Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)

Sjukdom - Öron, näsa, hals

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)


Nedstämd/Deprimerad
Svår Koncentrationsförmåga
Trötthet
Kissnödig
Huvudvärk
Andningsuppehall
Snarkningar

Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom
Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom är snarkningar, andningsuppehåll med bevarade andningsrörelser under sömnen och att du känner dig påverkad under dagen. Förutom sömnighet eller uttalad trötthet är andra vanliga symtom huvudvärk på morgonen, svårigheter att koncentrera sig och att man ofta behöver gå upp och kissa på natten. Impotens och depression kan också vara tecken på obstruktivt sömnapnésyndrom.

Det finns en koppling mellan hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och sömnapné. Vid högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och samtidigt symtom på sömnapné bör man göra en sömnapné-undersökning.

Behandling för Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)


Behandling av obstruktivt stömnapnésyndrom
CPAP-apparat
Sömnapné kan behandlas med hjälp av en kompressorförsedd andningsapparat, en så kallad CPAP-apparat (continuous positive airway pressure). Rumsluft med svagt övertryck leds genom en näsmask ner i svalget och hindrar luftvägarna från att täppas till under sömnen.

Antiapné-tandskena
En antiapné-tandskena hjälper till att föra fram underkäken och håller luftvägarna fria från sömnapné och snarkning. Skenan görs av en specialisttandläkare. En specialistläkare kan skicka en remiss till tandvården.

Operation
Svalgkirurgi kan hjälpa mot snarkning och andningsuppehåll men lämpar sig bäst om man har stora halsmandlar, inte har övervikt och inte är sjuk i övrigt. Operation kan vara ett förstahandsalternativ om man är ung och har stora halsmandlar. Annars bör man ha provat CPAP och tandskena först.

Det har utvecklats en mängd olika ingrepp och tekniker för att vidga luftvägarna. Den vanligaste metoden är att ta bort halsmandlarna och slemhinneöverskottet i mjuka gommen. Gombågarna sys sedan åt sidan för att vidga svalget.

Sjukdomen Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)


Obstruktivt sömnapnésyndrom innebär att man får ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen. Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom är bland annat snarkning och att man känner sig trött eller sömnig under dagen. Kontakta vårdcentralen om du har symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom.

Ungefär 10 procent av dem som snarkar regelbundet drabbas av så kallat obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Det innebär att man får ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen. Andningsuppehållen, eller sömnapnéerna, beror på att andningsvägen täpps till av den avslappnade muskulaturen i svalget.

Antalet sömnapnéer kan variera. I vissa fall kan de vara flera hundra per natt. Sjukdomen obstruktivt sömnapnésyndrom innebär att man har fler än fem sömnapnéer per timme och är sömnig eller trött under dagen.

Andningsuppehållen gör att blodets syrehalt sjunker. Det stimulerar utsöndring av stresshormoner så att kroppen sätts i larmberedskap under sömnen. Det kan ge stora påfrestningar på hjärt- och kärlsystemet. Andningsuppehållen gör även att man får en orolig sömn och kan småvakna, vilket påverkar sömnkvaliteten negativt. Vissa har upp till hundra andingsuppehåll per timme, vilket anses mycket allvarligt för hjärta och hjärna.

Det finns även en annan typ av sömnapné: central sömnapné. Personer som har centrala apnéer, centrala andningsuppehåll, ligger helt stilla och gör inga andningsrörelser. De snarkar heller inte, till skillnad från personer med obstruktiv sömnapné. Centrala apnéer kan bero på en störning i hjärnan efter exempelvis en stroke.

Äldre kan normalt ha fem andningsuppehåll per sömntimme.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri