Symptom för Lungcancer


Sämre matlust
Andningsvårighet
Hosta
Hostar blod

Symtom
Lungcancer ger ofta inga symtom förrän sjukdomen redan är långt gången. Några symtom är:

hosta, eventuellt blodblandad upphostning
upprepade lunginflammationer eller luftrörsinfektioner
trötthet
smärta i bröstet
andningsbesvär
heshet
minskad aptit och vikt
ledbesvär.
Dessa symtom kan också orsakas av andra sjukdomar än lungcancer.

Behandling för Lungcancer


Förebyggande
Rökning är den viktigaste orsaken till lungcancer. För dig som röker är det bästa sättet att förebygga lungcancer att sluta röka. Risken för att drabbas av sjukdomen minskar gradvis efter att man slutat röka. Det är också bra att undvika miljöer och situationer där du utsätts för stora mängder tobaksrök.

Sök vård
Vänd dig till din husläkarmottagning:

om du är rökare och har långdragen hosta
om du drabbas av återkommande lunginflammationer och luftvägsinfektioner
om du får några av de andra symtomen som räknas upp ovan.
Undersökning
Med hjälp av lungröntgen kan man bedöma tumörens läge och omfattning. Ibland kan undersökningen behöva kompletteras med datortomografi (skiktröntgen).

Diagnosen lungcancer ställs vanligen med hjälp av bronkoskopi, en undersökningsmetod där läkaren undersöker luftrören med en böjlig, kameraförsedd slang (bronkoskop) som förs ned i lungorna via svalg och luftstrupe. Med hjälp av bronkoskopet kan läkaren också ta cellprov från lungvävnaden.

Om cancerns läge gör att den inte kan undersökas med bronkoskop via luftstrupen kan läkaren ta ett cellprov direkt från lungtumören med en tunn nål som förs in genom bröstkorgen.

Proverna skickas på mikroskopisk analys och kan berätta om patienten har lungcancer och vilken form det i så fall rör sig om. Provsvaren brukar komma efter någon vecka.

Behandling
Icke-småcellig lungcancer kan behandlas med operation om tumören är begränsad till ena lungan. Strålbehandling är ett alternativ för personer som inte klarar operation. Cytostatika ges i vissa fall efter operationen. Det är läkemedel som angriper cancercellerna.

Om tumören är spridd i kroppen behandlar man med cytostatika. Tumörer med lokal spridning kan behandlas med en kombination av strålning och cytostatika.

Småcellig lungcancer behandlas i första hand med cytostatika. I vissa fall ges även strålbehandling.

Det pågår intensiv forskning kring diagnostisering och behandling av lungcancer, och behandlingsmetoderna förbättras ständigt. På senare år har det tillkommit nya tillväxthämmande läkemedel som används i behandlingen av vissa lungcancerformer, och flera nya läkemedel är under utprovning.

Patienter med lungcancer lever i dag längre än de gjorde tidigare tack vare ökade kunskaper om sjukdomen.

Sjukdomen Lungcancer


Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Drygt 3000 svenskar får diagnosen lungcancer varje år. Forskningen visar entydigt att rökning är den främsta orsaken till sjukdomen. Nio av tio som utvecklar lungcancer är rökare.

Lungcancer är vanligast hos män. Men sjukdomen ökar hos kvinnor, vilket kan förklaras med att allt fler kvinnor röker. Bland dem som är yngre än 55 år är det i dag fler kvinnor än män som får lungcancer.

Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig och icke-småcellig lungcancer.

Småcellig lungcancer växer mycket snabbt och sprider sig till andra organ tidigt under sjukdomen. Den är starkt sammankopplad med rökning och svarar för ungefär 15 procent av lungcancerfall.

Icke-småcellig lungcancer är den andra huvudtypen av lungcancer. Den vanligaste formen av icke-småcellig lungcancer är i dag adenocarcinom, som också kan drabba icke-rökare.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum