Symptom för Pulsåderbråck (aneurysm)


Medvetslöshet
Huvudvärk
Magont
Heshet
Hosta
Värk, Rygg

Symtom
Ett pulsåderbråck i buken ger vanligen inga symtom eller besvär alls. Om bråcket växer och blir alltför stort kan det brista. Detta är ett livshotande tillstånd, och ungefär tre av fyra som drabbas avlider.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Om ett pulsåderbråck i buken brister får man svår smärta i buken eller ryggen. Inte sällan kan man svimma av smärta eller blodtrycksfall.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Pulsåderbråck i bröstkorgen

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Om man har ett bråck på kroppspulsådern i bröstkorgen och det brister, kan det ge symtom som påminner om en hjärtinfarkt: Smärta i bröstet, heshet, svårigheter att svälja och ihållande hosta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Pulsåderbråck i hjärnan

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vid ett pulsåderbråck i hjärnan märks inga symtom innan bråcket brister och orsakar hjärnblödning. Då får man svår huvudvärk i huvudets bakre del och förlorar ofta medvetandet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Pulsåderbråck (aneurysm)


Sök vård
Om ett pulsåderbråck brister måste man omedelbart till sjukhus.
Ring 112 och tillkalla en ambulans vid svår buksmärta och svimningsattack.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Om ett pulsåderbråck är så stort att det hotar att brista måste man överväga ett ingrepp. Den del av pulsådern som drabbats ersätts då med ett konstgjort material.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Man kan antingen göra ett större ingrepp i buken (öppen operation) eller gå in i artärerna vid ljumskarna och förse den drabbade delen av pulsådern med ett förstärkande nät inifrån.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Båda operationsmetoderna har sina för- och nackdelar. Vilken man väljer beror på flera olika faktorer, och bedömningen görs av en kärlkirurg i samråd med patient och anhöriga.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning
Genom olika undersökningar kan läkaren fastställa bråcket på ett tidigt stadium. Det är till exempel kroppsundersökning, ultraljudsundersökning eller datortomografi för bråck på kroppspulsådern.
För pulsåderbråck i hjärnan kan blodkärlsröntgen eller datortomografi användas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Operationsmetoderna varierar beroende på hur bråcket ser ut och var det är placerat. Risken för att bråcket ska brista beror på hur stort bråcket är.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om bråck i kroppspulsådern överskrider en viss storlek måste man operera. Den del som drabbats av pulsåderbråck ersätts med ett konstgjort material.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

På senare år har metoder införts där ingreppen görs från ljumsken med hjälp av röntgengenomlysning för både bråck på kroppspulsådern och i hjärnan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Pulsåderbråck (aneurysm)


Pulsåderbråck är en onormal utbuktning av en artär. Om bråcket blir alltför stort kan det leda till att pulsådern brister, med svåra inre blödningar som följd. Pulsåderbråck kan drabba alla kroppens artärer men är vanligast i stora kroppspulsådern i buken. Bråck förekommer även i stora kroppspulsådern i bröstkorgen och i hjärnans blodkärl.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Pulsåderbråck i buken
Bråck på stora kroppspulsådern i buken kallas också bukaortaaneurysm. Det är vanligare hos personer över 60 år, män, rökare och personer med nära släktingar, föräldrar eller syskon, som har sjukdomen. De som drabbas av pulsåderbråck har ofta även andra hjärt- och kärlsjukdomar. Pulsåderbråck i buken förekommer i mindre utsträckning hos kvinnor och då framför allt i högre åldrar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De flesta som har pulsåderbråck i buken vet inte om att de har sjukdomen. Bråcket upptäcks ibland när personen undersöks för en annan sjukdom vid ett vanligt läkarbesök, eller vid en röntgenundersökning för annan sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Bråck på kroppspulsådern i buken upptäcks enklast med en ultraljudsundersökning. Screening av 65-åriga män för att upptäcka pulsåderbråck i tid har startats i ett flertal landsting i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården