Symptom för Parkinsons sjukdom


Darrningar/Skakningar
Nedstämd/Deprimerad
Sämre balans
Sämre reaktionsförmaga
Förstoppning

Symtom på Parkinsons sjukdom
De huvudsakliga symtomen är att dina rörelser blir långsammare och att du kan få svårt att starta en rörelse. Skakningar eller darrningar, muskelstelhet och sämre balans hör också till symtomen.

Efter några års sjukdom är det vanligt att bli nedstämd och tappa initiativförmågan.

Symtomen kommer smygande och förvärras med tiden. De varierar mycket från person till person. Vissa har stora besvär av skakningar, medan andra inte har skakningar alls.

Att leva med Parkinsons sjukdom
Ett regelbundet liv med fasta rutiner gör det lättare att klara det dagliga livet. Det är också viktigt att minska stress och oro, som kan göra symtomen svårare. Regelbundenhet är också viktigt när det gäller medicineringen.

Regelbunden motion, och gärna gruppgymnastik, rekommenderas för att du ska kunna underhålla din kropps rörlighet, smidighet och kondition.

Äter du en allsidig och fiberrik kost minskar risken för förstoppning, som är ett vanligt problem hos Parkinsonsjuka. Motion minskar också detta problem.

Nedsatt minspel påverkar förmågan att uttrycka känslor och sinnesstämningar och att kommunicera utan ord. Talet kan också bli svagare och mindre tydligt.

Många med Parkinsons sjukdom har minskad sexuell lust och sexuell förmåga. Så gott som alla med Parkinsons sjukdom har L-dopa, eller andra läkemedel med liknande effekt som sin viktigaste behandling. Medicinen kan ibland öka den sexuella lusten. Hos personer, kanske särskilt hos äldre, som anpassat sig till att leva med lite, eller helt utan, sex kan detta bli ett problem.

Det är viktigt att du som har Parkinsons sjukdom får bra information om din sjukdom av läkaren. Det finns även en ideell patientförening, Svenska Parkinsonförbundet, för sjuka och deras anhöriga. Där kan du inte bara få information utan även träffa andra i samma situation att utbyta erfarenheter med.

Sjukdomen Parkinsons sjukdom


Parkinsons sjukdom orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin bryts ned. Huvudsakliga besvär är långsamhet, skakningar och stelhet. Sjukdomssymtomen kan dock effektivt behandlas med läkemedel. Regelbundna vanor och motion gör det lättare att klara det dagliga livet. Sök vård om du drabbas av motoriska störningar som långsamhet och skakningar.

Parkinsons sjukdom drabbar främst personer över 50 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har Parkinsons sjukdom.

Sjukdomen har ett långsamt förlopp där symtomen ökar efterhand. Det är inte förrän en relativt stor andel nervceller i det drabbade området skadats som symtomen kommer.

De aktuella nervcellerna producerar en signalsubstans som kallas dopamin. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna. När dessa nervceller bryts ned försämras möjligheten att kontrollera sina rörelser.

Det finns i dag inga läkemedel som botar Parkinsons sjukdom. Symtomen kan dock behandlas effektivt hos de allra flesta under många år.

Man vet oftast inte vad som orsakar Parkinsons sjukdom, men ålder är den främsta riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Det finns också en ärftliga faktorer, vilket innebär att flera personer i samma familj kan drabbas. Ett dussintal mutationer, det vill säga skador på arvsmassan, är redan kända. Miljöfaktorer kan sannolikt också bidra till sjukdomen. Någon känd sådan miljöfaktor som man bör undvika har hittills inte upptäckts.

Behandling för Parkinsons sjukdom


Sök vård
Du bör vända dig till din husläkare om du har fått motoriska störningar som långsamhet, skakningar eller darrningar och stelhet.

Undersökning vid Parkinsons sjukdom
Diagnos på Parkinsons sjukdom ställs utifrån personens sjukdomshistoria samt genom en neurologisk undersökning. Det går inte att upptäcka sjukdomen med hjälp av blodprover eller röntgen.

Behandling vid Parkinsons sjukdom
Läkemedel
Den vanligaste behandlingen idag är att tillföra hjärnan nytt dopamin. L-DOPA är en läkemedelssubstans som omvandlas till dopamin av de kvarvarande nervcellerna i hjärnans drabbade område.

Ofta används L-DOPA i kombination med andra läkemedel. De flesta patienter blir mycket bättre från sina symtom med hjälp av dessa läkemedel och kan leva många år med begränsade besvär.

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från patientorganisationer. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Se länkar för mer information.

Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för vården.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende
  Det bor både mögel och kolibakterier på din läskburk
  Hälsosamtal ska bryta äldres ensamhet
  Forskare har uppfunnit ett effektivt "p-piller" till män
  Kom i ditt livs form efter 40
  Därför varierar cancerrisken i bröst
  Överbeskyddande föräldrar stjäl år från sina barns liv
  Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord
  Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med cancervarning
  Överraskande fördelar med lindrig paranoia
  Den här typen av mat kan sabotera din inre "stoppknapp"
  ?Omsorgen om varandras hälsa gäller bara Leif?
  Ny kunskap: Så fort kan avgaser förändra hjärnan
  Klüft peppar för bättre hälsa
  Den här sortens kaffe kan ha antiinflammatorisk effekt
  Ivo: Sjukvården på äldreboenden är för dålig
  Hemligheterna bakom Filip Hammars kroppsförvandling
  Ivo vill tvinga kommuner anmäla omsorgsfusk
  Forskare har slutligen klarat upp mystiska fall av spädbarnsdöd
  Stopp för många hemtjänstföretag
  JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa