Symptom för Sköldkörtelcancer


Knöl
Svårt att svälja

Symtom på sköldkörtelcancer
Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl som ofta syns utanpå halsen. Du kan ha en knöl där under ganska lång tid utan att känna något. Om knölen sitter långt ner på halsen kan den ge en känsla av tryck eller göra det svårt att svälja.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Kontakta din vårdcentral för undersökning om du har en knöl på sköldkörteln. I de allra flesta fall är knölen ofarlig. Den kallas då för struma. Läs mer om struma under länken till höger.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Sköldkörtelcancer


Sök vård
Kontakta din vårdcentral om du upptäcker en knöl på halsen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid sköldkörtelcancer
Läkaren börjar med att titta på din hals och känna på sköldkörteln för att skaffa sig en första uppfattning. Du får även lämna ett blodprov.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ofta går läkaren vidare och skriver en remiss till en cytologienhet för undersökning med finnålspunktion. En tunn nål sticks in i den misstänkta knölen för att ta ett cellprov, så kallad finnålsbiopsi. Cellerna undersöks sedan i mikroskop och svaret skickas tillbaka till din läkare. Om cellprovet visar misstänkta tumörceller eller om du har besvär av knölen på halsen skickar läkaren en remiss till en kirurgklinik eller en öron-, näs- och halsklinik för vidare bedömning. Var remissen skickas beror på var i Sverige du bor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Tidigare gjordes utredningen med så kallad scintigrafi när man hade en tumör på sköldkörteln. Scintigrafi betyder att man ger en spruta med ett radioaktivt ämne som söker sig till sköldkörteln. Med det radioaktiva ämnet kan läkaren se hur sköldkörteln fungerar. Scintigrafi används numera mest för att utreda giftstruma.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om läkaren misstänker att det finns en tumör på sköldkörteln kan man ibland undersökas med ultraljud, i kombination med ultraljudsinriktad finnålspunktion. Detta görs när läkaren inte säkert kan känna tumören på halsen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Papillär, medullär eller anaplastisk sköldkörtelcancer
Ett cellprov från finnålspunktionen kan räcka för att upptäcka en papillär, medullär eller anaplastisk cancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Follikulär sköldkörtelcancer
Om cellprovet visar follikulära celler utreds du vidare på en kirurgklinik eller en öron-, näs- och halsklinik med erfarenhet av sköldkörteltumörer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

För att få en säker diagnos tar läkaren på kirurgkliniken bort den halvan av sköldkörteln där knölen sitter. Visar det sig att det är cancer opererar man sedan bort resten av sköldkörteln.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av sköldkörtelcancer
De två vanligaste formerna av cancer i sköldkörteln, papillär och follikulär, går bra att behandla och de allra flesta patienterna botas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Medullär cancer i sköldkörteln är ovanligare, men går ofta också att behandla och bota.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Anaplastisk sköldkörtelcancer, som oftast drabbar äldre, är allvarligare. Det är inte lika många som blir botade.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Papillär och follikulär sköldkörtelcancer
Om du har papillär eller follikulär sköldkörtelcancer opereras nästan alltid hela sköldkörteln bort, samt de närliggande lymfkörtlarna på halsen. Vid den papillära formen är det vanligt att en eller flera av lymfkörtlarna på halsen innehåller tumörväxt. Trots en sådan spridning är möjligheten att bli frisk mycket god.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter en operation för papillär eller follikulär sköldkörtelcancer kan du få en så kallad radiojodbehandling. Meningen är att ge dig en typ av intern strålbehandling som bara riktas mot sköldkörteln. Det görs med hjälp av radioaktivt jod. Jodet samlas i sköldkörteln och ger en strålning i operationsområdet. Om tumören har spridit sig är möjligheterna att botas mycket bättre om alla spridningstumörer tar upp radioaktivt jod.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Medullär sköldkörtelcancer
Har du medullär cancer i sköldkörteln opererar läkaren alltid bort hela sköldkörteln och lymfkörtlarna i närheten på halsen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Cellerna vid medullär cancer tar inte upp jod. Du kommer därför inte att behandlas med radioaktivt jod. Om tumören har spridit sig lokalt kan du erbjudas yttre strålbehandling. Läs mer under länken om strålbehandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Anaplastisk sköldkörtelcancer
Anaplastisk cancer i sköldkörteln växer mycket fort. Därför brukar den yttre strålbehandlingen börja så snart det finns en säker diagnos. Om du har anaplastisk sköldkörtelcancer behandlas du med både strålbehandling och cytostatika. Detta för att bromsa cancerns tillväxt. I många fall opereras sköldkörteln efter att man fått strålbehandling. Operationen blir ofta lättare att göra om man har fått strålbehandling före.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter sköldkörtelcancer
Om du har opererat bort din sköldkörtel försvinner produktionen av viktiga hormoner. De ersätts med sköldkörtelhormontabletter som du måste ta varje dag resten av livet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Sköldkörtelcancer


Sköldkörtelcancer förekommer i alla åldrar, men är sällsynt hos barn. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor. Det vanligaste tecknet på sköldkörtelcancer är en knöl på framsidan av halsen. Kontakta din vårdcentral om du känner eller ser en knöl på halsen. Operation och radiojodbehandling är vanliga behandlingsformer. De flesta blir friska efter behandling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sköldkörtelcancer delas in i fyra grupper:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Papillär cancer är den vanligaste formen och kan utvecklas i alla åldrar.
Follikulär cancer är den näst vanligaste formen och bildas mest hos personer över 40 år.
Anaplastisk cancer är inte lika vanlig och utvecklas mest hos äldre personer. Det är den mest allvarliga formen av sköldkörtelcancer.
Medullär cancer är också ovanlig och kan ibland vara ärftlig.
Sköldkörteln sitter under struphuvudet, på halsens framsida. I sköldkörteln bildas viktiga hormoner. Ett hormon styr kroppens ämnesomsättning och ser till att kroppen och kroppens organ fungerar som de ska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sköldkörtelcancer kan bland annat bildas efter så kallad joniserande strålning. Barn och ungdomar som överlevde atombomberna över Hiroshima och Nagasaki under andra världskriget hade en större risk att drabbas. Även många barn som bodde nära Tjernobyl när kärnkraftsolyckan skedde 1986 drabbades av sköldkörtelcancer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Personer som har fått strålbehandling mot halsen för andra sjukdomar har även en ökad risk för sköldkörtelcancer. Det gäller främst yngre personer som behandlats.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sköldkörtelcancer drabbar cirka 300 personer i Sverige varje år. Efter behandling blir de flesta friska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården