Symptom för Njursvikt (uremi)


Förvirring
Illamående
Kräkningar
Kramper
Medvetslöshet
Sämre matlust
Svår Koncentrationsförmåga
Svullnad
Trötthet
Andnöd

Symtom
Vid kronisk njursvikt utvecklas sjukdomen gradvis och symtomen kommer först efter en längre tids sjukdom. Ett vanligt symtom är att du samlar på dig vätska, kanske blir svullen och får högt blodtryck.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Du kan också känna dig onormalt trött och orkeslös, ha dålig aptit och koncentrationssvårigheter. Du kan se blek ut på grund av en blodbrist som är vanlig vid kronisk njursvikt. Hela allmäntillståndet försämras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtom på akut njursvikt
Förloppet är betydligt snabbare vid akut njursvikt. Ett tecken kan vara att mängden urin minskar kraftigt och i vissa fall upphör helt. Det händer emellertid inte alltid – du kan producera lika mycket urin som tidigare även om du får akut njursvikt. Andra symtom är dålig aptit, illamående, kräkningar och allmän sjukdomskänsla.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Utan behandling kan en svårt njursjuk person så småningom få andnöd, kramper, bli förvirrad och omtöcknad för att slutligen bli medvetslös.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Njursvikt (uremi)


Råd vid njursvikt
Det är viktigt att vara sparsam med salt. När njurfunktionen har sjunkit till ungefär en femtedel av det normala, kan det även vara klokt att även äta mindre protein (kött, fisk, mjölkprodukter). Du bör dock aldrig minska ditt proteinintag utan att ha talat med din doktor och en dietist.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Eftersom vissa läkemedel kan skada njurarna bör du inte ta mediciner utan din läkares inrådan. Rökning och hög och långvarig användning av smärtstillande läkemedel ökar risken för njursvikt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Akutmottagning på sjukhus
Om du misstänker att du eller någon annan har insjuknat i svår njursvikt ska du kontakta akutmottagning på sjukhus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vårdcentral
Vid mindre svåra symtom som kan misstänkas vara njursvikt bör du kontakta din vårdcentral. Några enkla prover ger snabbt besked.
Undersökning vid njursvikt
Njursjukdom kan enkelt påvisas genom blodprov och urinprov. Höga halter av slaggprodukter i blodet och äggvita i urinen talar för njursjukdom. Mer exakt diagnos av njursvikt fastställs med hjälp av ultraljudsundersökning av njurarna och eventuellt med en njurbiopsi. Det innebär att ett prov från njurarnas vävnad tas för mikroskopisk undersökning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Har du drabbats av kronisk njursvikt behöver du regelbundet lämna blod- och urinprov för kontroll av mängden slaggprodukter i blodet och förekomsten av äggvita i urinen. Blodtrycket, som stiger vid njursjukdom, ska också kontrolleras noga.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av njursvikt
Läkemedel
I första hand försöker man att behandla njursjukdomen med läkemedel. Med läkemedel och ändrade kostvanor kan kroppens vätske- och mineralbalans normaliseras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Dialys
Blir njursvikten uttalad måste du behandlas med dialys eller njurtransplantation. Dialys är en behandling som innebär att blodet renas från slaggprodukter på konstgjord väg. Det kan göras antingen på sjukhus eller i hemmet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Transplantation
Vid transplantation får patienten en ny njure, antingen från en anhörig eller en avliden donator. Efter en njurtransplantation krävs livslång behandling med kortison och cellgift för att kroppen inte ska stöta bort det främmande organet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Njursvikt (uremi)


Njursvikt, som kan vara akut eller kronisk, betyder att njurarna inte fungerar som de ska. Symtom kan bland annat vara svullnader, andnöd och högt blodtryck. Framför allt om tillståndet har kommit hastigt, ska du vända dig till akutmottagning. Om symtomen har kommit mer smygande och du inte är kraftigt påverkad bör du ta kontakt med din vårdcentral.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Njursvikt som leder till symtom kallas för uremi. Tillståndet kan vara livshotande om det inte behandlas. Vid njursvikt kan du få andnöd, kramper, bli förvirrad, omtöcknad och förlora medvetandet. Njursvikt kan antingen vara kronisk eller akut.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid svår njursvikt kan vatten samlas i kroppen så att man svullnar och kan få svårt att andas. Blodtrycket kan stiga och man kan må illa på grund av att slaggämnen samlas och förgiftar kroppen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Njurarnas uppgift är framför allt att bevara kroppens vatten- och saltbalans och utsöndra slaggämnen. Dessutom bildar njurarna viktiga hormoner som reglerar blodtrycket och bildningen av röda blodkroppar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Kronisk njursvikt
Kronisk njursvikt orsakas av kroniska njurinflammationer och ärftliga njursjukdomar. Även diabetes, högt blodtryck, åderförkalkning och andra systemsjukdomar kan leda till kronisk njursvikt. Kronisk njursvikt kan påverka och skada samtliga vävnader och organ i kroppen, till exempel hjärta och kärl, skelett, nerver och muskler.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Akut njursvikt
Akut njursvikt orsakas av olika sjukdomar som njurinflammation och tillstånd där det har uppstått ett hinder för urinavflödet, till exempel prostataförstoring, njursten och så vidare. Akut njursvikt kan också uppstå när för lite blod kommer till njurarna, som vid uttorkning eller hjärtsvikt. Även vissa läkemedel, som vissa smärtstillande medel, och svampförgiftning kan ge akut njursvikt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp