderas att de vid fem års ålder skall få en påfyllnadsdos med kikhostevaccin samtidigt med vaccinationen mot polio, difteri och stelkramp. Därefter rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos av kikhostevaccin vid 14-16 års ålder när de vaccineras mot difteri och stelkramp i skolan.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum