Symptom för Parkinsons sjukdom


Darrningar/Skakningar
Nedstämd/Deprimerad
Sämre balans
Sämre reaktionsförmaga
Förstoppning

Symtom på Parkinsons sjukdom
De huvudsakliga symtomen är att dina rörelser blir långsammare och att du kan få svårt att starta en rörelse. Skakningar eller darrningar, muskelstelhet och sämre balans hör också till symtomen.

Efter några års sjukdom är det vanligt att bli nedstämd och tappa initiativförmågan.

Symtomen kommer smygande och förvärras med tiden. De varierar mycket från person till person. Vissa har stora besvär av skakningar, medan andra inte har skakningar alls.

Att leva med Parkinsons sjukdom
Ett regelbundet liv med fasta rutiner gör det lättare att klara det dagliga livet. Det är också viktigt att minska stress och oro, som kan göra symtomen svårare. Regelbundenhet är också viktigt när det gäller medicineringen.

Regelbunden motion, och gärna gruppgymnastik, rekommenderas för att du ska kunna underhålla din kropps rörlighet, smidighet och kondition.

Äter du en allsidig och fiberrik kost minskar risken för förstoppning, som är ett vanligt problem hos Parkinsonsjuka. Motion minskar också detta problem.

Nedsatt minspel påverkar förmågan att uttrycka känslor och sinnesstämningar och att kommunicera utan ord. Talet kan också bli svagare och mindre tydligt.

Många med Parkinsons sjukdom har minskad sexuell lust och sexuell förmåga. Så gott som alla med Parkinsons sjukdom har L-dopa, eller andra läkemedel med liknande effekt som sin viktigaste behandling. Medicinen kan ibland öka den sexuella lusten. Hos personer, kanske särskilt hos äldre, som anpassat sig till att leva med lite, eller helt utan, sex kan detta bli ett problem.

Det är viktigt att du som har Parkinsons sjukdom får bra information om din sjukdom av läkaren. Det finns även en ideell patientförening, Svenska Parkinsonförbundet, för sjuka och deras anhöriga. Där kan du inte bara få information utan även träffa andra i samma situation att utbyta erfarenheter med.

Sjukdomen Parkinsons sjukdom


Parkinsons sjukdom orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin bryts ned. Huvudsakliga besvär är långsamhet, skakningar och stelhet. Sjukdomssymtomen kan dock effektivt behandlas med läkemedel. Regelbundna vanor och motion gör det lättare att klara det dagliga livet. Sök vård om du drabbas av motoriska störningar som långsamhet och skakningar.

Parkinsons sjukdom drabbar främst personer över 50 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har Parkinsons sjukdom.

Sjukdomen har ett långsamt förlopp där symtomen ökar efterhand. Det är inte förrän en relativt stor andel nervceller i det drabbade området skadats som symtomen kommer.

De aktuella nervcellerna producerar en signalsubstans som kallas dopamin. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna. När dessa nervceller bryts ned försämras möjligheten att kontrollera sina rörelser.

Det finns i dag inga läkemedel som botar Parkinsons sjukdom. Symtomen kan dock behandlas effektivt hos de allra flesta under många år.

Man vet oftast inte vad som orsakar Parkinsons sjukdom, men ålder är den främsta riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Det finns också en ärftliga faktorer, vilket innebär att flera personer i samma familj kan drabbas. Ett dussintal mutationer, det vill säga skador på arvsmassan, är redan kända. Miljöfaktorer kan sannolikt också bidra till sjukdomen. Någon känd sådan miljöfaktor som man bör undvika har hittills inte upptäckts.

Behandling för Parkinsons sjukdom


Sök vård
Du bör vända dig till din husläkare om du har fått motoriska störningar som långsamhet, skakningar eller darrningar och stelhet.

Undersökning vid Parkinsons sjukdom
Diagnos på Parkinsons sjukdom ställs utifrån personens sjukdomshistoria samt genom en neurologisk undersökning. Det går inte att upptäcka sjukdomen med hjälp av blodprover eller röntgen.

Behandling vid Parkinsons sjukdom
Läkemedel
Den vanligaste behandlingen idag är att tillföra hjärnan nytt dopamin. L-DOPA är en läkemedelssubstans som omvandlas till dopamin av de kvarvarande nervcellerna i hjärnans drabbade område.

Ofta används L-DOPA i kombination med andra läkemedel. De flesta patienter blir mycket bättre från sina symtom med hjälp av dessa läkemedel och kan leva många år med begränsade besvär.

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från patientorganisationer. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Se länkar för mer information.

Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för vården.

Nyheter

Här tjänar undersköterskor bäst
5/4 2023 14:40
När tidningen sammanställde medellönerna för 27 yrken inom fackförbundet Kommunals sfär tjänade undersköterskor i regioner 28 084 kronor i månaden. För undersköterskor i kommuner var medellönen 27 894 kronor. Läs också: Här tjänar Vårdförbundets gruppermest

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter