Symptom för Kolera


Diarré

Symtom på kolera
I de flesta fall är kolera en lindrig sjukdom med övergående diarréer. Ungefär 75 procent av de smittade utvecklar inga symtom, men kan ändå vara smittbärare. I andra fall är sjukdomen allvarlig med stora vattniga diarréer. Diarréerna kan uppgå till mer än 20 liter per dygn. En så stor vätskeförlust ger en snabb uttorkning och kan leda till döden om inte behandling ges i tid. Vanligtvis kräks man inte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Kolera


Behandling av kolera
De flesta fall av kolera kan behandlas med vatten-socker-saltlösningar som man dricker. Om man sätter in vätskebehandling tidigt är dödligheten i kolera mycket låg.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Patienter som är mycket uttorkade behöver få vätska med salter genom dropp. I dessa fall ger man också antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Kolera


Kolera är en tarminfektion som orsakas av bakterien Vibrio cholerae. Den sprids genom förorenad mat eller vatten, och kan ge kraftiga, vattniga diarréer. Detta kan leda till vätskebrist, som kan vara livshotande om man inte snabbt ersätter den förlorade vätskan. Bara om du vistas en längre tid i områden där kolera är vanligt rekommenderas vaccination.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kolera orsakade stora epidemier över flera kontinenter under 1800-talet. I Sverige dog tusentals människor i sjukdomen. Idag förekommer kolera framförallt i länder med dåliga hygieniska förhållanden där smittat avloppsvatten kan förorena dricksvatten och mat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kolera förekommer i stora delar av Afrika och Asien. Större utbrott inträffar regelbundet. Sjukdomen förekommer också i Sydamerika, men är mindre vanlig där. Översvämningar, naturkatastrofer och krig bidrar till dåliga sanitära förhållanden och till att vattenförsörjningen blir osäker vilket ökar risken för kolera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården