Symptom för Toppig hornhinna


Dubbelseende
Svullna ögon
Synsvårigheter

Symtom
Det första tecknet på keratokonus är att synen blir suddig och att man får dubbelseende. Brytningsfelen kan fortsätta att förändras, ibland långsamt, ibland snabbt.

Sjukdomen uppstår i regel i puberteten. Ibland uppträder den senare, men oftast före 30 års ålder. Synfelet är svårt att korrigera med glasögon. Försämringen kan fortsätta gradvis, men brukar avstanna vid 35-40 års ålder. Den kan också avstanna tidigare.

I enstaka fall kan synen plötsligt bli dimmig på grund av att hornhinnan fylls av vätska och svullnar upp. Tillståndet går tillbaka inom några veckor eller månader.

Om hornhinnan är mycket toppig kan det bildas ärr på toppen. Ärrbildningen gör också att synskärpan försämras.

Behandling för Toppig hornhinna


Behandling
Glasögon
I ett tidigt skede kan man korrigera keratokonus med glasögon. Om din syn förändras mycket behöver glasögonstyrkorna korrigeras och du måste byta glasögon ofta.

Kontaktlinser
Allteftersom sjukdomen fortskrider blir det svårare att korrigera brytningsfelen med glasögon. Då får du i stället prova ut kontaktlinser. Med kontaktlinser återfår man i många fall full synskärpa. Man kan använda mjuka kontaktlinser, små stabila linser som bara täcker hornhinnan eller stora kontaktlinser som även ligger an mot ögonvitan.

Det krävs stor erfarenhet av den optiker som provar ut kontaktlinser till ögon med keratokonus. Du som har keratokonus och bär kontaktlinser behöver gå på kontroller en till två gånger per år.

Implantat
När sjukdomen väl har uppträtt kan man i lindrigare fall prova implantation av en halvring i plast, som förs in i en kanal som förberetts i hornhinnans nedre del.

Syftet är att lyfta hornhinnan så att formen blir mindre toppig. Behovet av glasögon eller kontaktlinser kan då minska något. Det är också möjligt att sjukdomen kan stabiliseras. Men man har inte så stor erfarenhet av den här typen av ingrepp.

Transplantation
Det är bara när kontaktlinser inte fungerar som det kan bli aktuellt med en hornhinnetransplantation. Vid en sådan operation byter man ut hornhinnans centrala del mot frisk hornhinna från en donator. Det är mer sällsynt att kroppen stöter bort en transplanterad hornhinna än andra transplanterade organ. Det beror på att hornhinnan saknar blodkärl. Ofta måste synen korrigeras med glasögon eller kontaktlinser även efter transplantationen, i många fall med stabila kontaktlinser.

Riboflavinbehandling
En behandling som provats med gott resultat går ut på att försöka bromsa sjukdomsförloppet med hjälp av riboflavinlösning och belysning med ultraviolett ljus. Riboflavin är ett vattenlösligt B-vitamin.

Sjukdomen Toppig hornhinna


Toppig hornhinna eller keratokonus är en ögonsjukdom som kan orsaka brytningsfel som astigmatism och närsynthet. Sjukdomen börjar i puberteten och drabbar oftast båda ögonen. Keratokonus brukar avstanna när man är i 40-årsåldern. Om din syn plötsligt försämras kraftigt ska du kontakta optiker eller ögonläkare.

Toppig hornhinna eller keratokonus är en förändring i ögats hornhinna som kan leda till brytningsfel som astigmatism och närsynthet. Ordet keratokonus kommer från grekiskan och betyder just toppig, eller konformad, hornhinna.

Hornhinnan är den genomskinliga hinna som täcker ögats pupill och iris och bryter ljuset som kommer in i ögat. När man drabbas av keratokonus blir hornhinnan – oftast mitten av den – toppig och tunn. Hornhinnan kan då inte bryta ljuset som den ska och resultatet blir att man ser suddigt.

Brytningsfelen som uppstår vid keratokonus är i allmänhet lättare att korrigera med kontaktlinser än med glasögon.

I svårare fall kan ärr bildas i hornhinnans mitt. Synen försämras då ytterligare och glasögon eller kontaktlinser hjälper inte längre. I sådana fall kan man behöva genomgå en hornhinnetransplantation.

Sett till hela jordens befolkning drabbas omkring en person på 100-200 keratokonus. I cirka 5 procent av fallen finns det ärftliga orsaker till sjukdomen.

Nyheter

Dålig koll på tunga lyft i vården
28/10 10:00
"En av tre privata arbetsgivare inom vård och omsorg slarvar med att bedöma risker för belastningsskador när personalen lyfter tungt, enligt en ny rapport.

Läs mer här

  Dålig koll på tunga lyft i vården
  Laser fixar svårläkta sår snabbare i Skellefteå
  Stor studie: Så här många timmars sömn behöver du minst varje natt
  ?Förödande effekter"på barns och kvinnors hälsa
  Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer
  Stockholms stad säger upp avtal med Attendo
  Hur lång blir ditt barn som vuxen"Här är forskarnas nya modell
  Kritik mot boende efter höftfraktur
  Fler kommuner börjar dela journalsystem med Region Västmanland
  Självrengörande golv stärker grisarnas hälsa - och kassan
  LO enigt om satsning på de lägsta lönerna
  Ny studie: Så här visar sig digerdöden fortfarande i din kropp
  Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år
  Ny studie: Så här gynnar elcykeln din hälsa
  Boende missade att ställa fram rörelselarm - äldre avled
  "Hajk"-profilen: Är så kär fortfarande
  Vetenskapens dom: Så många timmar bör du sova
  RCC gjorde krångliga kostråd till lättläst broschyr
  "Ta beslut om en långsiktig plan för psykisk hälsa"
  Forskare: Detta tillstånd kan öka risken att dö i cancer
  Det här gäller för vaccineringar i höst
  Världsettans känga: "Inte säkert för vår hälsa"
  Får du artrit av att knäcka fingrarna"Här är svaret
  Kyrgios begär utredning om sin psykiska hälsa
  Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning
  Få äldre får vård för postcovid
  Tandköttsinflammation kan skada flera organ i din kropp: Här är vad du behöver veta
  Helena Ekholms kritik: "Riskerar deras hälsa"
  Stort försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom
  Henrik Dorsin om sitt oväntade drömprojekt
  Undersköterskor väljer timanställning i protest
  Här är vetenskapens dom: Så skadligt är snus jämfört med cigaretter
  Stor inspektion av privata vårdinrättningar för att få bort belastningsskador
  Nu startar rättegången mot Attendo-anställda" åtalas för brott mot meddelarskyddet
  Allt tuffare locka personal till äldreomsorgen
  Vissa vanliga drömmar kan indikera risk för demens
  Demenssjuk föll ur sängen - höftledsfraktur upptäcktes senare
  Nya rön: Du kan vara tjock och frisk
  Region och kommuner samverkar om mobila närvårdsteam i Västmanland
  Kraftsamling kring äldreomsorgen med nationellt kompetenscentrum