Ofrivillig barnlöshet

Sjukdom - Man

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Ofrivillig barnlöshet


Behandling för Ofrivillig barnlöshet


Behandling
När utredningen är klar och du fått reda på att du har möjlighet att behandlas skickar gynekologen en remiss till fertilitetsenheten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Inför behandlingen träffar paret en läkare för eventuellt kompletterande uppgifter och information kring behandlingen. Därefter bestämmer paret tillsammans med läkaren om de vill påbörja en behandling och i så fall vilken.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Här beskrivs de fyra vanligaste typerna av fertilitetsbehandling. Beroende på orsak finns även andra individuellt anpassade behandlingar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Stimulering av äggstockarna
Stimulering av äggstockarna används för att öka effektiviteten vid en insemination av spermier eller vid provrörsbefruktning. Tillväxten av äggblåsor i äggstocken stimuleras med hjälp av hormoner.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Insemination
Konstgjord överföring av spermier eller insemination görs när kvinnan är fruktsam. Sädesvätskan förs in i slidans övre del. Om barnlösheten beror på att mannens spermier inte kan ta sig igenom sekretet i kanalen upp till kvinnans livmoder görs inseminationen direkt i livmodern.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om mannens spermier är av god kvalitet, kan inseminationen göras med dessa, annars med spermier från en givare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Provrörsbefruktning
Provrörsbefruktning, IVF, betyder att kvinnan hormonbehandlas och att ett eller flera ägg sedan hämtas från hennes äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett – i undantagsfall två – ägg över till livmodern. För att livmoderslemhinnan ska kunna ta emot ägget ges hormonbehandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om ett embryo med god kvalitet inte används kan det frysas ned. Det kan sedan användas om det befruktade ägg som förts in i kvinnan inte leder till graviditet. Det nedfrysta embryot kan också användas senare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ägg- eller spermiedonation
Ägg- eller spermiedonation är tillåten vid provrörsbefruktning. Om kvinnan saknar fungerande ägg, eller om mannens spermier inte fungerar kan befruktningen ske med hjälp av donation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det går inte att få både ägg- och spermiedonation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Ofrivillig barnlöshet


Ofrivillig barnlöshet drabbar mellan 10-15 procent av alla par. Du som under ett års tid försökt bli gravid utan att lyckas kan kontakta en gynekologisk mottagning för utredning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ofrivillig barnlöshet betyder att ett par försökt att bli gravida i minst ett år utan att lyckas. Idag räknar man med att drygt hälften av dessa par kan få barn efter utredning och behandling. Den andra hälften är infertila och har alltså ingen möjlighet att föda egna barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Med stigande ålder har kvinnan svårare att bli gravid. Redan före 35 års ålder minskar hennes fruktsamhet. Även mannens fruktsamhet sjunker något med åren. Till skillnad från kvinnan, vars ägg tar slut, produceras hos mannen nya spermier livet ut.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Orsaker till infertilitet
Hos kvinnor
-Skador på äggledaren
-Rubbningar i ägglossningen
-Endometrios
-Äggstocksfunktion
-Äggens kvalitet
-Kromosomavvikelser
-En kombination av flera orsaker
Hos män
-Störd spermiebildning
-Störd spermietransport och utlösning
-Inflammationer och infektioner
-Kromosomavvikelser
-En kombination av flera orsaker
Hos omkring tio procent av män och kvinnor som drabbas av ofrivillig barnlöshet går det inte att hitta någon orsak vid en rutinundersökning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Lesbiska par
Lesbiska kvinnor kan precis som heterosexuella par gå på utredning och få behandling. Eftersom lesbiska par oftast inte söker hjälp av en medicinsk anledning måste de i förväg bestämma vem av dem som ska genomgå utredning och behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

För att få bli inseminerad måste den kvinna som insemineras vara sambo med en annan kvinna eller vara registrerad partner. Om kvinnorna är överens om behandlingen kommer båda att räknas som förälder. Detta gäller inte om man insemineras utomlands.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården