Tourettes syndrom hos barn

Sjukdom - Barn

Om sjukdomenBehandling

Symptom för Tourettes syndrom hos barn


Tics
Tvångssyndrom

Symtom vid Tourettes syndrom
Vanligast är att barnet får de första tecknen på tics när det är mellan fem och sju år. Tics är vanligare hos pojkar. Oftast börjar tics i ansiktet som överdrivna blinkningar och grimaser. Tics kan sedan uppkomma i andra delar av kroppen, som axelryckningar och ibland som mer komplicerade rörelser, snurrande eller hoppande. Ljudtics kan variera från harklingar och läten till upprepande av ”fula ord”.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtomen kan avlösa varandra i perioder. De kan också öka och minska i styrka under olika perioder. Tics kan finnas kvar upp i vuxen ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Tourettes hos vuxna
Tics börjar i barndomen, inte i vuxenåldern. Hos de flesta försvinner det i sena vuxenår och är sällan besvärande. De som fortfarande har tics lär sig med tiden ofta att dölja dem genom att harkla sig eller göra en motrörelse. Tvångsmässighet, ibland i form av ett tvångssyndrom, kan förekomma vid Tourettes syndrom både hos barn och vuxna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Tourettes syndrom hos barn


Sök vård
Kontakta Barnavårdscentralen (BVC), skolhälsovården, lokal BUP-mottagning eller barnläkarmottagningen vid vårdcentral om ditt barn visar tecken på upprepade ofrivilliga rörelser, okontrollerade ljud och ett rastlöst beteende under en längre tid.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling av Tourettes syndrom
Behovet av stöd varierar från barn till barn. Behovet ser också olika ut i olika åldrar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om barnets tics är lindriga och inte ger någon stor funktionsnedsättning räcker det ofta med att konstatera att det handlar om Tourettes syndrom, ge information samt diskutera om barnet har andra närliggande svårigheter, till exempel koncentrationsproblem. Medicinering behövs oftast inte. Vetskapen om att barnets tics har en biologisk orsak som inte kan styras med viljan kan underlätta situationen både hemma och i skolan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

I vissa fall kan dock tics bli så störande för barnet att det kan behöva medicin. Om barnet även har svårt att koncentrera sig, är överaktivt, har inlärningsproblem eller andra beteendeproblem är det viktigt att barnet får anpassade stödinsatser i skolan. Föräldrarna bör också få möjlighet att delta i särskilda utbildningsprogram eller få annat stöd.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om barnet samtidigt har ADHD kan det bli aktuellt med medicinsk behandling för koncentrationssvårigheter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar också som behandling av flera av symtomen, särskilt tvång.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Tourettes syndrom hos barn


Tourettes syndrom hos barn innebär att barnet har så kallade tics. Tics betyder att barnet gör ofrivilliga rörelser och ger ifrån sig plötsliga ljud. De flesta barn med tics har också svårt att koncentrera sig, är överaktiva och har svårt att kontrollera sina impulser. Kontakta vården om ditt barn under en längre tid gör upprepade ofrivilliga rörelser, ger ifrån sig okontrollerade ljud och är rastlöst.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tourettes syndrom betyder att barnet har haft tics under minst ett år och att det i betydande grad påverkar barnets vardag.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det är vanligt att barn med Tourettes syndrom också har svårt att koncentrera sig, är mer aktiva och impulsiva. Det är samma symtom som ingår i ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är också vanligt att barnet har svårigheter som kan kopplas till tvångssyndrom, OCD.
I många fall har någon familjemedlem eller nära släkting till barnet med Tourettes syndrom också tics. Barnets tics har en biologisk orsak och är inte orsakade av faktorer i omgivningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Barn med Tourettes syndrom skiljer sig inte från barn i allmänhet i fråga om begåvning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället