Symptom för Parkinsons sjukdom


Darrningar/Skakningar
Nedstämd/Deprimerad
Sämre balans
Sämre reaktionsförmaga
Förstoppning

Symtom på Parkinsons sjukdom
De huvudsakliga symtomen är att dina rörelser blir långsammare och att du kan få svårt att starta en rörelse. Skakningar eller darrningar, muskelstelhet och sämre balans hör också till symtomen.

Efter några års sjukdom är det vanligt att bli nedstämd och tappa initiativförmågan.

Symtomen kommer smygande och förvärras med tiden. De varierar mycket från person till person. Vissa har stora besvär av skakningar, medan andra inte har skakningar alls.

Att leva med Parkinsons sjukdom
Ett regelbundet liv med fasta rutiner gör det lättare att klara det dagliga livet. Det är också viktigt att minska stress och oro, som kan göra symtomen svårare. Regelbundenhet är också viktigt när det gäller medicineringen.

Regelbunden motion, och gärna gruppgymnastik, rekommenderas för att du ska kunna underhålla din kropps rörlighet, smidighet och kondition.

Äter du en allsidig och fiberrik kost minskar risken för förstoppning, som är ett vanligt problem hos Parkinsonsjuka. Motion minskar också detta problem.

Nedsatt minspel påverkar förmågan att uttrycka känslor och sinnesstämningar och att kommunicera utan ord. Talet kan också bli svagare och mindre tydligt.

Många med Parkinsons sjukdom har minskad sexuell lust och sexuell förmåga. Så gott som alla med Parkinsons sjukdom har L-dopa, eller andra läkemedel med liknande effekt som sin viktigaste behandling. Medicinen kan ibland öka den sexuella lusten. Hos personer, kanske särskilt hos äldre, som anpassat sig till att leva med lite, eller helt utan, sex kan detta bli ett problem.

Det är viktigt att du som har Parkinsons sjukdom får bra information om din sjukdom av läkaren. Det finns även en ideell patientförening, Svenska Parkinsonförbundet, för sjuka och deras anhöriga. Där kan du inte bara få information utan även träffa andra i samma situation att utbyta erfarenheter med.

Sjukdomen Parkinsons sjukdom


Parkinsons sjukdom orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin bryts ned. Huvudsakliga besvär är långsamhet, skakningar och stelhet. Sjukdomssymtomen kan dock effektivt behandlas med läkemedel. Regelbundna vanor och motion gör det lättare att klara det dagliga livet. Sök vård om du drabbas av motoriska störningar som långsamhet och skakningar.

Parkinsons sjukdom drabbar främst personer över 50 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har Parkinsons sjukdom.

Sjukdomen har ett långsamt förlopp där symtomen ökar efterhand. Det är inte förrän en relativt stor andel nervceller i det drabbade området skadats som symtomen kommer.

De aktuella nervcellerna producerar en signalsubstans som kallas dopamin. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna. När dessa nervceller bryts ned försämras möjligheten att kontrollera sina rörelser.

Det finns i dag inga läkemedel som botar Parkinsons sjukdom. Symtomen kan dock behandlas effektivt hos de allra flesta under många år.

Man vet oftast inte vad som orsakar Parkinsons sjukdom, men ålder är den främsta riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Det finns också en ärftliga faktorer, vilket innebär att flera personer i samma familj kan drabbas. Ett dussintal mutationer, det vill säga skador på arvsmassan, är redan kända. Miljöfaktorer kan sannolikt också bidra till sjukdomen. Någon känd sådan miljöfaktor som man bör undvika har hittills inte upptäckts.

Behandling för Parkinsons sjukdom


Sök vård
Du bör vända dig till din husläkare om du har fått motoriska störningar som långsamhet, skakningar eller darrningar och stelhet.

Undersökning vid Parkinsons sjukdom
Diagnos på Parkinsons sjukdom ställs utifrån personens sjukdomshistoria samt genom en neurologisk undersökning. Det går inte att upptäcka sjukdomen med hjälp av blodprover eller röntgen.

Behandling vid Parkinsons sjukdom
Läkemedel
Den vanligaste behandlingen idag är att tillföra hjärnan nytt dopamin. L-DOPA är en läkemedelssubstans som omvandlas till dopamin av de kvarvarande nervcellerna i hjärnans drabbade område.

Ofta används L-DOPA i kombination med andra läkemedel. De flesta patienter blir mycket bättre från sina symtom med hjälp av dessa läkemedel och kan leva många år med begränsade besvär.

Råd till anhörig
Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från patientorganisationer. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Se länkar för mer information.

Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för vården.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum