Symptom för Parkinsons sjukdom


Darrningar/Skakningar
Nedstämd/Deprimerad
Sämre balans
Sämre reaktionsförmaga
Förstoppning

Symtom på Parkinsons sjukdom
De huvudsakliga symtomen är att dina rörelser blir långsammare och att du kan få svårt att starta en rörelse. Skakningar eller darrningar, muskelstelhet och sämre balans hör också till symtomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Efter några års sjukdom är det vanligt att bli nedstämd och tappa initiativförmågan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtomen kommer smygande och förvärras med tiden. De varierar mycket från person till person. Vissa har stora besvär av skakningar, medan andra inte har skakningar alls.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Att leva med Parkinsons sjukdom
Ett regelbundet liv med fasta rutiner gör det lättare att klara det dagliga livet. Det är också viktigt att minska stress och oro, som kan göra symtomen svårare. Regelbundenhet är också viktigt när det gäller medicineringen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Regelbunden motion, och gärna gruppgymnastik, rekommenderas för att du ska kunna underhålla din kropps rörlighet, smidighet och kondition.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Äter du en allsidig och fiberrik kost minskar risken för förstoppning, som är ett vanligt problem hos Parkinsonsjuka. Motion minskar också detta problem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Nedsatt minspel påverkar förmågan att uttrycka känslor och sinnesstämningar och att kommunicera utan ord. Talet kan också bli svagare och mindre tydligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Många med Parkinsons sjukdom har minskad sexuell lust och sexuell förmåga. Så gott som alla med Parkinsons sjukdom har L-dopa, eller andra läkemedel med liknande effekt som sin viktigaste behandling. Medicinen kan ibland öka den sexuella lusten. Hos personer, kanske särskilt hos äldre, som anpassat sig till att leva med lite, eller helt utan, sex kan detta bli ett problem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Det är viktigt att du som har Parkinsons sjukdom får bra information om din sjukdom av läkaren. Det finns även en ideell patientförening, Svenska Parkinsonförbundet, för sjuka och deras anhöriga. Där kan du inte bara få information utan även träffa andra i samma situation att utbyta erfarenheter med.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen Parkinsons sjukdom


Parkinsons sjukdom orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin bryts ned. Huvudsakliga besvär är långsamhet, skakningar och stelhet. Sjukdomssymtomen kan dock effektivt behandlas med läkemedel. Regelbundna vanor och motion gör det lättare att klara det dagliga livet. Sök vård om du drabbas av motoriska störningar som långsamhet och skakningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Parkinsons sjukdom drabbar främst personer över 50 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har Parkinsons sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen har ett långsamt förlopp där symtomen ökar efterhand. Det är inte förrän en relativt stor andel nervceller i det drabbade området skadats som symtomen kommer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De aktuella nervcellerna producerar en signalsubstans som kallas dopamin. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna. När dessa nervceller bryts ned försämras möjligheten att kontrollera sina rörelser.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns i dag inga läkemedel som botar Parkinsons sjukdom. Symtomen kan dock behandlas effektivt hos de allra flesta under många år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Man vet oftast inte vad som orsakar Parkinsons sjukdom, men ålder är den främsta riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Det finns också en ärftliga faktorer, vilket innebär att flera personer i samma familj kan drabbas. Ett dussintal mutationer, det vill säga skador på arvsmassan, är redan kända. Miljöfaktorer kan sannolikt också bidra till sjukdomen. Någon känd sådan miljöfaktor som man bör undvika har hittills inte upptäckts.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Behandling för Parkinsons sjukdom


Sök vård
Du bör vända dig till din husläkare om du har fått motoriska störningar som långsamhet, skakningar eller darrningar och stelhet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Undersökning vid Parkinsons sjukdom
Diagnos på Parkinsons sjukdom ställs utifrån personens sjukdomshistoria samt genom en neurologisk undersökning. Det går inte att upptäcka sjukdomen med hjälp av blodprover eller röntgen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Behandling vid Parkinsons sjukdom
Läkemedel
Den vanligaste behandlingen idag är att tillföra hjärnan nytt dopamin. L-DOPA är en läkemedelssubstans som omvandlas till dopamin av de kvarvarande nervcellerna i hjärnans drabbade område.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Ofta används L-DOPA i kombination med andra läkemedel. De flesta patienter blir mycket bättre från sina symtom med hjälp av dessa läkemedel och kan leva många år med begränsade besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från patientorganisationer. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Se länkar för mer information.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för vården.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 263

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården