Symptom för Toppig hornhinna


Dubbelseende
Svullna ögon
Synsvårigheter

Symtom
Det första tecknet på keratokonus är att synen blir suddig och att man får dubbelseende. Brytningsfelen kan fortsätta att förändras, ibland långsamt, ibland snabbt.

Sjukdomen uppstår i regel i puberteten. Ibland uppträder den senare, men oftast före 30 års ålder. Synfelet är svårt att korrigera med glasögon. Försämringen kan fortsätta gradvis, men brukar avstanna vid 35-40 års ålder. Den kan också avstanna tidigare.

I enstaka fall kan synen plötsligt bli dimmig på grund av att hornhinnan fylls av vätska och svullnar upp. Tillståndet går tillbaka inom några veckor eller månader.

Om hornhinnan är mycket toppig kan det bildas ärr på toppen. Ärrbildningen gör också att synskärpan försämras.

Behandling för Toppig hornhinna


Behandling
Glasögon
I ett tidigt skede kan man korrigera keratokonus med glasögon. Om din syn förändras mycket behöver glasögonstyrkorna korrigeras och du måste byta glasögon ofta.

Kontaktlinser
Allteftersom sjukdomen fortskrider blir det svårare att korrigera brytningsfelen med glasögon. Då får du i stället prova ut kontaktlinser. Med kontaktlinser återfår man i många fall full synskärpa. Man kan använda mjuka kontaktlinser, små stabila linser som bara täcker hornhinnan eller stora kontaktlinser som även ligger an mot ögonvitan.

Det krävs stor erfarenhet av den optiker som provar ut kontaktlinser till ögon med keratokonus. Du som har keratokonus och bär kontaktlinser behöver gå på kontroller en till två gånger per år.

Implantat
När sjukdomen väl har uppträtt kan man i lindrigare fall prova implantation av en halvring i plast, som förs in i en kanal som förberetts i hornhinnans nedre del.

Syftet är att lyfta hornhinnan så att formen blir mindre toppig. Behovet av glasögon eller kontaktlinser kan då minska något. Det är också möjligt att sjukdomen kan stabiliseras. Men man har inte så stor erfarenhet av den här typen av ingrepp.

Transplantation
Det är bara när kontaktlinser inte fungerar som det kan bli aktuellt med en hornhinnetransplantation. Vid en sådan operation byter man ut hornhinnans centrala del mot frisk hornhinna från en donator. Det är mer sällsynt att kroppen stöter bort en transplanterad hornhinna än andra transplanterade organ. Det beror på att hornhinnan saknar blodkärl. Ofta måste synen korrigeras med glasögon eller kontaktlinser även efter transplantationen, i många fall med stabila kontaktlinser.

Riboflavinbehandling
En behandling som provats med gott resultat går ut på att försöka bromsa sjukdomsförloppet med hjälp av riboflavinlösning och belysning med ultraviolett ljus. Riboflavin är ett vattenlösligt B-vitamin.

Sjukdomen Toppig hornhinna


Toppig hornhinna eller keratokonus är en ögonsjukdom som kan orsaka brytningsfel som astigmatism och närsynthet. Sjukdomen börjar i puberteten och drabbar oftast båda ögonen. Keratokonus brukar avstanna när man är i 40-årsåldern. Om din syn plötsligt försämras kraftigt ska du kontakta optiker eller ögonläkare.

Toppig hornhinna eller keratokonus är en förändring i ögats hornhinna som kan leda till brytningsfel som astigmatism och närsynthet. Ordet keratokonus kommer från grekiskan och betyder just toppig, eller konformad, hornhinna.

Hornhinnan är den genomskinliga hinna som täcker ögats pupill och iris och bryter ljuset som kommer in i ögat. När man drabbas av keratokonus blir hornhinnan – oftast mitten av den – toppig och tunn. Hornhinnan kan då inte bryta ljuset som den ska och resultatet blir att man ser suddigt.

Brytningsfelen som uppstår vid keratokonus är i allmänhet lättare att korrigera med kontaktlinser än med glasögon.

I svårare fall kan ärr bildas i hornhinnans mitt. Synen försämras då ytterligare och glasögon eller kontaktlinser hjälper inte längre. I sådana fall kan man behöva genomgå en hornhinnetransplantation.

Sett till hela jordens befolkning drabbas omkring en person på 100-200 keratokonus. I cirka 5 procent av fallen finns det ärftliga orsaker till sjukdomen.

Nyheter

150 kommuner har problem med trygghetslarmen
Igår 15:40
? Våra system är sådana att vi märker direkt när något inte stämmer, så vi förstod tidigt att det fanns stora driftstörningar och sammankallade krisgruppen vid ett-tiden, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium som tillhandahåller tjänsten. Läsockså:

Läs mer här

  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter
  SD: Lär dig svenska eller riskera uppsägning
  Satsning på yrkessvenska ska ge fler undersköterskor i Kalmar
  Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar
  Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar
  Regelbundna toabesök kan vara nyckel till bättre mental hälsa
  Bristande kommunikation slutade med amputerat ben
  Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom
  Forskare om insulinbehandling: ?Vi har räknat fel i årtionden?
  Nu ska kommuner och regioner lära sig om fördelarna med fallprevention
  Push - Gym & Hälsa AB ? nytt företag startar i Nora
  Viss kolhydrat kan sätta fart på utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Skrämmande mattrend är vanligast bland flickor
  ?Väldigt fattig vardag? på äldreboende