Symptom för MRSA


Symtom vid MRSA
De flesta som har MRSA får inga symtom alls. De är bara bärare av bakterierna, till exempel på huden eller i näsan. I de fall då bakterierna orsakar sjukdom är sårinfektioner och andra hudinfektioner vanligast.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Smitta
Erfarenheten visar att MRSA och andra motståndskraftiga bakterier sprids särskilt lätt i sjukhus/sjukhemsmiljöer. Orsaken är att många av patienterna där behandlas med antibiotika. När antibiotika har dödat de bakterier som är känsliga skapas ett livsutrymme för bakterier med motståndskraft mot det antibiotikum som använts. Kommer en motståndskraftig bakteriestam in i sjukvården kan risken för spridning därför vara större än ute i övriga samhället.
Inom vården smittar bakterier inte bara genom direktkontakt mellan patienter och personal, utan även direkt mellan patienter och personer utanför sjukhusmiljön. Bakterier som orsakar infektioner trivs och förökar sig gärna i sår, eksem och i katetrar som är vanliga bland patienter på sjukhus och sjukhem.
En utveckling som är tydlig, inte minst i Stockholm, är att antalet smittade med MRSA ökar kraftigast ute i samhället, utanför sjukhusmiljön.
Särskilt stor är risken att smittas med MRSA om man vårdats på sjukhus utanför Sverige där MRSA är mycket vanligare än hos oss. Så mycket som en tredjedel av alla nya fall av MRSA har smittats utomlands.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen MRSA


MRSA, methicillinresistent Staphylococcus aureus, är en stafylokockbakterie som har blivit motståndskraftig, resistent, mot vanlig antibiotika. Det betyder att bakterien inte längre påverkas av våra vanligaste penicilliner och penicillinliknande antibiotika. I övrigt skiljer den sig inte från vanliga gula stafylokocker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

MRSA är en stafylokockbakterie som har blivit resistent mot vanlig antibiotika. Den motståndskraftiga bakterien kan vanligen orsaka sår eller andra enklare hudinfektioner. Enkla sårinfektioner med MRSA är oftast inte allvarligare än andra sårinfektioner och behöver sällan behandlas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

MRSA har ökat i Sverige, men är fortfarande ovanlig här jämfört med länder utanför Norden. Infektion med stafylokocker kallas ibland felaktigt för sjukhussjuka. Smittan sprids särskilt lätt i sjukhus-/sjukhemsmiljöer där många patienter, som är speciellt mottagliga för infektioner, vårdas. Men MRSA förekommer även hos personer som inte varit i kontakt med sjukvården.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

En berättigad rädsla finns att vi även i Sverige i framtiden ska få en situation där vi får svårt att behandla allvarliga infektioner – till exempel bakterietillväxt i blodet (blodförgiftning) – på grund av en ökad förekomst av motståndskraftiga bakterier.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för MRSA


Förebygg MRSA-smitta
MRSA sprids genom kontaktsmitta. Goda hygienrutiner är viktiga i alla vårdsituationer och i alla miljöer inom vården för att undvika smittspridning. Sjukvårdspersonalen har skyddande överdragskläder och är extra noga med att tvätta och desinficera händerna efter behandling av MRSA-infekterade patienter.
Om man på sjukhus misstänker att en patient har en infektion som orsakas av MRSA, eller bara bär på bakterien utan att vara sjuk, vårdas patienten på eget rum tills man fått provsvar. Prover från sjukhuspatienter, som misstänks vara smittade med MRSA, kontrollodlas. Detta för att inte andra patienter ska smittas.
Det är också viktigt att de som vet med sig att de är, eller tidigare varit, infekterade med eller burit på MRSA-bakterier berättar det för vårdpersonalen så att smitta kan undvikas.
Inom Stockholms läns landsting finns även ett särskilt MRSA-team som ger informationsstöd till dem som har smittats med MRSA. Den som bär på MRSA får ett särskilt behandlings-/informationskort för att underlätta information vid kontakt med sjukvården.
Sök vård
Om du har ett sår som är infekterat och inte läker bör du kontakta din vårdcentral.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Om du söker sjukvård i Sverige och nyligen – under de senaste sex månaderna – har haft kontakt med sjukvård utanför Sverige bör du tala om det för din läkare.
Har du någon gång haft MRSA bör du också berätta det för din läkare. Det finns risk för att bakterierna kan dyka upp igen, till exempel om du får ett sår eller får behandling med antibiotika.
Om du har haft MRSA och undrar över något bör du i första hand kontakta den läkare som behandlat dig.
Behandling av MRSA-infektion
MRSA behöver inte behandlas oftare än andra bakterier. I de flesta fall tar kroppens immunförsvar själv hand om bakterierna och oskadliggör dem utan behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Det är viktigt att infekterade sår sköts ordentligt för att förhindra ytterligare infektioner och att smitta sprids. Det är först när bakterierna orsakar besvärliga infektioner som inte läker som det kan bli nödvändigt att sätta in behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården