Symptom för Lungcancer


Sämre matlust
Andningsvårighet
Hosta
Hostar blod

Symtom
Lungcancer ger ofta inga symtom förrän sjukdomen redan är långt gången. Några symtom är:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

hosta, eventuellt blodblandad upphostning
upprepade lunginflammationer eller luftrörsinfektioner
trötthet
smärta i bröstet
andningsbesvär
heshet
minskad aptit och vikt
ledbesvär.
Dessa symtom kan också orsakas av andra sjukdomar än lungcancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Lungcancer


Förebyggande
Rökning är den viktigaste orsaken till lungcancer. För dig som röker är det bästa sättet att förebygga lungcancer att sluta röka. Risken för att drabbas av sjukdomen minskar gradvis efter att man slutat röka. Det är också bra att undvika miljöer och situationer där du utsätts för stora mängder tobaksrök.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Vänd dig till din husläkarmottagning:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

om du är rökare och har långdragen hosta
om du drabbas av återkommande lunginflammationer och luftvägsinfektioner
om du får några av de andra symtomen som räknas upp ovan.
Undersökning
Med hjälp av lungröntgen kan man bedöma tumörens läge och omfattning. Ibland kan undersökningen behöva kompletteras med datortomografi (skiktröntgen).

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Diagnosen lungcancer ställs vanligen med hjälp av bronkoskopi, en undersökningsmetod där läkaren undersöker luftrören med en böjlig, kameraförsedd slang (bronkoskop) som förs ned i lungorna via svalg och luftstrupe. Med hjälp av bronkoskopet kan läkaren också ta cellprov från lungvävnaden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om cancerns läge gör att den inte kan undersökas med bronkoskop via luftstrupen kan läkaren ta ett cellprov direkt från lungtumören med en tunn nål som förs in genom bröstkorgen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Proverna skickas på mikroskopisk analys och kan berätta om patienten har lungcancer och vilken form det i så fall rör sig om. Provsvaren brukar komma efter någon vecka.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Icke-småcellig lungcancer kan behandlas med operation om tumören är begränsad till ena lungan. Strålbehandling är ett alternativ för personer som inte klarar operation. Cytostatika ges i vissa fall efter operationen. Det är läkemedel som angriper cancercellerna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om tumören är spridd i kroppen behandlar man med cytostatika. Tumörer med lokal spridning kan behandlas med en kombination av strålning och cytostatika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Småcellig lungcancer behandlas i första hand med cytostatika. I vissa fall ges även strålbehandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det pågår intensiv forskning kring diagnostisering och behandling av lungcancer, och behandlingsmetoderna förbättras ständigt. På senare år har det tillkommit nya tillväxthämmande läkemedel som används i behandlingen av vissa lungcancerformer, och flera nya läkemedel är under utprovning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Patienter med lungcancer lever i dag längre än de gjorde tidigare tack vare ökade kunskaper om sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Lungcancer


Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Drygt 3000 svenskar får diagnosen lungcancer varje år. Forskningen visar entydigt att rökning är den främsta orsaken till sjukdomen. Nio av tio som utvecklar lungcancer är rökare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Lungcancer är vanligast hos män. Men sjukdomen ökar hos kvinnor, vilket kan förklaras med att allt fler kvinnor röker. Bland dem som är yngre än 55 år är det i dag fler kvinnor än män som får lungcancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig och icke-småcellig lungcancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Småcellig lungcancer växer mycket snabbt och sprider sig till andra organ tidigt under sjukdomen. Den är starkt sammankopplad med rökning och svarar för ungefär 15 procent av lungcancerfall.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Icke-småcellig lungcancer är den andra huvudtypen av lungcancer. Den vanligaste formen av icke-småcellig lungcancer är i dag adenocarcinom, som också kan drabba icke-rökare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården