Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)

Sjukdom - Öron, näsa, hals

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)


Nedstämd/Deprimerad
Svår Koncentrationsförmåga
Trötthet
Kissnödig
Huvudvärk
Andningsuppehall
Snarkningar

Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom
Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom är snarkningar, andningsuppehåll med bevarade andningsrörelser under sömnen och att du känner dig påverkad under dagen. Förutom sömnighet eller uttalad trötthet är andra vanliga symtom huvudvärk på morgonen, svårigheter att koncentrera sig och att man ofta behöver gå upp och kissa på natten. Impotens och depression kan också vara tecken på obstruktivt sömnapnésyndrom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det finns en koppling mellan hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och sömnapné. Vid högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och samtidigt symtom på sömnapné bör man göra en sömnapné-undersökning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)


Behandling av obstruktivt stömnapnésyndrom
CPAP-apparat
Sömnapné kan behandlas med hjälp av en kompressorförsedd andningsapparat, en så kallad CPAP-apparat (continuous positive airway pressure). Rumsluft med svagt övertryck leds genom en näsmask ner i svalget och hindrar luftvägarna från att täppas till under sömnen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Antiapné-tandskena
En antiapné-tandskena hjälper till att föra fram underkäken och håller luftvägarna fria från sömnapné och snarkning. Skenan görs av en specialisttandläkare. En specialistläkare kan skicka en remiss till tandvården.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Operation
Svalgkirurgi kan hjälpa mot snarkning och andningsuppehåll men lämpar sig bäst om man har stora halsmandlar, inte har övervikt och inte är sjuk i övrigt. Operation kan vara ett förstahandsalternativ om man är ung och har stora halsmandlar. Annars bör man ha provat CPAP och tandskena först.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det har utvecklats en mängd olika ingrepp och tekniker för att vidga luftvägarna. Den vanligaste metoden är att ta bort halsmandlarna och slemhinneöverskottet i mjuka gommen. Gombågarna sys sedan åt sidan för att vidga svalget.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna (OSAS)


Obstruktivt sömnapnésyndrom innebär att man får ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen. Symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom är bland annat snarkning och att man känner sig trött eller sömnig under dagen. Kontakta vårdcentralen om du har symtom på obstruktivt sömnapnésyndrom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ungefär 10 procent av dem som snarkar regelbundet drabbas av så kallat obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Det innebär att man får ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen. Andningsuppehållen, eller sömnapnéerna, beror på att andningsvägen täpps till av den avslappnade muskulaturen i svalget.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Antalet sömnapnéer kan variera. I vissa fall kan de vara flera hundra per natt. Sjukdomen obstruktivt sömnapnésyndrom innebär att man har fler än fem sömnapnéer per timme och är sömnig eller trött under dagen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Andningsuppehållen gör att blodets syrehalt sjunker. Det stimulerar utsöndring av stresshormoner så att kroppen sätts i larmberedskap under sömnen. Det kan ge stora påfrestningar på hjärt- och kärlsystemet. Andningsuppehållen gör även att man får en orolig sömn och kan småvakna, vilket påverkar sömnkvaliteten negativt. Vissa har upp till hundra andingsuppehåll per timme, vilket anses mycket allvarligt för hjärta och hjärna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns även en annan typ av sömnapné: central sömnapné. Personer som har centrala apnéer, centrala andningsuppehåll, ligger helt stilla och gör inga andningsrörelser. De snarkar heller inte, till skillnad från personer med obstruktiv sömnapné. Centrala apnéer kan bero på en störning i hjärnan efter exempelvis en stroke.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Äldre kan normalt ha fem andningsuppehåll per sömntimme.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
4/8 14:00
" Justin Bieber är frisk från sin ansiktsförlamning, och är ute på sin turné. Men, efter spelningen i Danmark spekuleras det friskt om stjärnans hälsotillstånd.

Läs mer här

  Justin Biebers oklara hälsa - bar droppställning
  Tom Jones sviktande hälsa - förnekar ryktet
  Shawn Mendes tvingas ställa in turné på grund av sin mentala hälsa
  Fick hjärtmedicin i stället för Alvedon
  Insändare: Vilket parti tar vårdpersonalens hälsa på allvar?
  Insändare: Varför satsar vi inte mycket mer på proaktiv hälsa?
  Kvinna fick HLR efter att hon somnat in
  Paret Pärson satsar 1 miljard på mental hälsa ""Vet hur stor påverkan entreprenörer kan ha"
  Attendos förlust ökar - svårt hitta personal
  Enkla knepen för hälsa
  Semesterlediga rings in - många covidfall efter Dansbandsvecka
  Timvikarierande pensionär anmäler gamla jobbet
  Spår av 400 insekter hittade i en enda tepåse
  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp