Symptom för Ögonskador


Ögonirritation
Rinnande ögon
Synsvårigheter

Symtom på ögonskador
I de flesta fall känner du att det skaver och svider i ögat, särskilt när du blinkar. Ögat kan bli rött och irriterat. Tårarna rinner och du kan bli överkänslig för ljus. Även synförändringar kan förekomma.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Oftast drabbas bara det ena ögat. Vid infektioner, däremot, drabbas ofta båda ögonen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Ögonskador


Behandling av ögonskador
Om du inte själv kan ta hand om det som irriterar ögat räcker det ibland med att en sjuksköterska eller läkare, genom att vända på ögonlocken, tar bort det som irriterar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om en partikel har fastnat på hornhinnan kan läkaren skrapa bort den under lokalbedövning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Små metallflisor som träffar ögat med stor hastighet kan tränga igenom ögonväggen. Skadar flisan linsen kan det leda till grå starr. Går flisan djupare kan också näthinnan skadas. Är läkaren osäker på om flisan trängt in i ögat röntgas detta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vissa vätskor kan ge svåra frätskador på ögat. Här är det extra viktigt att snabbt skölja med stora mängder friskt vatten.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
Mot infektioner som uppstått till följd av skador på ögat får du ofta antibiotika i form av droppar eller salva.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Ögonskador


Ögonskador orsakas ofta av kringflygande partiklar men även av stänk från frätande vätskor eller slag mot ögat. Tag kontakt med en ögonakut om du fått in ett föremål i ögat som inte försvinner när du sköljer ögat, om du fått en vass flisa eller en frätande vätska i ögat eller om du fått ett slag mot ögat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ögonskador kan uppstå om man exempelvis får en metallflisa eller ett stänk av något frätande ämne i ögat. Även ett litet sandkorn kan innebära mycket obehag då det skaver och tårarna rinner. Normalt sköljs små partiklar ut med tårvätskan. Men de kan också orsaka skador, till exempel små sår på hornhinnan. Även små skador kan leda till allvarlig synnedsättning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Alltför stark UV-strålning kan också orsaka skador på hornhinnan, linsen och näthinnan. Snöytor som starkt reflekterar solens UV-strålning kan orsaka snöblindhet, då mängder av små sår uppstår på hornhinnan. Det gör mycket ont, men läker efter några dagar. Den som tittar mot solen riskerar att få brännskador på näthinnan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Ögonskador kan förstås också orsakas av föremål som träffar ögat. Till exempel kan en snärt från en kvist ge smärtsamma sår på hornhinnan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Trubbigt våld mot ögonregionen kan orsaka frakturer på ögonhålans ben, vilket i sin tur kan störa ögats rörelser och ge dubbelseende.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården