Symptom för Toppig hornhinna


Dubbelseende
Svullna ögon
Synsvårigheter

Symtom
Det första tecknet på keratokonus är att synen blir suddig och att man får dubbelseende. Brytningsfelen kan fortsätta att förändras, ibland långsamt, ibland snabbt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomen uppstår i regel i puberteten. Ibland uppträder den senare, men oftast före 30 års ålder. Synfelet är svårt att korrigera med glasögon. Försämringen kan fortsätta gradvis, men brukar avstanna vid 35-40 års ålder. Den kan också avstanna tidigare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

I enstaka fall kan synen plötsligt bli dimmig på grund av att hornhinnan fylls av vätska och svullnar upp. Tillståndet går tillbaka inom några veckor eller månader.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Om hornhinnan är mycket toppig kan det bildas ärr på toppen. Ärrbildningen gör också att synskärpan försämras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Toppig hornhinna


Behandling
Glasögon
I ett tidigt skede kan man korrigera keratokonus med glasögon. Om din syn förändras mycket behöver glasögonstyrkorna korrigeras och du måste byta glasögon ofta.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Kontaktlinser
Allteftersom sjukdomen fortskrider blir det svårare att korrigera brytningsfelen med glasögon. Då får du i stället prova ut kontaktlinser. Med kontaktlinser återfår man i många fall full synskärpa. Man kan använda mjuka kontaktlinser, små stabila linser som bara täcker hornhinnan eller stora kontaktlinser som även ligger an mot ögonvitan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det krävs stor erfarenhet av den optiker som provar ut kontaktlinser till ögon med keratokonus. Du som har keratokonus och bär kontaktlinser behöver gå på kontroller en till två gånger per år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Implantat
När sjukdomen väl har uppträtt kan man i lindrigare fall prova implantation av en halvring i plast, som förs in i en kanal som förberetts i hornhinnans nedre del.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Syftet är att lyfta hornhinnan så att formen blir mindre toppig. Behovet av glasögon eller kontaktlinser kan då minska något. Det är också möjligt att sjukdomen kan stabiliseras. Men man har inte så stor erfarenhet av den här typen av ingrepp.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Transplantation
Det är bara när kontaktlinser inte fungerar som det kan bli aktuellt med en hornhinnetransplantation. Vid en sådan operation byter man ut hornhinnans centrala del mot frisk hornhinna från en donator. Det är mer sällsynt att kroppen stöter bort en transplanterad hornhinna än andra transplanterade organ. Det beror på att hornhinnan saknar blodkärl. Ofta måste synen korrigeras med glasögon eller kontaktlinser även efter transplantationen, i många fall med stabila kontaktlinser.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Riboflavinbehandling
En behandling som provats med gott resultat går ut på att försöka bromsa sjukdomsförloppet med hjälp av riboflavinlösning och belysning med ultraviolett ljus. Riboflavin är ett vattenlösligt B-vitamin.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Toppig hornhinna


Toppig hornhinna eller keratokonus är en ögonsjukdom som kan orsaka brytningsfel som astigmatism och närsynthet. Sjukdomen börjar i puberteten och drabbar oftast båda ögonen. Keratokonus brukar avstanna när man är i 40-årsåldern. Om din syn plötsligt försämras kraftigt ska du kontakta optiker eller ögonläkare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Toppig hornhinna eller keratokonus är en förändring i ögats hornhinna som kan leda till brytningsfel som astigmatism och närsynthet. Ordet keratokonus kommer från grekiskan och betyder just toppig, eller konformad, hornhinna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hornhinnan är den genomskinliga hinna som täcker ögats pupill och iris och bryter ljuset som kommer in i ögat. När man drabbas av keratokonus blir hornhinnan – oftast mitten av den – toppig och tunn. Hornhinnan kan då inte bryta ljuset som den ska och resultatet blir att man ser suddigt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Brytningsfelen som uppstår vid keratokonus är i allmänhet lättare att korrigera med kontaktlinser än med glasögon.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

I svårare fall kan ärr bildas i hornhinnans mitt. Synen försämras då ytterligare och glasögon eller kontaktlinser hjälper inte längre. I sådana fall kan man behöva genomgå en hornhinnetransplantation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sett till hela jordens befolkning drabbas omkring en person på 100-200 keratokonus. I cirka 5 procent av fallen finns det ärftliga orsaker till sjukdomen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården