Symptom för Tobaksberoende


Symtom
Tobaksberoende innebär fyra olika slags beroenden:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

-Fysiologiskt beroende, nikotinbrist gör att du känner ett ”sug”, får abstinensbesvär.
-Psykologiskt beroende, du känner att du saknar något, du blir lättare irriterad.
-Vaneberoende, du behöver få röka i vissa sinneslägen eller sammanhang, exempelvis efter lunch.
-Socialt beroende, du måste röka i vissa sociala situationer, exempelvis feströkande.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är du tobaksberoende om tre eller fler av dessa kännetecken passar in på dig:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

-Du känner ett slags tvång eller starkt sug efter tobak.
-Du har svårt att hålla konsumtionen på en lägre nivå än normalt.
-Du får abstinensbesvär när du slutar använda tobak. Du blir irriterad, sugen, hungrig eller har svårt att koncentrera dig.
-Du konsumerar mer över tiden, så kallad toleransutveckling.
-Du missköter dina sociala förpliktelser på grund av tobaksbruk.
-Du fortsätter trots skadeverkningarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Tobaksberoende


Behandlingar
Kunskap och knep är viktiga när man vill sluta röka eller snusa. Du hittar båda sakerna på rökavvänjningssajter eller i böcker. Allra bäst är rådgivning av rökavvänjningsexperter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läkemedel
För dem som röker mer än 10 cigaretter per dag brukar läkemedel göra nytta. För närvarande finns två olika typer av rökavvänjningsläkemedel – nikotinläkemedel och läkemedel som innehåller ett ämne som minskar röksuget.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Med läkemedlens hjälp fördubblas chansen att bli bestående rökfri. Av dem som dessutom tar stöd av vårdcentralernas utbildade rökavvänjare eller Sluta-Röka-Linjen, lyckas 30-40 procent att sluta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Nikotinläkemedel
Under den första avvänjningstiden kan rent nikotin i form av plåster, tuggummi, tabletter, nässpray, inhalator eller munspray hjälpa dig att minska abstinensbesvären. Du blir mindre irriterad, får lättare att koncentrera dig samt minskar riskerna för huvudvärk och andra besvär.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Produkterna finns att köpa på apoteket. Några kan till och med köpas i vanliga affärer. Välj en nikotindos som motsvarar dina tidigare rök- eller snusvanor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

-Nikotintuggummi ska tuggas långsamt, annars finns risk för att du mår illa, får hicka eller halsbränna. Tuggummi kan också var svåra att använda om du har problem med tänderna eller använder tandprotes.
-Nikotinplåster ger en jämn dos nikotin under 16- eller 24-timmar.
-Tabletter räcker 20-30 minuter och kan sugas eller läggas under tungan. Som biverkan kan de irritera mun och hals.
-Inhalatorn är ett cigarettliknande plastmunstycke, som du laddar med nikotinampuller. För att få i dig nikotin motsvarande ett halsbloss får du suga flera gånger.
-Nässpray fås mot recept. Nikotinet sprayas i näsan och ger den snabbaste spridningen av nikotin i blodet. Nässprayen kan irritera näsans slemhinnor.
-Munspray är det senaste tillskottet till gruppen nikotinläkemedel.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Tobaksberoende


Det är främst nikotinet i tobaken som framkallar ett beroende. Tobak är skadligt för hälsan och kan leda till flera olika allvarliga sjukdomar. Rökstopp är den bästa hälsoinvestering du kan göra. Chanserna att lyckas ökar kraftigt med stöd och hjälpmedel av olika slag.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

För den som är tobaksberoende kan tobak ge en upplevelse av förändrat stämningsläge, förbättrad koncentrationsförmåga och ökat välbefinnande. Nikotinet framkallar ett kraftigt beroende som gör det svårt att sluta. Tobaksberoende leder med tiden till olika former av ohälsa och för tidig död.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Omkring 85 procent av vuxna rökare och nära hälften av snusarna vill sluta. Bara två- tre procent lyckas varje år bryta nikotinberoendet på egen hand.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Globalt hälsohot
I hela världen röker över en miljard människor, varav över en miljon i Sverige. Globalt orsakar rökningen årligen att fem miljoner människor dör i förtid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tobaksrök innehåller mer än 4 000 ämnen, av vilka ett 50-tal orsakar cancer. Nikotin, tjära och kolmonoxid är kända skadegörare. Rökning innebär:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

På kort sikt bland annat ökad puls och ökat blodtryck, sammandragning av blodkärlen och sämre kondition.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

På längre sikt effekter på många viktiga organ:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

-lungsjukdomar som astma, lunginflammation, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och emfysem
-hjärt- och kärlsjukdomar som kärlkramp i benen, åderförkalkning, slaganfall och hjärtinfarkt
-ett 20-tal cancertyper, till exempel i lungor, urinblåsa, matstrupe, bukspottkörtel och tarm.
Rökning kan också minska möjligheten att få barn, påverka immunförsvaret, öka risken för reumatism, diabetes, benskörhet, försämra de psykiska funktionerna och mycket mer.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Om du använder snus utsätter du dig på sikt också för hälsorisker. De direkta skadeeffekterna av snus är mindre väl kända. Bukspottkörtelcancer och diabetes förekommer oftare hos snusare liksom påverkan på blodtryck och puls.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Passiv rökning
Den som andas in andras tobaksrök, så kallad passiv rökning, har också högre risk att få lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar. Passiv rökning förvärrar besvär av allergi och astma. Den kan också utlösa nya fall av astma, särskilt hos barn. Passiv rökning är en risk för plötslig spädbarnsdöd.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

De vanligaste tecknen på passiv rökning är symtom från ögon, näsa och hals på grund av den överkänslighet som röken framkallar. Införandet av rökfria serveringar har märkbart förbättrat personalens hälsa.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns ingen undre gräns där rökningen blir ofarlig. Du måste sluta helt. Då kan också träning och annan behandling börja göra nytta. Många kroppsfunktioner återhämtar sig relativt snabbt. Risken för sjukdom och förtida död sjunker.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid emfysem stoppar försämringen omgående upp, men lungvävnad som redan skadats kan inte återställas. Däremot kommer de förändrade cellerna i slemhinnan att ersätts inom ett år och den kroniska inflammationen i slemhinnan lägger sig. Det leder vanligen till förbättrad andningsförmåga. Efter i snitt sju år har en person som drabbats av emfysem minskat sin cancerrisk med mer än hälften och den kroniska bronkiten är borta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården