Symptom för Kikhosta


Symtom
Sjukdomen börjar med vanliga förkylningssymtom och hosta som kan hålla i sig ett par veckor. Sedan kommer den typiska hostan för kikhosta. Hostan kommer i stötar. När lungorna tömts på luft följer en inandning som ger ett kiknande ljud, därav namnet kikhosta. Ibland kan barnet få svårt att andas och blir blått i ansiktet av syrebristen.

Barnet hostar upp segt slem och hostan framkallar ofta kräkningar. Barnet är vanligtvis feberfritt.

Spädbarn kan på grund av syrebrist bli medvetslösa, men återfår medvetandet inom några sekunder. De här kraftiga hostanfallen kan komma ända upp till 40 gånger per dygn och hostan är mycket arbetsam både för barnet och för resten av familjen.

Det kan ta upp till åtta veckor innan symtomen avtar, men ibland håller de på i flera månader. Man räknar med att smittan avtar långsamt. Ett barn anses helt smittfritt cirka sex veckor efter det att sjukdomen brutit ut, även om hostan finns kvar.

Ibland kan kikhosta övergå i lunginflammation och öroninflammation. Det beror på att kroppen är mer mottaglig än vanligt mot andra bakterier.

Kikhosta var förr i tiden en dödlig sjukdom, men dödligheten i Sverige har under senare år varit låg.

Sjukdomen Kikhosta


Kikhosta är en mycket smittsam infektion som orsakas av en bakterie som sätter sig i luftvägarna. Bakterierna bildar ett gift som ger kikhostans speciella symtom. Det kan ta veckor eller månader innan besvären går över. Förebygg kikhosta genom att vaccinera ditt barn. Kontakta barnavårdscentralen om ditt barn är smittat, har kikhosta eller har fått nya besvär som kan tyda på en allvarlig följdsjukdom.

Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom om den drabbar barn under ett år. På grund av det vaccineras barnen tidigt. Tack vare vaccinering har sjukdomen blivit ganska sällsynt i Sverige.

Kikhosta överförs via droppsmitta när det sjuka barnet hostar eller nyser. Tiden mellan smittotillfället och till dess att sjukdomen bryter ut varierar mellan 5 och 15 dagar. Även om du haft kikhosta en gång ger det inte livslång immunitet.

Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den behandlande läkaren anmäler inträffade fall till smittskyddsläkaren i länet och till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Behandling för Kikhosta


Förebyggande
Det enda kända sättet att förebygga att ditt barn får kikhosta är vaccination enligt vaccinationsprogrammet.

Om ditt spädbarn är ovaccinerat och utsätts för kikhostsmitta bör antibiotika ges i förebyggande syfte. Äldre barn som får kikhosta och har småsyskon som är under ett år bör av samma skäl antibiotikabehandlas för att minska risken för smitta.

Egenvård
Ett barn som har kikhosta ska hållas hemma från förskola och skola under den tid som hostan är mest intensiv. På grund av smittorisken är det också viktigt att informera förskola och skola om barnets sjukdom.

Symtomen kan lindras av frisk luft, så låt barnet vistas ute om det är möjligt.

Sök vård
Du bör kontakta din vårdcentral:

om ditt barn är under ett år och du misstänker att det blivit utsatt för kikhostsmitta. Det är bra att tidigt sätta in antibiotika i förebyggande syfte.
om du misstänker att ditt barn har kikhosta. Då är det viktigt att kontakta sjukvården för att få en diagnos, så att förskola och skola kan informeras om att smittan finns.
om ditt barn har kikhosta och symtomen plötsligt förändras så att barnet får feber och sjukdomskänsla. Det kan tyda på någon allvarlig följdsjukdom, till exempel lunginflammation.
Undersökning
Läkaren utreder barnets symtom. Om kikhosta dessutom finns i omgivningen är det lätt att ställa diagnos. Läkaren kan också ta ett prov med en vaddpinne i näsan och sända provet för bakterieodling. Svaret kommer efter fem dagar.

Behandling
Det finns ingen egentlig medicinsk behandling, men man kan förkorta den period som barnet smittar genom att ge antibiotika.

Om barnet får antibiotika tidigt kan sjukdomsförloppet bli lättare. Om barnet redan börjat kikna har inte antibiotika någon effekt. Spädbarn som får kikhosta observeras ofta på sjukhus under sjukdomens mest intensiva period.

Vaccination
Sedan 1996 erbjuds alla spädbarn vaccin mot kikhosta. Vaccinet ges vid tre månaders, fem månaders och tolv månaders ålder.

För barn födda före 2002 rekommenderas att tioåringar ska få en påfyllnadsdos i skolan samtidigt med vaccinationen mot difteri och stelkramp.

För barn födda 2002 och senare rekommenderas att de vid fem års ålder skall få en påfyllnadsdos med kikhostevaccin samtidigt med vaccinationen mot polio, difteri och stelkramp. Därefter rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos av kikhostevaccin vid 14-16 års ålder när de vaccineras mot difteri och stelkramp i skolan.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter