Symptom för RS-virus hos barn


Förkylning
Andningsvårighet
Hosta
Snuva

RS-virus orsakar årliga epidemier. Infektionen börjar som en vanlig förkylning, men svårigheter att mata barnet kan vara det första tecknet på infektion hos barn upp till en månad gamla. Slemproduktionen blir efter hand riklig med bubblor kring näsborrar och mun. Om ett litet barn får en förkylning som utvecklas med kraftig hosta och andningssvårigheter bör du uppsöka närmaste akutmottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

RS-virus orsakar årliga epidemier under vinter och tidig vår. Vartannat år brukar epidemin komma tidigare under höst- och vintersäsongen och drabba fler barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

RS-virusinfektioner drabbar människor i alla åldrar. Spädbarn och riktigt gamla människor som drabbas av RS-virus riskerar att få lunginflammation som kräver sjukhusvård. Hälften av de barn som vårdas på sjukhus för RS är under två månader gamla, 80 procent är under sex månader. Övriga åldersgrupper får oftast lindrigare snuva och hosta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

RS-virus smittar vid nära kontakt, till exempel inom familjen eller på dagis. Spädbarn smittas nästan alltid av äldre syskon. Alla barn drabbas någon gång under sina första levnadsår. Den som har haft sjukdomen blir inte immun och kan därför bli sjuk igen, men besvären blir då lindrigare. Däremot kan man sprida smittan vidare, speciellt till dagiskamrater och småsyskon.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för RS-virus hos barn


Smitta
RS-virus smittar mest i början av sjukdomen. Viruset är mycket smittsamt och smittar vid nära kontakt med infekterade personer, genom kontakt med föremål där smitta hamnat och ibland genom inandning av små droppar från hostningar och nysningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Infektion uppstår framför allt när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun och ögon, som till exempel när man petar sig i ögat eller stoppar fingararna i munnen efter att ha fått smitta på händerna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Viruset kan överleva åtminstone ett halvt dygn på hårda ytor som exempelvis dörrhandtag eller leksaker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det finns inget vaccin mot RS-virus.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Förebygg smitta
Spädbarn
Om ditt barn är under sex månader, undvik så långt det är möjligt kontakt med förkylda personer. Att hålla isär syskon går knappast, men barnkalas eller förkylda vänner och släktingar kan man försöka att undvika.
Undvik folksamlingar i förkylningstider.
Var extra noga med handhygienen när du har spädbarn, särskilt när du själv är förkyld eller om du har äldre barn som är förkylda. Tvätta händerna ofta och noggrannt med tvål och vatten.
Det går inte att förebygga RS-virusinfektion genom amning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Egenvård
Om ditt spädbarn får en förkylning som utvecklas med kraftig hosta och andningssvårigheter bör du uppsöka närmaste akutmottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om du vårdar ditt barn hemma:
Hjälp barnet att hålla luftvägarna rena. Det gör du genom att ta upp, klappa om, vrida och vända på barnet.
Om barnet har mycket snuva kan du behandla med näsdroppar eller koksaltlösning som finns att köpa receptfritt på apoteket.
Ge barnet mycket att dricka. Fortsatt amning är mycket viktig. Om du är tveksam om vikten kan du be att få väga barnet på barnavårdscentralen efter att de andra barnen gått hem därifrån.
Om barnet blir medtaget av febern eller har ont när det hostar kan du ge receptfria febernedsättande och smärtstillande läkemedel.
Sök vård
Små barn
Om barn yngre än 6 månader får en förkylning som utvecklas med kraftig hosta och andningssvårigheter bör du uppsöka närmaste akutmottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Större barn
Om ditt barn är äldre kan du vårda det hemma. Det är då viktigt att vara uppmärksam på tecken som kan tyda på uttorkning eller ökade andningssvårigheter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Se också om barnet:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

blir medtaget och svårt att få kontakt med
blir blekt, slött och otröstligt på grund av hosta eller andningsvårigheter
kissar mindre än två kisstunga blöjor per dygn eller har torr blöja efter 8-12 timmar.
Undersökning
Läkaren kan ta reda på om barnet har RS-virus genom att ta prover på slemmet i näsan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Om infektionen är mild behövs ingen särskild behandling. Det är främst spädbarn som behöver vårdas på sjukhus på grund av allvarlig RS-infektion. På sjukhuset får barnet hjälp med att få bort slem från luftvägarna och att få i sig tillräckligt med vätska och näring. Ofta ges behandling med syrgas och någon gång behövs respiratorvård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Små barn med förhöjd risk att drabbas av allvarlig RS-virusinfektion, till exempel barn med hjärtsjukdom, kan få förebyggande behandling med speciellt gammaglobulin mot RS-virus, vilket förhindrar att barnet drabbas av svår sjukdom.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid RS-virusinfektion har antibiotika ingen effekt. Antibiotika hjälper bara mot infektioner som orsakats av bakterier.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen RS-virus hos barn


RS-virus orsakar årliga epidemier. Infektionen börjar som en vanlig förkylning, men svårigheter att mata barnet kan vara det första tecknet på infektion hos barn upp till en månad gamla. Slemproduktionen blir efter hand riklig med bubblor kring näsborrar och mun. Om ett litet barn får en förkylning som utvecklas med kraftig hosta och andningssvårigheter bör du uppsöka närmaste akutmottagning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

RS-virus orsakar årliga epidemier under vinter och tidig vår. Vartannat år brukar epidemin komma tidigare under höst- och vintersäsongen och drabba fler barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

RS-virusinfektioner drabbar människor i alla åldrar. Spädbarn och riktigt gamla människor som drabbas av RS-virus riskerar att få lunginflammation som kräver sjukhusvård. Hälften av de barn som vårdas på sjukhus för RS är under två månader gamla, 80 procent är under sex månader. Övriga åldersgrupper får oftast lindrigare snuva och hosta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

RS-virus smittar vid nära kontakt, till exempel inom familjen eller på dagis. Spädbarn smittas nästan alltid av äldre syskon. Alla barn drabbas någon gång under sina första levnadsår. Den som har haft sjukdomen blir inte immun och kan därför bli sjuk igen, men besvären blir då lindrigare. Däremot kan man sprida smittan vidare, speciellt till dagiskamrater och småsyskon.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården