Symptom för Prostatacancer


Symtom
Att ha problem med att kissa är mycket vanligt hos äldre män och det är viktigt att veta att det oftast beror på godartad prostataförstoring och rubbningar i blåsfunktionen.

Tumörer i prostatakörteln växer i många fall långsamt och ofta tar det många år innan man får några symtom. Om tumören är aggressiv kan den växa snabbare. Problemen med att kissa kan då bli mer märkbara, men ofta upptäcker man sjukdomen först när det har bildats dottertumörer (metastaser).

Symtom på prostatacancer är att det blir trögt att kissa, att man behöver kissa oftare och att det blir bråttom till toaletten. Om sjukdomen har spritt sig till skelettet får man oftast ont i ryggen eller bröstkorgen.

Behandling för Prostatacancer


Behandling
Undersökningsresultaten hjälper läkaren att bedöma tumörens utbredning samt risken för att sjukdomen ska komma att ge symtom och påverka din hälsa. Bland annat är det viktigt att ta reda på om tumören bara växer i och kring prostatan eller om dottertumörer har spritt sig till andra organ, lymfkörtlar eller skelett.

Om cancern inte har spritt sig kan man ofta ge botande behandling. Den kan bestå antingen av operation, som innebär att man opererar bort hela prostatan, eller av strålbehandling. All behandling av prostatacancer kan påverka erektionsförmågan negativt. Efter en operation finns också risk för visst urinläckage, men det är i regel ett övergående besvär.

Om det är aktuellt med botande behandling får du information om de olika tekniker som finns för operation och strålbehandling. Ofta är det av medicinska skäl lämpligt med en viss typ av behandling, men inte sällan finns det två behandlingar som är likvärdiga till sin effekt. I sådana fall kan du själv behöva göra ett val och i den processen får du hjälp och stöd av din läkare. Många gånger kan det vara bra att träffa både en urolog och en onkolog inför behandlingsvalet.

Om prostatacancern är liten och inte så aggressiv, och framför allt om du har andra allvarliga sjukdomar, är det inte säkert att det bästa alternativet är en botande behandling. I stället väljer man i det fallet ofta att avstå ifrån eller avvakta med behandling. Du får då gå på regelbundna kontroller, för det mesta hos en urolog.

Om tumören har spritt sig utanför prostatakörteln ges ofta så kallad endokrin behandling. Den kan bestå antingen i medicinsk behandling eller i testikeloperation och innebär i båda fallen att det manliga könshormonet till stor del försvinner från blodet. Det leder till att tumörhärdarna krymper och i många fall att tumören inaktiveras, även om den inte försvinner. En vanlig bieffekt av endokrin behandling är att såväl den sexuella lusten som förmågan försvinner.

I vissa fall kan man ha nytta av cellgiftsbehandling, men det är ännu inte så vanligt vid prostatacancer.

I övrigt finns många andra behandlingsformer som inriktar sig på olika symtom av sjukdomen. Ofta är möjligheterna goda att under lång tid bromsa sjukdomen och begränsa dess skadeverkningar, även om man har en spridd tumör.

Ett problem som kan kräva särskilt stöd är den nedsatta sexuella förmåga som ofta följer med sjukdomen eller de behandlingar som ges. Om du har prostatacancer, och framför allt om du har en spridd sjukdom, har du möjlighet att få en egen kontaktsjuksköterska som du kan rådgöra med och som kan hjälpa dig med andra kontakter inom vården.

Sjukdomen Prostatacancer


Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige följd av bröstcancer, som är den näst vanligaste. Om du får symtom rör det sig oftast om svårigheter att kissa, samma typ av besvär som du kan få vid godartad prostataförstoring. Om tumören växer utanför prostatakörteln eller har spritt sig till andra delar av kroppen kan smärtor vara det första symtomet. Kontakta din husläkare om du får besvär med att kissa, oroar dig för prostatacancer eller har nära släktingar med prostatacancer och själv är över 45 år.

Prostatan är en valnötsstor körtel som omsluter urinrörets övre del, alldeles under urinblåsan hos män. Körtelns uppgift är att producera en vätska som gör spermierna dugliga för befruktning.

Varför prostatacancer uppstår vet man inte säkert. Sjukdomen är vanlig i Skandinavien och USA medan den är ovanlig i Kina och Japan. Det tyder på att livsstil, kostvanor och miljö har betydelse för risken att drabbas. Man vet också att ungefär 10 procent av alla som får prostatacancer har en ärftlig form av sjukdomen.

Under de senaste tio åren har antalet nya fall av prostatacancer fördubblats i Sverige, från cirka 5 000 till knappt 10 000 fall per år. En förklaring är att vi lever allt längre – risken att få prostatacancer ökar nämligen med stigande ålder. Den viktigaste förklaringen till ökningen är dock att fler män i dag än för 10 år sedan genomgår hälsokontroll för prostatacancer.

Tumören börjar växa inuti prostatan, i körtelrören. Är den aggressiv och blir tillräckligt stor kan den växa ut till omgivningen och även sprida sig genom dottertumörer (metastaser), i första hand till lymfkörtlar och skelett.

Nyheter

150 kommuner har problem med trygghetslarmen
Idag 15:40
? Våra system är sådana att vi märker direkt när något inte stämmer, så vi förstod tidigt att det fanns stora driftstörningar och sammankallade krisgruppen vid ett-tiden, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium som tillhandahåller tjänsten. Läsockså:

Läs mer här

  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende